Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:yld_inventar [2019/04/24 15:06]
lasma
lv:yld_inventar [2019/07/08 14:30]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Pamatlīdzekļu klases ​izveidošana====== +======Pamatlīdzekļa kartītes ​izveidošana====== 
-**Lai varētu ātrāk aizpildīt pamatlīdzekļkartītes, var izveidot ​pamatlīdzekļu klases.** Pamatlīdzekļu klases var noderētarī atlasot informāciju atskaitēs.\\+Pamatlīdzekļkartīti var izveidot ​2 veidos - [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_no_ienakosa_rekina|no ienākošā rēķina]] vai arī [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_izveidosana_nesaistiti_ar_ienakoso_rekinu|nesaistīti ar ienākošo rēķinu.]] \\ 
 +=====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina===== 
 +1) Vispirms jāizveido un [[lv:​or_arve#​ienakosa_rekina_aizpildisana|jāaizpilda ienākošais rēķins. Rēķinā rindiņākura attiecas uz pamatlīdzekli, lauciņā ''​Konts''​ ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošgrāmatvedības aktīva konts.]]\\
 \\ \\
-**Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma % likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma % likme gadā.**\\+2) Jāapstiprina rēķins.\\
 \\ \\
-Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti, jāatver ​finanšu uzstādījumu ​sadaļa ​''​Pamatlīdzekļu klases'' ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\+3) Jāatver ​apstiprinātā ienākošā rēķina rindu jāatver 3. sadaļa ​(to var atvērt, uzklikšķinot uz bumbiņas, kura atrodas virs dokumenta rindām) ​un pamatlīdzeklim atbilstošajā rindiņā jānospiež poga ''​Jauns pamatlīdzeklis''​.\\ 
 +{{ :​lv:​jauns_pamatlidzeklis.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta ​jauna pamatlīdzekļu klases ​kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases ''​Kods''​ (tajā nevajag iekļaut garumzīmesmīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš ''​Nosaukums''​.\\+4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļkartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija,​ kā, piemēram, ​pamatlīdzekļa nosaukumspiegādātājs, ienākošā rēķina numurs, pirkuma datums u.c.\\
 \\ \\
-**Pamatlīdzekļu klases ​kartītē ​ir ieteicams norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kurus obligāti ir jānorāda ​pamatlīdzekļu kartītēs:**\\ +5) [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|Pamatlīdzekļkartītē jānorāda ​pārējā nepieciešamā informācijaJāņem vēka pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''​Nol. sākuma datums'' ​noteikti jānorāda datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.]] \\
-• Bilances nolietojuma konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.\\ +
-• PL nolietojuma konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.\\ +
-• Konts norakstīšanai – izdevumu konts pamatlīdzekļu norakstīšanai.\\ +
-• Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts, piemēram1230.\\ +
-• Sales profit – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.\\ +
-• Sales loss - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.\\ +
-• Savukārt ​lauciņā ''​NOLIET%'' ​var norāt pamatlīdzekļu nolietojuma % likmi gadā.\\+
 \\ \\
-Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases ​kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +6) Lai saglabātu pamatlīdzekļkartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
- +
-======Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana====== +
-Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - no ienākošā rēķina vai arī nesaistīti ar ienākošo rēķinu.\\ +
- +
-=====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina===== +
-• Vispirms ir **jāizveido ienākošais rēķins**, kurā jānorāda visa nepieciešamā informācija (piemēram, piegādātājs,​ piegādātāja rēķina numurs, maksājuma termiņš utt.).\\ +
- +
-• Ienākošā rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli,​ lauciņā ''​Konts''​ ir **jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošs grāmatvedības aktīva konts.**\\ +
- +
-• **Kad ienākošais rēķins ir korekti aizpildīts,​ tas jāapstiprina.**\\ +
- +
-• Pēc tam **jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu jāatver 3. sadaļa (to var atvērt, uzklikšķinot uz bumbiņas, kura atrodas virs dokumenta rindām) un pamatlīdzeklim atbilstošajā rindiņā jānospiež poga ''​Jauns pamatlīdzeklis''​.**\\ +
-{{ :​lv:​jauns_pamatlidzeklis.png?​nolink |}} +
- +
-• **Pēc tam tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte**, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija,​ kā, piemēram, pamatlīdzekļa nosaukums, piegādātājs,​ ienākošā rēķina numurs, pirkuma datums u.c.\\ +
- +
-• Pamatlīdzekļa kartītē ir jāaizpilda atlikusī nepieciešamā informācija - **informāciju par kartītes aizpildīšanu pieejama [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|šeit]]. Jāņem vērā, ka pamatlīdzekļa kartītes ​ lauciņā ''​Nol. sākuma datums''​ noteikti ir jānorāda korektais datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.**\\ +
-• Kad pamatlīdzekļa kartīte ir korekti aizpildīta,​ tā jāsaglabā – lai to izdarītu, pamatlīdzekļa kartītē ir jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+
  
  
 =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu===== =====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu=====
 Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti nesaistīti ar ienākošo rēķinu, jādodas uz kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti nesaistīti ar ienākošo rēķinu, jādodas uz kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\
-Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, kura korekti ​jāaizpilda un pēc tam jāsaglabā.\\ +Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, ​[[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|kura jāaizpilda]] un pēc tam jāsaglabā.\\
-Informācija par pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšanu pieejama [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|šeit]].\\+
  
 ======Pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšana====== ======Pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšana======
Rinda 48: Rinda 25:
 Pamatlīdzekļa kartītē noteikti jāaizpilda šie lauciņi – \\ Pamatlīdzekļa kartītē noteikti jāaizpilda šie lauciņi – \\
 • **Kods** (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc pamatlīdzekļa kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms).\\ • **Kods** (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc pamatlīdzekļa kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms).\\
-• **Klase** – šajā lauciņā var norādīt pamatlīdzeklim atbilstošo pamatlīdzekļu klasi. Šis nav obligāti aizpildāms lauciņš, taču to ir ieteicams aizpildīt, jo pēc pamatlīdzekļu klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma % likme gadā.\\+• **Klase** ​ – [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzeklu_klases_izveidosana|šajā lauciņā var norādīt pamatlīdzeklim atbilstošo pamatlīdzekļu klasi. Šis nav obligāti aizpildāms lauciņš, taču to ir ieteicams aizpildīt, jo pēc pamatlīdzekļu klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma % likme gadā.]]\\
 • **Nol. sākuma datums** – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.\\ • **Nol. sākuma datums** – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.\\
 Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums,​ tad lauciņā noteikti jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\ Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā ''​Nol.sākuma datums''​ norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums,​ tad lauciņā noteikti jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
Rinda 67: Rinda 44:
 1) Pamatlīdzekļa veids jānomaina uz "​Mazvērtīgais inventārs"​.\\ 1) Pamatlīdzekļa veids jānomaina uz "​Mazvērtīgais inventārs"​.\\
 {{ :​lv:​inventory.png?​nolink |}} {{ :​lv:​inventory.png?​nolink |}}
 +\\
 2) 2 reizes jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 2) 2 reizes jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 {{ :​lv:​save.png?​nolink |}} {{ :​lv:​save.png?​nolink |}}
 +\\
 3) Jāieliek ķeksītis pie "​Slēgts"​ un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 3) Jāieliek ķeksītis pie "​Slēgts"​ un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 {{ :​lv:​pamatlidzekla_dzesana_2.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pamatlidzekla_dzesana_2.png?​nolink |}}
 +\\
 4) Tad parādīsies poga ''​Dzēst'',​ kura jānospiež,​ lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti.\\ 4) Tad parādīsies poga ''​Dzēst'',​ kura jānospiež,​ lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti.\\
 {{ :​lv:​delete.png?​nolink |}} {{ :​lv:​delete.png?​nolink |}}
Rinda 77: Rinda 57:
 Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās,​ ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma % likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.\\ Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās,​ ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma % likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.\\
 \\ \\
-Lai aprēķinātu visu pamatlīdzekļu nolietojumu, jādodas uz kolonnā ''​FINANSES''​ esošdokumentu sarakstu ''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Aprēķināt nolietojumu''​.\\+Lai aprēķinātu visu pamatlīdzekļu nolietojumu:\\ 
 +1) Jāatver kolonnā ''​FINANSES''​ esošais dokumentu sarakstu ''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jānospiež poga ''​Aprēķināt nolietojumu''​.\\
 {{ :​lv:​apr_nolietojumu.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apr_nolietojumu.png?​nolink |}}
-Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā:\\+2) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā:\\
   * pie "​Intervāls"​ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks nolietojuma grāmatojuma numuru,   * pie "​Intervāls"​ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks nolietojuma grāmatojuma numuru,
   * kā mēnesis ir jānorāda mēnesis (kā arī gads), par kuru jārēķina nolietojums.\\   * kā mēnesis ir jānorāda mēnesis (kā arī gads), par kuru jārēķina nolietojums.\\
 {{ :​lv:​pl_nol_info.png?​nolink&​300 |}} {{ :​lv:​pl_nol_info.png?​nolink&​300 |}}
 Piebilde – ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts vairākus mēnešus, tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.\\ Piebilde – ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts vairākus mēnešus, tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.\\
-Kad ir korekti norādīta nepieciešamā informācija,​ jānospiež poga ''​OK''​. Tad tiks izveidots ar pamatlīdzekļu nolietojumu saistīts grāmatojums.\\+\\ 
 +3) Jānospiež poga ''​OK''​. Tad tiks izveidots ar pamatlīdzekļu nolietojumu saistīts grāmatojums.\\
 \\ \\
 No pamatlīdzekļu kartītes grāmatojumu varēs atvērt, atverot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu ''​Izmaiņas''​ un tajā uzklikšķinot uz grāmatojuma numura, kurš ir rindiņā ''​Nolietojums''​.\\ No pamatlīdzekļu kartītes grāmatojumu varēs atvērt, atverot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu ''​Izmaiņas''​ un tajā uzklikšķinot uz grāmatojuma numura, kurš ir rindiņā ''​Nolietojums''​.\\
