Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:veebilehitseja_seadistused

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:veebilehitseja_seadistused [2020/05/28 15:01]
lasma
lv:veebilehitseja_seadistused [2020/07/01 22:00] (patlaban)
marija
Rinda 5: Rinda 5:
 Šeit aprakstītie iestatījumi ir jāveic, ja //Directo// tiek lietots, izmantojot //Internet Explorer//​.\\ Šeit aprakstītie iestatījumi ir jāveic, ja //Directo// tiek lietots, izmantojot //Internet Explorer//​.\\
  
-1. Vispirms jāuzspiež uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas (vai arī uz sadaļas ''​Tools''​) un jādodas uz sadaļu ​''​Internet options''​.\\+Vispirms jāatver //Internet Explorer// uzstādījumi, uzklikšķinot lapas labējā augšējā stūrī uz zobrata ​ikonas (vai arī uz sadaļas ''​Tools''​) un jāizvēlas ​''​Internet options''​.\\
  
-Pēc tam jaunatvērtā lodziņa ​sadaļā ''​General''​ jāuzspiež uz pogas ''​Settings''​.\\+===Internet options General=== 
 +1. ''​Internet options''​ logā jādodas uz sadaļ''​General'' ​un jāuzspiež uz pogas ''​Settings''​.\\
  
-Pēc tam pie ''​Check for newer versions of stored pages''​ jāatzīmē ''​Every time I visit the webpage''​. Savukārt lauciņā, kurš atrodas pie ''​Disk space to use''​ ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga ''​OK''​.\\+Tad pie ''​Check for newer versions of stored pages''​ jāatzīmē ''​Every time I visit the webpage''​. Savukārt lauciņā, kurš atrodas pie ''​Disk space to use''​ ir jāieraksta skaitlis, kurš ietilpst diapazonā no 50 līdz 250. Pēc tam jānospiež poga ''​OK''​.\\
 {{ :​lv:​ie_general_settings.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ie_general_settings.png?​nolink |}}
  
-2. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas vai sadaļas ''​Tools''​ un pēc tam nospiežot uz ''​Internet options''​jādodas uz sadaļu ''​Security''​.\\+===Internet options Security=== 
 +2. Pēc tam ''​Internet options'' ​logā jādodas uz sadaļu ''​Security''​.\\
  
-Pēc tam jāuzspiež uz ''​Local intranet''​ un pēc tam nospiež poga ''​Sites''​. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Advanced''​. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kura lauciņā ''​Websites''​ jābūt rakstītam\\+Jāiezīmē zona ''​Local intranet''​ un jāuzspiež uz pogas ''​Sites''​. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Advanced''​. Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts vēl viens jauns logs, kur lauciņā ''​Websites''​ jābūt rakstītam\\
 • https://​directo.gate.ee/ ​ \\ • https://​directo.gate.ee/ ​ \\
 • https://​login.directo.ee/ ​ \\ • https://​login.directo.ee/ ​ \\
Rinda 22: Rinda 24:
 {{ :​lv:​ie_security_li_sites.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ie_security_li_sites.png?​nolink |}}
  
-3. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz //Internet ​Explorer// uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas ''​Tools'' ​un pēc tam nospiežot uz ''​Internet options'',​ jādodas uz sadaļu ​''​Security''​.\\+Atgriežoties ''​Internet ​options''​ loga sadaļā ''​Security'' ​(kur jābūt iezīmētai ''​Local intranet'' ​zonai), jānospiež poga ''​Custom level''​. \\ 
 +Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jāatzīmē ''​Enable''​ sekojošām opcijām:
  
-Pēc tam jāuzspiež uz ''​Local intranet''​ un jānospiež poga ''​Custom level''​. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie ''​File download''​ (vecākās //Internet Explorer// versijās šis iestatījums tiek saukts par ''​Automatic prompting for file downloads''​) ​jāatzīmē ''​Enable''​ un pēc tam jānospiež poga ''​OK''​.\\+''​File download''​ (vecākās //Internet Explorer// versijās šis iestatījums tiek saukts par ''​Automatic prompting for file downloads''​)
  
 {{ :​lv:​ie_security_file_download.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ie_security_file_download.png?​nolink |}}
  
-4. Šis uzstādījums ir saistīts ar karšu maksājumiem un dokumentu pārvaldību.\\ +''​Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting''​
- +
-Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas ''​Tools''​ un pēc tam nospiežot uz ''​Internet options'',​ jādodas uz sadaļu ''​Security''​.\\ +
- +
-Pēc tam jāuzspiež uz ''​Local intranet''​ un jānospiež poga ''​Custom level''​. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā pie ''​Initialise and Script ActiveX controls not marked as safe for scripting'' ​ ir jāatzīmē ''​Enable''​.\\+
  
