Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:yld_inventar [2019/05/28 16:32]
lasma
lv:yld_inventar [2019/10/02 14:14] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Pamatlīdzekļu klases izveidošana====== 
-Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases var noderēt, arī atlasot informāciju atskaitēs.\\ 
-\\ 
-Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma % likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma % likme gadā.\\ 
-\\ 
-Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:\\ 
-1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Pamatlīdzekļu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ 
-\\ 
-2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases ''​Kods''​ (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš ''​Nosaukums''​.\\ 
-\\ 
-3) Pamatlīdzekļu klases kartītē var norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kuri ir obligāti jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:​\\ 
-• Bilances nolietojuma konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.\\ 
-• PL nolietojuma konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.\\ 
-• Konts norakstīšanai – izdevumu konts pamatlīdzekļu norakstīšanai.\\ 
-• Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts, piemēram, 1230.\\ 
-• Sales profit – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.\\ 
-• Sales loss - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.\\ 
-• Savukārt lauciņā ''​NOLIET%''​ var norādīt pamatlīdzekļu nolietojuma % likmi gadā.\\ 
-\\ 
-4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 
- 
 ======Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana====== ======Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana======
 Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_no_ienakosa_rekina|no ienākošā rēķina]] vai arī [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_nesaistiti_ar_ienakoso_rekinu|nesaistīti ar ienākošo rēķinu.]] \\ Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_no_ienakosa_rekina|no ienākošā rēķina]] vai arī [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_nesaistiti_ar_ienakoso_rekinu|nesaistīti ar ienākošo rēķinu.]] \\
 =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina===== =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina=====
-1) Vispirms jāizveido un [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_aizpildisana|jāaizpilda ienākošais rēķins. Rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli,​ lauciņā ''​Konts''​ ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošs grāmatvedības ​aktīva konts.]]\\+1) Vispirms jāizveido un [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_aizpildisana|jāaizpilda ienākošais rēķins. Rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli,​ lauciņā ''​Konts''​ ir jānorāda pamatlīdzekļa ​aktīva konts.]]\\
 \\ \\
 2) Jāapstiprina rēķins.\\ 2) Jāapstiprina rēķins.\\
 \\ \\
-3) Jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu jāatver ​3. sadaļa ​(to var atvērt, uzklikšķinot uz bumbiņas, kura atrodas virs dokumenta rindām) un pamatlīdzeklim atbilstošajā rindiņā ​jānospiež poga ''​Jauns pamatlīdzeklis''​.\\+3) Jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa ​un rindiņā, kura ir par pamatlīdzekli, ​jānospiež poga ''​Jauns pamatlīdzeklis''​.\\
 {{ :​lv:​jauns_pamatlidzeklis.png?​nolink |}} {{ :​lv:​jauns_pamatlidzeklis.png?​nolink |}}
 \\ \\
-4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija,​ kā, piemēram, pamatlīdzekļa nosaukums, piegādātājs,​ ienākošā rēķina numurs, ​pirkuma ​datums u.c.\\+4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija,​ kā, piemēram, piegādātājs,​ ienākošā rēķina numurs, ​iegādes ​datums u.c.\\
 \\ \\
-5) [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|Pamatlīdzekļa kartītē jānorāda pārējā nepieciešamā informācija. ​Jāņem vērā, ka pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nol. sākuma datums''​ noteikti jānorāda datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.]] \\+5) [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|Pamatlīdzekļa kartītē jānorāda pārējā nepieciešamā informācija. ​Pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nol. sākuma datums''​ noteikti jānorāda datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.]] \\
 \\ \\
 6) Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 6) Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
Rinda 38: Rinda 17:
  
 =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu===== =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu=====
-Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti nesaistīti ar ienākošo rēķinu, jādodas uz kolonnā ''​FINANSES''​ esošdokumentu ​sarakstu ​''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\+Jāatver kolonnā ''​FINANSES''​ esošais dokumentu ​saraksts ​''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\
 Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|kura jāaizpilda]] un pēc tam jāsaglabā.\\ Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|kura jāaizpilda]] un pēc tam jāsaglabā.\\
  
Rinda 46: Rinda 26:
 Pamatlīdzekļa kartītē noteikti jāaizpilda šie lauciņi – \\ Pamatlīdzekļa kartītē noteikti jāaizpilda šie lauciņi – \\
 • **Kods** (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc pamatlīdzekļa kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms).\\ • **Kods** (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc pamatlīdzekļa kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms).\\
-• **Klase** – šajā lauciņā var norādīt pamatlīdzeklim atbilstošo pamatlīdzekļu klasi. Šis nav obligāti aizpildāms lauciņš, taču to ir ieteicams aizpildīt, jo pēc pamatlīdzekļu klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma % likme gadā.\\+• **Klase** ​ – [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzeklu_klases_izveidosana|šajā lauciņā var norādīt pamatlīdzeklim atbilstošo pamatlīdzekļu klasi. Šis nav obligāti aizpildāms lauciņš, taču to ir ieteicams aizpildīt, jo pēc pamatlīdzekļu klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma % likme gadā.]]\\
 • **Nol. sākuma datums** – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.\\ • **Nol. sākuma datums** – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.\\
 Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums,​ tad lauciņā noteikti jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\ Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums,​ tad lauciņā noteikti jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
Rinda 57: Rinda 37:
