Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yldine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:yldine [2019/05/28 16:03]
lasma
lv:yldine [2019/09/09 14:05]
lasma
Rinda 14: Rinda 14:
 {{ :​lv:​dokumentu_saraksta_rikjosla.png?​nolink |}} {{ :​lv:​dokumentu_saraksta_rikjosla.png?​nolink |}}
  
-======Taustiņu ​lietojums ​dokumentos======+======Taustiņu ​kombinācijas ​dokumentos======
   * **Ctrl-Enter** vai **peles dubultklikšķis** dokumentu laukos, kuros ir jāievada kods - atver sarakstu ar pieejamajām izvēles iespējām.\\   * **Ctrl-Enter** vai **peles dubultklikšķis** dokumentu laukos, kuros ir jāievada kods - atver sarakstu ar pieejamajām izvēles iespējām.\\
   * **Alt-D vai Alt-V** (Google Chrome, iespējams, jāizmanto Shift taustiņš) – **atver saistīto dokumentu**. Piemēram, rēķinā ieklikšķinot klienta laukā un nospiežot Alt-D vai Alt-V, tiks atvērta klienta kartīte.\\   * **Alt-D vai Alt-V** (Google Chrome, iespējams, jāizmanto Shift taustiņš) – **atver saistīto dokumentu**. Piemēram, rēķinā ieklikšķinot klienta laukā un nospiežot Alt-D vai Alt-V, tiks atvērta klienta kartīte.\\
Rinda 34: Rinda 34:
   * **Ctrl-G** - novieto kursoru pirmajā brīvajā laukā, kurā ielasāms svītrkods.\\   * **Ctrl-G** - novieto kursoru pirmajā brīvajā laukā, kurā ielasāms svītrkods.\\
 ======Rindu kopēšana====== ======Rindu kopēšana======
 +====Rindu kopēšana no "​Directo"​ (pārlūkprogrammā Google Chrome) uz Excel====
 +1. Jāatver “Directo” dokuments.\\
 +  * Ja ir jākopē visas "​Directo"​ dokumenta rindas, tad dokumenta rindas nav jāiezīmē.\\
 +  * Ja nav jākopē visas dokumenta rindas, tad jāiezīmē rindas, kuras jākopē. To var izdarīt, uzklikšķinot uz rindu numuriem. Tad rindas kļūs sarkanas.\\
 +  * Ja ir jākopē arī tie dokumenta lauciņi, kuri nav rediģējami,​ tad jāieslēdz Caps Lock.\\
 +  * Pirms rindu kopēšanas “Directo” dokuments ir jāsaglabā.\\
 +2. Jāievieto kursors jebkuras dokumenta rindiņas koda laukā un jātur nospiests peles kreisais taustiņš.\\
 +3. Turot nospiestu peles kreiso taustiņu, jānoklikšķina ''​Ctrl''​ + ''​C'' ​  .\\
 +4. Pēc tam jāatver Excel dokuments un tajā jānoklikšķina ''​Ctrl''​ + ''​V''​ vai jāizmanto Paste opcija.\\
 ====Rindu kopēšana no "​Directo"​ (pārlūkprogrammā Internet Explorer) uz Excel==== ====Rindu kopēšana no "​Directo"​ (pārlūkprogrammā Internet Explorer) uz Excel====
-Vispirms ​“Directo” ​dokumentā:\\ +1. Jāatver ​“Directo” ​dokuments\\ 
-  ​- Pirms rindu kopēšanas “Directo” dokuments ir saglabā+  ​* Ja ir jākopē visas "Directo" dokumenta rindas, tad rindas nav iezīmē.\\ 
-  ​Ja no dokumenta ​nokopē arī lauciņi, kuru vērtības nav maināmas (jeb read-only lauciņi), tad dokumentā ​jānoklikšķina taustiņš ''​Caps Lock''​. +  ​Ja nav kopē visas dokumenta rindas, tad jāiezīmē ​rindas, kuras jākopē. To var izdarīt, uzklikšķinot uz rindu numuriem. Tad rindas kļūs sarkanas.\\ 
-  - Jāiezīmē kopējamās dokumenta rindas. To var izdarīt, uzklikšķinot uz rindu numuriem. Tad rindas kļūs sarkanas. +  ​* Ja ir jākopē arī tie dokumenta lauciņi, kuri nav rediģējami,​ tad jāieslēdz Caps Lock.\\ 
-  ​ ​Jānoklikšķina taustiņu kombinācija ''​Alt''​ (kreisais) + ''​C''​. +  * Pirms rindu kopēšanas “Directo” dokuments ir jāsaglabā.\\ 
-Pēc tam jāatver Excel dokuments un tajā:\\ +2. Jānoklikšķina taustiņu kombinācija ''​Alt''​ (kreisais) + ''​C''​.\\ 
-  ​- ​Jāieklikšķina lauciņā, sākot no kura ir jāiekopē rindas no “Directo” dokumenta. +3. Jāatver Excel dokuments un tajā:\\ 
-  ​- ​Jānoklikšķina taustiņu kombinācija ''​Ctrl''​ + ''​V''​.+Jāieklikšķina lauciņā, sākot no kura ir jāiekopē rindas no “Directo” dokumenta.\\ 
 +Jānoklikšķina taustiņu kombinācija ''​Ctrl''​ + ''​V''​.\\
 ====Rindu kopēšana no Excel uz "​Directo"​ (pārlūkprogrammā Internet Explorer)==== ====Rindu kopēšana no Excel uz "​Directo"​ (pārlūkprogrammā Internet Explorer)====
   - Excelī iezīmē lauciņus, kuri jānokopē.   - Excelī iezīmē lauciņus, kuri jānokopē.