 {{ :​lv:​ie_activex.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ie_activex.png?​nolink |}}
  
-5. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas ''​Tools'' ​un pēc tam nospiežot uz ''​Internet options''​jādodas uz sadaļu ''​Privacy''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Settings''​.\\+un pēc tam nospiež ​poga ''​OK''​. 
 + 
 +===Internet options Privacy=== 
 +3. Tad logā ''​Internet options''​ jādodas uz sadaļu ''​Privacy''​ un jānospiež poga ''​Settings''​.\\
  
 {{ :​lv:​ie_privacy_allowed_sites.png?​nolink |}} {{ :​lv:​ie_privacy_allowed_sites.png?​nolink |}}
  
-Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts ​vēl viens jauns logs, kura lauciņā ''​Allowed sites''​ jābūt rakstītam\\+Tiks atvērts jauns logs, kurā pie ''​Allowed sites''​ jābūt rakstītam\\
 • directo.gate.ee/​ \\ • directo.gate.ee/​ \\
 • login.directo.ee/​ \\ • login.directo.ee/​ \\
 Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā ''​Allowed sites'',​ katra saite jāieraksta lauciņā ''​Address of website to allow''​ un jānospiež poga ''​Add''​.\\ Lai konkrētās saites būtu redzamas lauciņā ''​Allowed sites'',​ katra saite jāieraksta lauciņā ''​Address of website to allow''​ un jānospiež poga ''​Add''​.\\
  
-6. Lodziņā, kurš tika atvērts, uzspiežot uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas ''​Tools''​ un pēc tam nospiežot uz ''​Internet options''​jādodas uz sadaļu ''​Advanced''​. Jāpārliecinās,​ ka pie ''​Do not save encrypted pages to disk''​ nav ielikt ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga ''​OK''​.\\+===Internet options Advanced=== 
 +4Tad ''​Internet options'' ​logā jādodas uz sadaļu ''​Advanced''​. Jāpārliecinās,​ ka pie ''​Do not save encrypted pages to disk''​ nav ielikt ķeksītis. Ja ķeksītis ir ielikts, tad tas jāizņem un jānospiež poga ''​OK''​.\\
  
 {{ :​lv:​ie_advanced_encrypted.png?​nolink&​300 |}} {{ :​lv:​ie_advanced_encrypted.png?​nolink&​300 |}}
  
-7. Ja tiek izmantots //Internet Explorer// 10 vai 11, tad jāuzspiež uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas ''​Tools''​ un jādodas uz sadaļu ''​Compatibility View settings''​.\\+===Compatibility view=== 
 +5. Ja tiek izmantots //Internet Explorer// 10 vai 11, tad jāuzspiež uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas vai arī sadaļas ''​Tools''​ un jādodas uz sadaļu ''​Compatibility View settings''​.\\
  
-Pēc tam atvērsies lodziņš, ​kura lauciņā ''​Websites you've added to Compatibility View''​ jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā lauciņā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta lauciņā ''​Add this website:''​ un jānospiež poga ''​Add''​.\\+Pēc tam atvērsies lodziņš, ​kurā pie ''​Websites you've added to Compatibility View''​ jābūt ierakstītam gate.ee un directo.ee . Lai konkrētajā lauciņā būtu norādītas šīs saites, katra no tām jāieraksta lauciņā ''​Add this website:''​ un jānospiež poga ''​Add''​.\\
  
 {{ :​lv:​ie_compatibility_view.png?​nolink&​300 |}} {{ :​lv:​ie_compatibility_view.png?​nolink&​300 |}}
  
-======Pārlūkprogrammas ​drukas iestatījumi======+======Pārlūkprogrammu ​drukas iestatījumi======
 Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi. Izdrukas izskatu ietekmē ne tikai izdrukas kodējums, bet arī pārlūkprogrammas iestatījumi.
 =====Internet Explorer===== =====Internet Explorer=====
-Vispirms jāuzspiež uz //Internet Explorer// uzstādījumu ikonas un jādodas uz sadaļas ​''​Print''​ sadaļu ''​Page setup''​ (vai arī jāuzspiež uz ''​File''​ un pēc tam jādodas uz sadaļu ''​Page setup''​).\\+Vispirms jāuzspiež uz //Internet Explorer// uzstādījumu ​(zobrata) ​ikonas un jāizvēlas ​''​Print''​ sadaļu ''​Page setup''​ (vai arī jāuzspiež uz ''​File''​ un pēc tam jādodas uz sadaļu ''​Page setup''​).\\
  
 Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā ''​Page Size''​ jāizvēlas ''​A4'';​ sadaļā ''​Margins''​ jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pie visām ''​Headers and Footers''​ sadaļām jāatzīmē ''​Empty''​. ​ Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie ''​Enable Shrink-to-Fit''​.\\ Pēc tam lodziņā, kurš tika atvērts, kā ''​Page Size''​ jāizvēlas ''​A4'';​ sadaļā ''​Margins''​ jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm; pie visām ''​Headers and Footers''​ sadaļām jāatzīmē ''​Empty''​. ​ Ir ieteicams ielikt ķeksīti arī pie ''​Enable Shrink-to-Fit''​.\\
Rinda 66: Rinda 70:
 //Google Chrome// drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.\\ //Google Chrome// drukas iestatījumus var nomainīt tieši pirms printēšanas.\\
 Pie ''​Papīra izmēri''​ //(Paper size)// jāatzīmē ''​A4''​ un pie ''​Malas''​ //​(Margins)//​ jāatzīmē ​ ''​Noklusējums''​ //​(Default)//​.\\ Pie ''​Papīra izmēri''​ //(Paper size)// jāatzīmē ''​A4''​ un pie ''​Malas''​ //​(Margins)//​ jāatzīmē ​ ''​Noklusējums''​ //​(Default)//​.\\
 +
 +{{ :​lv:​chrome_print.png?​direct |}}
  
 =====Mozilla Firefox===== =====Mozilla Firefox=====
Rinda 76: Rinda 82:
  
 Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā ''​Margins & Header/​Footer''​ jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pie visām ''​Headers & Footers''​ sadaļām jāatzīmē ''​blank''​. Vēl jāpārliecinās,​ ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.\\ Pēc tam jaunatvērtā lodziņa sadaļā ''​Margins & Header/​Footer''​ jānorāda apmaļu izmēri, kuri nepārsniedz 5 cm un pie visām ''​Headers & Footers''​ sadaļām jāatzīmē ''​blank''​. Vēl jāpārliecinās,​ ka lapas izmērs atbilst A4 formātam.\\
 +
 +======Pārlūkošanas vēsturisko datu dzēšana======
 +
 +Darba gaitā pārlūkprogrammas saglabā savā atmiņā vietņu datus, lai paātrinātu lapu ielādes laiku, bet ilgākā periodā vai pēc apjomīgam darbībām tas var novest pie tā, ka darbības ātrums, otrādi, palēninās vai tiek parādīta acīmredzami novecojusi informācija.\\
 +Šādos gadījumos ir ieteicams veikt pārlūkošanas datu tīrīšanu,​ izmantojot ātrumtaustiņu kombināciju **Ctrl+Shift+Delete**.\\
 +<wrap important>​Noteikti pievērsiet uzmanību, lai netiktu iezīmēta opcija paroļu dzēšanai (ja vien to nevēlaties).</​wrap>​\\
 +Zemāk ir parādītas atsevišķu pārlūku pieejamās opcijas pie šīs darbības.
 +
 +=====Internet Explorer=====
 +
 +Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē pagaidu failus un sīkfailus un jānospiež poga "​Dzēst"​.
 +
 +{{ :​lv:​temp_delete_ie.png?​direct |}}
 +
 +IE ir iespējams iestatīt, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērts pārlūks.\\
 +Tam ir nepieciešams atvērt IE Interneta opcijas:
 +
 +{{ :​lv:​paroles1.png?​direct |}}
 +
 +Un jāaktivizē atbilstoša opcija.
 +
 +{{ :​lv:​temp_delete_ie2.png?​direct |}}
 +
 +=====Google Chrome=====
 +
 +Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē cookies un cached files un jānospiež poga "Clear data".
 +
 +{{ :​lv:​temp_delete_chrome.png?​direct |}}
 +
 +=====Mozilla Firefox=====
 +
 +Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē Cookies, Cache un Offline data un jāapstiprina darbība.
 +
 +{{ :​lv:​temp_delete_ff.png?​direct |}}
 +
 +Firefox ir iespējams iestatīt tā, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.\\
 +Tam ir jāatver Firefox opcijas:
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_firefox_options.png?​nolink |}}
 +
 +Un jāaktivizē atbilstoša opcija.
 +
 +{{ :​lv:​temp_delete_ff2.png?​direct |}}
 +
 +=====MS Edge=====
 +
 +Atverot ar Ctrl+Shift+Delete dzēšanai pieejamās opcijas, jāieķeksē sīkfaili un kešoti faili un jānospiež poga "​Notīrīt"​.
 +
 +{{ :​lv:​temp_delete_edge.png?​direct |}}
 +
 +Zemāk uzreiz ir iespējams aktivizēt opciju, lai šie dati tiktu dzēsti ikreiz, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma.
 +
 +======Uznirstošo logu bloķēšana======
 +
 +Drošības nolūkos pārlūkprogrammās parasti ir aktivizēts uznirstošo logu bloķētājs.\\
 +Atsevišķos gadījumos tas var novest pie tā, ka tiek bloķēti kādi no Directo darbības logiem. Tad parasti tiek parādīts atbilstošs paziņojums un tiek piedāvāta opcija atļaut šai vietnē uznirstošos logus.\\
 +
 +Ja ir nepieciešams pārbaudīt bloķētāja uzstādījumus pārlūkprogrammā,​ tad tās iestatījumos ir jāmeklē Pop-ups (uznirstošie logi) un jāpārbauda,​ lai login.directo.ee ir atļauja šādus logus parādīt.\\
 +
 +Zemāk ir apskatītas atsevišķu pārlūku uznirstošo logu bloķēšanas situācijas un nepieciešamās darbības.
 +
 +=====Mozilla Firefox=====
 +
 +Firefox parāda šādu paziņojumu lapas augšdaļā,​ ja tas ir bloķējis kādu no logiem:
 +{{ :​lv:​pop_up_firefox_1.png?​direct |}}
 +Pie "​Options"​ ir iespējams izvēlēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams aktivizēt un atkārtot to darbību Directo, kas iepriekš tika apturēta.
 +
 +Ja kādreiz izvēlējaties opciju "​nerādīt vairs šādu paziņojumu"​ vai vēlaties pārbaudīt atbilstošus uzstādījumus,​ tad ir jāatver Firefox uzstādījumi:​
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_firefox_options.png?​direct |}}
 +
 +Privacy sadaļā jāatrod opcija "Block Pop-up windows",​ jāuzklikšķina uz Exceptions:
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_firefox_exceptions.png?​direct |}}
 +
 +Un jāpievieno login.directo.ee pie izņēmuma atļaujām, ja tādas tur vēl nav:
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_firefox_exceptions2.png?​direct |}}
 +
 +=====Internet Explorer=====
 +
 +IE parāda šādu paziņojumu lapas lejasdaļā,​ ja kāds logs tiek bloķēts:
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_ie.png?​direct |}}
 +
 +Un pie opcijām uzreiz ir iespējams izvelēties turpmāk atļaut šai vietnei rādīt uznirstošos logus, ko tad ir ieteicams izdarīt un atkārtot Directo to darbību, kas tika apturēta.
 +
 +Uznirstošo logu bloķēšanas iestatījumus IE ir iespējams apskatīties,​ atverot Interneta opcijas:
 +
 +{{ :​lv:​paroles1.png?​direct |}}
 +
 +Un lapā ''​Konfidencialitāte''​ atverot bloķētāja iestatījumus: ​
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_ie_settings.png?​direct |}}
 +
 +=====Google Chrome=====
 +
 +Google Chrome parādās šāda atzīme ar sarkanu krustiņu lapas adreses joslā, ja tajā tiek bloķēts kāds logs:
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_chrome.png?​direct |}}
 +
 +Uzklikšķinot uz tās tiek piedāvāta iespēja atļaut šai vietnei parādīt uznirstošos logus, ko ir ieteicams izvēlēties un tad atkārtot Directo to darbību, kas tika apturēta.
 +
 +Apskatīt uznirstošo logu bloķēšanas nosacījumus Google Chrome ir iespējams atverot uzstādījumus:​
 +
 +{{ :​lv:​paroles3.png?​direct |}}
 +
 +Un atrodot tajos opciju Pop-ups:
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_chrome1.png?​direct |}}
 +
 +Sekojot bultiņai var apskatīt piešķirtās atļaujas un nepieciešamības gadījumā pievienot login.directo.ee ar pogu "​Add":​
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_chrome2.png?​direct |}}
 +
 +{{ :​lv:​pop_up_chrome3.png?​direct |}}
  
 ======Pārlūkprogrammu saglabātās paroles====== ======Pārlūkprogrammu saglabātās paroles======
lv/veebilehitseja_seadistused.1590667266.txt.gz · Labota: 2020/05/28 15:01 , labojis lasma