Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:tasumine

Dokumenta izveidošana

Visērtāk un ātrāk izejošos maksājumus kreditoriem var izveidot, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze.

Izejošos maksājumus kreditoriem var izveidot, arī atverot kolonnā PIEGĀDĀTĀJI esošo dokumentu sarakstu Maksājumu uzdevumi.

Pēc tam maksājuma uzdevumu sarakstā ir jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma dokuments, kurš jāaizpilda.

Dokumenta aizpildīšana

Dokumentā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi:
Numurs – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.
Datums – dokumenta datums. (Ja kādai maksājuma rindiņai/rindiņām jānorāda no dokumenta datuma atšķirīgu datumu, tad to var norādīt konkrētās rindiņas/rindiņu lauciņā „Datums“.)
Maksājuma veids – maksājuma veida kods. Norādītais maksājuma veids nosaka maksājuma grāmatojuma kontu, bankas konta numuru, maksājuma veida eksporta tipu (piemēram, ISO XML, FiDAViSta) utml.
• Ja nepieciešams, maksājuma uzdevumā var norādīt arī citu informāciju, piemēram, objektu vai projektu.

Maksājuma rindās ir jānorāda rēķina “Directo” numurs vai pirkuma pasūtījuma „Directo“ numurs vai piegādātāja kods.

  • Norādot rēķina numuru, maksājuma rindiņā norādītā apmaksa tiks piesaistīta rēķinam. Apstiprinot (iegrāmatojot) maksājumu, grāmatojuma debeta konts būs rēķinā norādītais kredīta konts.
  • Norādot pirkuma pasūtījuma numuru vai piegādātāja kodu, konkrētās rindas summa tiks uzskatīta par avansu. Lauciņā „PVN kods“ norādot PVN kodu, no avansa tiks aprēķināts PVN.


Piebilde - dokumenta komentārs var tikt automātiski aizpildīts ar maksājumā iekļauto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu, jāatver jebkurš “Directo” maksājumu uzdevums un jāuzklikšķina uz tā labajā stūrī esošās āmura ikonas. Tad parādīsies lodziņš, kurā jāieliek ķeksītis pie „Piegādātāja nosaukums tiek attēlots komentārā“ un jānospiež poga Saglabāt.

• Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga Saglabāt.
• Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.
• Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga SEPA EST vai FiDAViSta (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un jāsaglabā fails.

lv/tasumine.txt · Labota: 2020/09/30 11:30 , labojis dagne