Rinda 52: Rinda 62:
 Dokumentā, no kura jākopē rindas: Dokumentā, no kura jākopē rindas:
   - Jānospiež poga ''​Saglabāt''​ (jo dokumentam pirms rindu pārkopēšanas jābūt saglabātam).   - Jānospiež poga ''​Saglabāt''​ (jo dokumentam pirms rindu pārkopēšanas jābūt saglabātam).
-  - Ja no dokumenta jānokopē arī lauciņi, ​kuru vērtības nav maināmas (jeb read-only lauciņi), tad dokumentā jānoklikšķina taustiņš ''​Caps Lock''​. +  - Ja no dokumenta jānokopē arī lauciņi, ​kuri nav rediģējami, tad dokumentā jānoklikšķina taustiņš ''​Caps Lock''​. 
-  - Jāiezīmē kopējamās dokumenta rindas. To var izdarīt, uzklikšķinot uz rindu numuriem. Tad rindas kļūs sarkanas.+  - Jāiezīmē kopējamās dokumenta rindas. To var izdarīt, uzklikšķinot uz rindu numuriem. Tad rindas kļūs sarkanas. Ja jānokopē visas rindas, tad tās nav jāiezīmē.
   -  Jānoklikšķina taustiņu kombinācija ''​Alt''​ (kreisais) + ''​C''​.   -  Jānoklikšķina taustiņu kombinācija ''​Alt''​ (kreisais) + ''​C''​.
 Pēc tam jāatver dokuments, kurā jāiekopē rindas un: Pēc tam jāatver dokuments, kurā jāiekopē rindas un:
   - Jāieklikšķina dokumenta rindā, sākot no kuras ir jāiekopē dati no otra dokumenta.   - Jāieklikšķina dokumenta rindā, sākot no kuras ir jāiekopē dati no otra dokumenta.
   - Jānoklikšķina taustiņu kombināciju ''​Ctrl''​ + ''​Alt''​ + ''​V''​.   - Jānoklikšķina taustiņu kombināciju ''​Ctrl''​ + ''​Alt''​ + ''​V''​.
-======Taustiņu ​lietojums ​atskaitēs======+ 
 +====Rindu kopēšana no "​Directo"​ dokumenta uz citu "​Directo"​ dokumentu (pārlūkprogrammā Mozilla Firefox)==== 
 +1. Jāatver “Directo” dokuments, no kura informācija jānokopē.\\ 
 +  * Ja ir jākopē visas dokumenta rindas, tad dokumenta rindas nav jāiezīmē.\\ 
 +  * Ja nav jākopē visas dokumenta rindas, tad jāiezīmē tās rindas, kuras jākopē. To var izdarīt, uzklikšķinot uz rindu numuriem. Tad rindas kļūs sarkanas.\\ 
 +  * Ja ir jākopē arī tie dokumenta lauciņi, kuri nav rediģējami,​ tad dokumentā jānoklikšķina taustiņš ''​Caps Lock''​. 
 +  * Pirms rindu kopēšanas dokuments ir jāsaglabā.\\ 
 +2. Ar peli jāiezīmē daļa no kopējamās rindas teksta jebkurā laukā un, neatlaižot peles kreiso taustiņu, jānospiež ''​Ctrl''​ ''​C''​.\\ 
 +3. Pēc tam jāatver dokuments, kurā jāiekopē dati. Tad jāieklikšķina dokumenta rindā, sākot no kuras ir jāiekopē dati un, pieturot peles kreiso taustiņu, jānospiež taustiņu kombinācija ''​Ctrl''​ ''​V''​.\\ 
 + 
 +======Taustiņu ​kombinācijas ​atskaitēs======
   * **Ctrl-Enter** vai **peles dubultklikšķis** laukos, kuros ir jāievada kods - atver sarakstu ar pieejamajām izvēlnes iespējām.\\   * **Ctrl-Enter** vai **peles dubultklikšķis** laukos, kuros ir jāievada kods - atver sarakstu ar pieejamajām izvēlnes iespējām.\\
   * **Shift-Enter** – sagatavo atskaiti.\\   * **Shift-Enter** – sagatavo atskaiti.\\
lv/yldine.txt · Labota: 2020/07/09 18:47 , labojis marija