Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_aru_log

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:yld_aru_log [2018/10/09 12:35]
lasma izveidots
lv:yld_aru_log [2019/02/27 16:08] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-**Lietojuma reģistrā var redzēt, kādas darbības veiktas ​ar dokumentiem ​un to, kurš un kad šīs darbības ir veicis.**\\+**Lietojuma reģistrā var redzēt, kādas darbības veiktas ​uzņēmuma "​Directo"​ datubāzē ​un to, kurš un kad šīs darbības ir veicis.**\\
  
 • **Lauciņā ''​Periods''​ noteikti ir jānorāda laika periods, par kuru nepieciešams iegūt informāciju.**\\ • **Lauciņā ''​Periods''​ noteikti ir jānorāda laika periods, par kuru nepieciešams iegūt informāciju.**\\
 \\ \\
-• Atverot Lietojuma reģistru, lauciņā ''​minūte''​ automātiski ir norādīts skaitlis 5. Tas nozīmē, ka, ja filtrā netiks mainīts periods un lauciņā ''​minūte''​ tiks atstāts skaitlis 5, tad atskaitē tiks parādīta informācija par tām darbībām, kuras “Directo” veiktas pēdējo 5 minūšu laikā.\\+• Atverot Lietojuma reģistru, lauciņā ''​minūte''​ automātiski ir norādīts skaitlis 5. Tas nozīmē, ka, ja filtrā netiks mainīts periods un lauciņā ''​minūte''​ tiks atstāts skaitlis 5, tad atskaitē tiks parādīta informācija par darbībām, kuras “Directo” veiktas pēdējo 5 minūšu laikā.\\
    
 {{ :​lv:​lietojuma_registrs_minute.png?​nolink |}} {{ :​lv:​lietojuma_registrs_minute.png?​nolink |}}
  
 Taču, ja nepieciešams iegūt informāciju par, piemēram, pēdējo 30 minūšu laikā veiktajām darbībā, tad lauciņā ''​minūte''​ jāieraksta skaitlis 30.\\ Taču, ja nepieciešams iegūt informāciju par, piemēram, pēdējo 30 minūšu laikā veiktajām darbībā, tad lauciņā ''​minūte''​ jāieraksta skaitlis 30.\\
-Lauciņā ''​minūte''​ esošo skaitli var arī nodzēst un atstāt lauciņu tukšuun lauciņos, kuros jānorāda ​periods, nenorādīt pulksteņa laiku, bet norādīt tikai datumus.\\+Ja nav nepieciešams iegūt informāciju par pēdējās ​minūtēs veiktajām darbībāmtad lauciņos ​pie ''​Periods'' ​jānorāda ​datumi, bet lauciņš ''​minūte''​ jāatstāj tukšs.\\
 \\ \\
-• **Ja nepieciešams ​iegūinformāciju par konkrēta lietotāja veiktām darbībām**,​ tad lauciņā ''​Lietotājs''​ jānorāda konkrētā lietotāja kods.\\+• **Ja iegūst informācija par konkrēta lietotāja veiktām darbībām**,​ tad lauciņā ''​Lietotājs''​ jānorāda konkrētā lietotāja kods.\\
 \\ \\
-• **Ja nepieciešams ​iegūinformāciju par kādā ​konkrētā dokumentā veiktām ​darbībām un izmaiņām**,​ tad lauciņā ''​Info''​ jāieraksta ​konkrētā dokumenta numurs.\\+• **Ja iegūst informācija par konkrētā dokumentā veiktām izmaiņām**,​ tad lauciņā ''​Info''​ jānorāda ​konkrētā dokumenta numurs.\\
 \\ \\
 • Ja nepieciešams,​ **lai atskaitē tiktu parādīta informācija tikai par dokumentu izdzēšanu**,​ tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie ''​Skatīt'',​ jānorāda ''​Dzēstie''​.\\ • Ja nepieciešams,​ **lai atskaitē tiktu parādīta informācija tikai par dokumentu izdzēšanu**,​ tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie ''​Skatīt'',​ jānorāda ''​Dzēstie''​.\\
Rinda 19: Rinda 19:
 Savukārt, **ja nepieciešams uzzināt, kurš un kad ir izdzēsis konkrētu dokumentu un noskaidrot arī izdzēstā dokumenta summu**, tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie ''​Skatīt'',​ jāizvēlas izvēles iespēja ''​Dzēstie''​ un lauciņā ''​Info''​ jāieraksta konkrētā dokumenta numurs.\\ Savukārt, **ja nepieciešams uzzināt, kurš un kad ir izdzēsis konkrētu dokumentu un noskaidrot arī izdzēstā dokumenta summu**, tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie ''​Skatīt'',​ jāizvēlas izvēles iespēja ''​Dzēstie''​ un lauciņā ''​Info''​ jāieraksta konkrētā dokumenta numurs.\\
  
-Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams redzēt ​atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\+Kad ir norādīts, kāda informācija jānorāda ​atskaitē, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
  
lv/yld_aru_log.txt · Labota: 2019/02/27 16:08 , labojis lasma