 • **Nolietojums** – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.\\ • **Nolietojums** – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.\\
 • **Norakstīšanas konts** – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.\\ • **Norakstīšanas konts** – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.\\
-• **Sales profit** – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.\\ +• **Pārd. ieņēmumi** – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.\\ 
-• **Sales loss** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\+• **Pārd. izdevumi** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\
 ======Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana====== ======Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana======
 Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim "​Directo"​ vēl nav rēķināts nolietojums vai arī piesaistīts kāds cits grāmatojums.\\ Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim "​Directo"​ vēl nav rēķināts nolietojums vai arī piesaistīts kāds cits grāmatojums.\\
Rinda 90: Rinda 70:
 \\ \\
 No pamatlīdzekļu kartītes grāmatojumu varēs atvērt, atverot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu ''​Izmaiņas''​ un tajā uzklikšķinot uz grāmatojuma numura, kurš ir rindiņā ''​Nolietojums''​.\\ No pamatlīdzekļu kartītes grāmatojumu varēs atvērt, atverot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu ''​Izmaiņas''​ un tajā uzklikšķinot uz grāmatojuma numura, kurš ir rindiņā ''​Nolietojums''​.\\
-{{ :lv:nolietojums.png?nolink |}}+{{ :lv:inventory_depreciation_transaction.png?nolink |}}
 Pēc nolietojuma aprēķināšanas pamatlīdzekļu kartītēs mainīsies arī lauciņos ''​Nolietojums (P)''​ un ''​Tekošā vērtība''​ norādītās vērtības.\\ Pēc nolietojuma aprēķināšanas pamatlīdzekļu kartītēs mainīsies arī lauciņos ''​Nolietojums (P)''​ un ''​Tekošā vērtība''​ norādītās vērtības.\\
 ======Nolietojuma dzēšana====== ======Nolietojuma dzēšana======
Rinda 96: Rinda 76:
 \\ \\
 Ir vairāki veidi, kā var atrast dzēšamo grāmatojumu. Var atvērt kāda pamatlīdzekļa,​ kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums,​ kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas ''​Izmaiņas''​ jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).\\ Ir vairāki veidi, kā var atrast dzēšamo grāmatojumu. Var atvērt kāda pamatlīdzekļa,​ kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums,​ kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas ''​Izmaiņas''​ jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).\\
-{{ :lv:nolietojums.png?nolink |}}+{{ :lv:inventory_depreciation_transaction.png?nolink |}}
 \\ \\
 Lai atrastu nekorekto grāmatojumu,​ var arī atvērt kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Transakcijas''​.\\ Lai atrastu nekorekto grāmatojumu,​ var arī atvērt kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Transakcijas''​.\\
Rinda 108: Rinda 88:
 ======Pamatlīdzekļa norakstīšana====== ======Pamatlīdzekļa norakstīšana======
 Pamatlīdzekli var norakstīt 2 veidos:\\ Pamatlīdzekli var norakstīt 2 veidos:\\
-  * norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai;​+  * [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_norakstisana_neizveidojot_rekinu|norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai]];
   * norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.\\   * norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.\\
 Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst,​ ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.\\ Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst,​ ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.\\
Rinda 116: Rinda 96:
 2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga ''​NORAKSTĪT''​.\\ 2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga ''​NORAKSTĪT''​.\\
 {{ :​lv:​write_off_button.png?​nolink |}} {{ :​lv:​write_off_button.png?​nolink |}}
-3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai norakstītu pamatlīdzekli, ​jānospiež poga ''​OK''​.\\+3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā jānospiež poga ''​OK''​.\\
 {{ :​lv:​pl_nor_ok.png?​nolink&​300 |}} {{ :​lv:​pl_nor_ok.png?​nolink&​300 |}}
-4) Pēc pogas ''​OK''​ nospiešanas ​tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:​\\+4) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:​\\
   * finanšu intervāls, kurš noteiks norakstīšanas grāmatojuma numuru,   * finanšu intervāls, kurš noteiks norakstīšanas grāmatojuma numuru,
   * datums.\\   * datums.\\
Rinda 127: Rinda 107:
 Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā veids būs “Norakstīts”.\\ Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā veids būs “Norakstīts”.\\
 {{ :​lv:​pl_nor_veids.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pl_nor_veids.png?​nolink |}}
-Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā ''​Izmaiņas'' ​būs redzama ​darbība ''​Norakstīt'' ​un pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.\\+Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā ''​Izmaiņas'' ​pie darbības ''​Norakstīt'' ​būs saite uz pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojumu.\\ 
 +======Pamatlīdzekļu klases izveidošana====== 
 +Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases var noderēt, arī atlasot informāciju atskaitēs.\\ 
 +\\ 
 +Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma % likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma % likme gadā.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:​\\ 
 +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Pamatlīdzekļu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases ''​Kods''​ (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš ''​Nosaukums''​.\\ 
 +\\ 
 +3) Pamatlīdzekļu klases kartītē var norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kuri ir obligāti jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:​\\ 
 +• Bilances nolietojuma konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.\\ 
 +• PL nolietojuma konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.\\ 
 +• Konts norakstīšanai – izdevumu konts pamatlīdzekļu norakstīšanai.\\ 
 +• Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts, piemēram, 1230.\\ 
 +• Sales profit – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.\\ 
 +• Sales loss - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.\\ 
 +• Savukārt lauciņā ''​NOLIET%''​ var norādīt pamatlīdzekļu nolietojuma % likmi gadā.\\ 
 +\\ 
 +4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/yld_inventar.1559050340.txt.gz · Labota: 2019/05/28 16:32 , labojis lasma