Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:tasumine

Šī ir veca dokumenta versija!


Dokumenta izveidošana

Visērtāk un ātrāk izejošos maksājumus kreditoriem var izveidot, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze.

Izejošos maksājumu kreditoriem var izveidot, arī atverot kolonnā PIEGĀDĀTĀJI esošo dokumentu sarakstu Maksājumu uzdevumi.

Pēc tam maksājuma uzdevumu sarakstā ir jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī taustiņš F2.

Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma dokuments, kurš jāaizpilda.

Dokumenta aizpildīšana

Dokumentā jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Numurs – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
Datums – dokumenta datums. (Ja kādai maksājuma rindiņai/rindiņām jānorāda no dokumenta datuma atšķirīgu datumu, tad to var norādīt konkrētās rindiņas/rindiņu lauciņā „Datums“.)
Maksājuma veids – maksājuma veida kods. Norādītais maksājuma veids nosaka maksājuma grāmatojuma kontu, bankas konta numuru, maksājuma veida eksporta tipu (piemēram, ISO XML, FiDAViSta) utml.
• Ja nepieciešams, maksājuma uzdevumā var norādīt arī citu informāciju, piemēram, objektu vai projektu.

Maksājuma rindās ir jānorāda rēķina “Directo” numurs vai pirkuma pasūtījuma „Directo“ numurs vai piegādātāja kods.

  • Norādot rēķina numuru, konkrētajā maksājuma rindiņā tiks norādīta ar rēķinu saistītā informācija – piegādātājs, piegādātāja rēķina numurs, bankas konta numurs, valūta, atlikusī apmaksājamā summa (apmaksājamo summu nepieciešamības gadījumā var mainīt) u.c. Apstiprinot (jeb iegrāmatojot) maksājumu, grāmatojuma debeta konts būs konkrētajā rēķinā norādītais kredīta konts.
  • Norādot pirkuma pasūtījuma numuru vai piegādātāja kodu, konkrētās rindas summa tiks uzskatīta par avansu. Lauciņā „PVN kods“ norādot PVN kodu, no avansa tiks aprēķināts PVN.


Piebilde - dokumenta komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājuma rindās esošo piegādātāju nosaukumiem. Lai maksājuma uzdevuma komentārā automātiski tiktu norādīti piegādātāju nosaukumi, jāatver jebkurš “Directo” maksājumu uzdevums un jānospiež uz tā labajā stūrī esošās āmura ikonas. Tad parādīsies lodziņš, kurā jāieliek ķeksītis pie „Piegādātāja nosaukums tiek attēlots komentārā“ un jānospiež poga Saglabāt.

Lai saglabātu maksājuma uzdevumu, jānospiež poga Saglabāt.
Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.
Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un jāsaglabā fails.

lv/tasumine.1554125352.txt.gz · Labota: 2019/04/01 16:29 , labojis lasma