Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:t_list2

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:t_list2 [2020/01/15 17:09]
marija izveidots
lv:t_list2 [2020/01/15 17:11] (patlaban)
marija
Rinda 1: Rinda 1:
-======Dokumentu saraksti====== +{{page>lv/t_list}}
-Galvenās izvēlnes augšdaļā atrodas dokumentu saraksti.\\ +
-\\ +
-Dokumentu saraksti atrodas sadaļās ''​SISTĒMA'',​ ''​FINANSES'',​ ''​PERSONĀLS'',​ ''​NOLIKTAVA'',​ ''​PĀRDOŠANA''​ un ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ +
- +
-{{ :lv:​dokumenti.png?​nolink |}} +
- +
-=====Dokumentu sarakstu kolonnu nomaiņa===== +
-**Dokumentu sarakstos informācija par dokumentiem ir sakārtota kolonnās.**\\ +
-\\ +
-Piemēram, attēlā ir redzams rēķinu saraksts, kurā tiek attēlots katra rēķina numurs, datums, klients, pasūtījuma numurs, pārdevējs,​ kopsumma un bilance.\\ +
-{{ :​lv:​kolonnu_nosaukumi.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Dokumentu sarakstos esošās kolonnas var pievienot vai noņemt, lai dokumentu sarakstā tiktu atspoguļota lietotājam nepieciešamā informācija.**\\ +
-\\ +
-**Lai norādītu, kādas kolonnas attēlot konkrēto dokumentu sarakstā**,​ vispirms jāatver konkrētais dokumentu saraksts**.\\ +
-Pēc tam sarakstā ir jānospiež poga ''​Izvēlies kolonnas''​**,​ kura atrodas dokumentu saraksta augšdaļā.\\ +
-{{ :​lv:​izvelies_kolonnas.png?​nolink |}} +
-\\ +
-Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt, kādas kolonnas jāattēlo dokumentu sarakstā:​\\ +
-{{ :​lv:​kolonnu_izvelne.png?​nolink |}} +
-\\ +
-• **Sadaļā ''​Aktīvās kolonnas''​ atrodas tās kolonnas, kuras tiek attēlotas dokumentu sarakstā.**\\ +
-• Savukārt **sadaļā ''​Neizmantotās kolonnas''​ atrodas tās kolonnas, kuras netiek attēlotas dokumentu sarakstā.**\\ +
-• Kolonnā ''​Darbība''​ kolonnas var sasaistīt ar noteiktām darbībām – pārvērst tās par saitēm uz kādu no atskaitēm, kura tiek piedāvāta lauciņā ''​Darbība''​. Lai pārvērstu kolonnu par saiti, no kolonnā ''​Darbība''​ esošā lauciņa ir jāizvēlas tā atskaite/darbība, kuru nepieciešams atvērt, kad dokumentu sarakstā uzspiež uz konkrētajā kolonnā esošās informācijas.\\ +
-\\ +
-**Lai pievienotu dokumentu sarakstam kādu no neizmantotajām kolonnām**,​ sadaļā ''​Neizmantotās kolonnas''​ ir jāuzklikšķina uz + zīmes, kura atrodas pie konkrētās kolonnas nosaukuma.\\ +
-{{ :​lv:​pievienot_kolonnu.png?​nolink |}} +
-\\ +
-Tad izvēlētā kolonna tiks attēlota sarakstā ''​Aktīvās kolonnas''​.\\ +
-{{ :​lv:​kolonna_adrese.png?​nolink&​300 |}} +
-\\ +
-Aktīvās kolonnas tiek attēlotas dokumentu sarakstā atbilstoši tam, kādā secībā tās atrodas sadaļā ''​Aktīvās kolonnas''​. //​Piemēram,​ attēlā redzamajā piemērā var redzēt, ka konkrētajā dokumentu sarakstā 1. kolonnā pēc dokumenta numura būs attēlots datums, 2. – klients, 3. – pasūtījuma numurs, 4. – pārdevējs,​ 5. – kopsumma, 6. – bilance un 7. – adrese.//​\\ +
-\\ +
-**Lai mainītu attēlojamo kolonnu secību** var izmantot 2 variantus. Pirmkārt, var uzspiest uz konkrētās kolonnas, kura atrodas sarakstā ''​Aktīvās kolonnas'',​ un pavilkt to uz augšu vai leju. Otrkārt, var izmantot bultiņas (sk.attēlu) – noklikšķinot uz augšup vērstās bultiņas, kolonna tiks pavirzīta uz dokumentu saraksta kolonnu sākuma daļu, bet, noklikšķinot uz lejup vērstās bultiņas, kolonna tiks pavirzīta uz dokumentu saraksta kolonnu beigu daļu.\\ +
