Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:yld_inventar [2019/07/08 14:30]
lasma
lv:yld_inventar [2019/10/02 14:14] (patlaban)
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_no_ienakosa_rekina|no ienākošā rēķina]] vai arī [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_nesaistiti_ar_ienakoso_rekinu|nesaistīti ar ienākošo rēķinu.]] \\ Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_no_ienakosa_rekina|no ienākošā rēķina]] vai arī [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_nesaistiti_ar_ienakoso_rekinu|nesaistīti ar ienākošo rēķinu.]] \\
 =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina===== =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina=====
-1) Vispirms jāizveido un [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_aizpildisana|jāaizpilda ienākošais rēķins. Rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli,​ lauciņā ''​Konts''​ ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošs grāmatvedības ​aktīva konts.]]\\+1) Vispirms jāizveido un [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_aizpildisana|jāaizpilda ienākošais rēķins. Rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli,​ lauciņā ''​Konts''​ ir jānorāda pamatlīdzekļa ​aktīva konts.]]\\
 \\ \\
 2) Jāapstiprina rēķins.\\ 2) Jāapstiprina rēķins.\\
 \\ \\
-3) Jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu jāatver ​3. sadaļa ​(to var atvērt, uzklikšķinot uz bumbiņas, kura atrodas virs dokumenta rindām) un pamatlīdzeklim atbilstošajā rindiņā ​jānospiež poga ''​Jauns pamatlīdzeklis''​.\\+3) Jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa ​un rindiņā, kura ir par pamatlīdzekli, ​jānospiež poga ''​Jauns pamatlīdzeklis''​.\\
 {{ :​lv:​jauns_pamatlidzeklis.png?​nolink |}} {{ :​lv:​jauns_pamatlidzeklis.png?​nolink |}}
 \\ \\
-4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija,​ kā, piemēram, pamatlīdzekļa nosaukums, piegādātājs,​ ienākošā rēķina numurs, ​pirkuma ​datums u.c.\\+4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija,​ kā, piemēram, piegādātājs,​ ienākošā rēķina numurs, ​iegādes ​datums u.c.\\
 \\ \\
-5) [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|Pamatlīdzekļa kartītē jānorāda pārējā nepieciešamā informācija. ​Jāņem vērā, ka pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nol. sākuma datums''​ noteikti jānorāda datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.]] \\+5) [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|Pamatlīdzekļa kartītē jānorāda pārējā nepieciešamā informācija. ​Pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nol. sākuma datums''​ noteikti jānorāda datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.]] \\
 \\ \\
 6) Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 6) Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
Rinda 17: Rinda 17:
  
 =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu===== =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu=====
-Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti nesaistīti ar ienākošo rēķinu, jādodas uz kolonnā ''​FINANSES''​ esošdokumentu ​sarakstu ​''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\+Jāatver kolonnā ''​FINANSES''​ esošais dokumentu ​saraksts ​''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\
 Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|kura jāaizpilda]] un pēc tam jāsaglabā.\\ Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|kura jāaizpilda]] un pēc tam jāsaglabā.\\
  
Rinda 36: Rinda 37:
 • **Nolietojums** – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.\\ • **Nolietojums** – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.\\
 • **Norakstīšanas konts** – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.\\ • **Norakstīšanas konts** – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.\\
-• **Sales profit** – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.\\ +• **Pārd. ieņēmumi** – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.\\ 
-• **Sales loss** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\+• **Pārd. izdevumi** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\
 ======Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana====== ======Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana======
 Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim "​Directo"​ vēl nav rēķināts nolietojums vai arī piesaistīts kāds cits grāmatojums.\\ Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim "​Directo"​ vēl nav rēķināts nolietojums vai arī piesaistīts kāds cits grāmatojums.\\
Rinda 95: Rinda 96:
 2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga ''​NORAKSTĪT''​.\\ 2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga ''​NORAKSTĪT''​.\\
 {{ :​lv:​write_off_button.png?​nolink |}} {{ :​lv:​write_off_button.png?​nolink |}}
-3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai norakstītu pamatlīdzekli, ​jānospiež poga ''​OK''​.\\+3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\
 {{ :​lv:​pl_nor_ok.png?​nolink&​300 |}} {{ :​lv:​pl_nor_ok.png?​nolink&​300 |}}
-4) Pēc pogas ''​OK''​ nospiešanas ​tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:​\\+4) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:​\\
   * finanšu intervāls, kurš noteiks norakstīšanas grāmatojuma numuru,   * finanšu intervāls, kurš noteiks norakstīšanas grāmatojuma numuru,
   * datums.\\   * datums.\\
Rinda 113: Rinda 114:
 \\ \\
 Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:\\ Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:\\
-1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Pamatlīdzekļu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\+1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Pamatlīdzekļu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
 2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases ''​Kods''​ (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš ''​Nosaukums''​.\\ 2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases ''​Kods''​ (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš ''​Nosaukums''​.\\
lv/yld_inventar.1562585429.txt.gz · Labota: 2019/07/08 14:30 , labojis lasma