-{{ :lv:nolietojums.png?nolink |}}+{{ :lv:inventory_depreciation_transaction.png?nolink |}}
 Pēc nolietojuma aprēķināšanas pamatlīdzekļu kartītēs mainīsies arī lauciņos ''​Nolietojums (P)''​ un ''​Tekošā vērtība''​ norādītās vērtības.\\ Pēc nolietojuma aprēķināšanas pamatlīdzekļu kartītēs mainīsies arī lauciņos ''​Nolietojums (P)''​ un ''​Tekošā vērtība''​ norādītās vērtības.\\
 ======Nolietojuma dzēšana====== ======Nolietojuma dzēšana======
Rinda 93: Rinda 75:
 \\ \\
 Ir vairāki veidi, kā var atrast dzēšamo grāmatojumu. Var atvērt kāda pamatlīdzekļa,​ kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums,​ kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas ''​Izmaiņas''​ jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).\\ Ir vairāki veidi, kā var atrast dzēšamo grāmatojumu. Var atvērt kāda pamatlīdzekļa,​ kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums,​ kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas ''​Izmaiņas''​ jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).\\
-{{ :lv:nolietojums.png?nolink |}}+{{ :lv:inventory_depreciation_transaction.png?nolink |}}
 \\ \\
 Lai atrastu nekorekto grāmatojumu,​ var arī atvērt kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Transakcijas''​.\\ Lai atrastu nekorekto grāmatojumu,​ var arī atvērt kolonnā ''​FINANSES''​ esošo dokumentu sarakstu ''​Transakcijas''​.\\
 \\ \\
-Pēc tam tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā ​nepieciešams atlasīt ​grāmatojumus, kuru tips ir ''​INV''​.\\+Pēc tam tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā ​jāatlasa ​grāmatojumi, kuru tips ir ''​INV''​.\\
 {{ :​lv:​transakcijas_inv.png?​nolink |}} {{ :​lv:​transakcijas_inv.png?​nolink |}}
 \\ \\
Rinda 105: Rinda 87:
 ======Pamatlīdzekļa norakstīšana====== ======Pamatlīdzekļa norakstīšana======
 Pamatlīdzekli var norakstīt 2 veidos:\\ Pamatlīdzekli var norakstīt 2 veidos:\\
-  * norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai;​+  * [[lv:​yld_inventar#​pamatlidzekla_norakstisana_neizveidojot_rekinu|norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai]];
   * norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.\\   * norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.\\
 Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst,​ ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.\\ Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas noteikti jāpārliecinās,​ ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst,​ ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.\\
-=====Pamatlīdzekļa norakstīšana,​ neizveidojot ​izejošo ​rēķinu===== +=====Pamatlīdzekļa norakstīšana,​ neizveidojot rēķinu===== 
-Lai norakstītu pamatlīdzekli,​ neizveidojot ​izejošo ​rēķinu tā pārdošanai:​\\+Lai norakstītu pamatlīdzekli,​ neizveidojot rēķinu tā pārdošanai:​\\
 1) Jāatver dokumentu saraksts ''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jāatver norakstāmā pamatlīdzekļa kartīte.\\ 1) Jāatver dokumentu saraksts ''​Pamatlīdzekļi''​ un tajā jāatver norakstāmā pamatlīdzekļa kartīte.\\
 2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga ''​NORAKSTĪT''​.\\ 2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga ''​NORAKSTĪT''​.\\
Rinda 124: Rinda 106:
 Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā veids būs “Norakstīts”.\\ Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā veids būs “Norakstīts”.\\
 {{ :​lv:​pl_nor_veids.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pl_nor_veids.png?​nolink |}}
-Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā ''​Izmaiņas'' ​būs redzama ​darbība ''​Norakstīt'' ​un pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.\\+Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā ''​Izmaiņas'' ​pie darbības ''​Norakstīt'' ​būs saite uz pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojumu.\\ 
 +======Pamatlīdzekļu klases izveidošana====== 
 +Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases var noderēt, arī atlasot informāciju atskaitēs.\\ 
 +\\ 
 +Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma % likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma % likme gadā.\\ 
 +\\ 
 +Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:​\\ 
 +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Pamatlīdzekļu klases''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\ 
 +\\ 
 +2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases ''​Kods''​ (tajā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš ''​Nosaukums''​.\\ 
 +\\ 
 +3) Pamatlīdzekļu klases kartītē var norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kuri ir obligāti jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:​\\ 
 +• Bilances nolietojuma konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.\\ 
 +• PL nolietojuma konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.\\ 
 +• Konts norakstīšanai – izdevumu konts pamatlīdzekļu norakstīšanai.\\ 
 +• Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts, piemēram, 1230.\\ 
 +• Sales profit – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.\\ 
 +• Sales loss - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.\\ 
 +• Savukārt lauciņā ''​NOLIET%''​ var norādīt pamatlīdzekļu nolietojuma % likmi gadā.\\ 
 +\\ 
 +4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
lv/yld_inventar.txt · Labota: 2019/10/02 14:14 , labojis lasma