-{{ :​lv:​kolonnas_bultas.png?​nolink&​300 |}} +
-\\ +
-**Lai kāda no attēlotajā kolonnām netiktu attēlota** ir jāuzklikšķina uz mīnuss zīmes, kura atrodas pie aktīvās kolonnas nosaukuma vai arī jāpārvelk kolonna uz neaktīvo kolonnu sadaļu.\\ +
-\\ +
-**Ir iespējams arī uzstādīt tādu dokumentu sarakstu kolonnu izkārtojumu,​ kāds ir kādam citam uzņēmuma datubāzes lietotājam.**\\ +
-Lai to izdarītu, no izvēlnes lodziņa pie teksta ''​Kopēt cita lietotāja uzstādījumus''​ ir jāizvēlas tas lietotājs, kura dokumentu saraksta izkārtojumu ir nepieciešams kopēt, un pēc tam jānospiež poga ''​Kopēt''​.\\ +
-{{ :​lv:​kolonnas_kopet.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Kad vēlamās izmaiņas ir norādītas,​ tās jāsaglabā. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Piemērot''​**.\\ +
-=====Dokumentu sarakstos esošās informācijas kārtošana===== +
-Dokumentu sarakstos informācija par dokumentiem ir sagrupēta kolonnās.\\ +
-{{ :​lv:​dokumentu_kolonnas.png?​nolink |}} +
- +
-Uzspiežot uz kolonnas nosaukuma (piemēram, numura, dokumenta kopsummas vai bilances kolonnas), ieraksti tiks sakārtoti augošā secībā. Savukārt atkārtoti uzspiežot uz tās pašas kolonnas nosaukuma, ieraksti tiks sakārtoti dilstošā secībā.\\ +
- +
-=====Meklēšana===== +
-{{ :​lv:​mekl.png?​nolink |}} +
-Lai dokumentu sarakstos atvieglotu meklēšanu,​ meklēšanas lodziņos var izmantot dažādus filtrus.\\ +
- +
-• ! aiz simbola vai simboliem (piemēram, 2! vai 2018!)– **tiks atlasīti tikai tie lauciņi, kuri sākas ar simbolu, kurš norādīts pirms izsaukuma zīmes.**\\ +
-• ! pirms simbola – **tiks atlasīti tikai tie lauciņi, kuros nav simbols, kurš norādīts pirms izsaukuma zīmes**.\\ +
-• < ; > - atkarībā no norādītās zīmes tiks atlasīti lauciņi, kuros norādītā vērtība ir mazāka vai lielāka par meklēšanas lauciņā norādīto vērtību.\\ +
-• = (piemēram, =0) - **tiks atlasīti tie lauciņi, kuros esošā vērtība ir vienāda ar norādīto vērtību.**\\ +
-• Kols – **lai datuma lauciņā norādītu, ka jāatlasa konkrēts periods** (nevis ka jāatlasa tikai viens konkrēts datums), **ir jāizmanto kols.** Piemēram, lai atlasītu dokumentus, kuri attiecas uz laiku no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. janvārim, datuma lauciņā ir jāieraksta 01.01.2018:​31.01.2018\\ +
- +
-======Dokumentu sarakstu rīkjosla====== +
- +
-{{:​lv:​mx34b0.png?​300|}} \\ +
-{{ :​lv:​dokumentu_saraksta_rikjosla.png?​nolink |}} +
-Attēlos ir redzama dokumentu sarakstu rīkjosla, kura atrodas visu dokumentu sarakstu augšējā joslā.\\ +
-1. attēlā redzama dokumentu saraksta rīkjosla vecajā "​Directo"​ versijā; 2. attēlā redzama dokumentu saraksta rīkjosla jaunajā "​Directo"​ versijā.\\ +
- +
-Dokumentu sarakstu rīkjoslā ir sekojošas iespējas:​\\ +
-  * ''​Aizvērt''​ – nospiežot šo pogu, tiek aizvērts dokumentu saraksts.\\ +
-  * ''​Atjaunot''​ - nospiežot šo pogu vai nospiežot taustiņu ''​F5'',​ var atjaunot lapu.\\ +
-  * ''​Tukšs lauks''​ – **meklēšanas filtra noņemšana** (pēc šīs pogas nospiešanas jānospiež taustiņš ''​Enter''​ vai poga ''​Pārlūkot''​).\\ +
-  * ''​Izvēlies kolonnas''​ vai ''​Mainīt''​ – **atver logu, kurā var noteikt dokumentu sarakstā attēlojamās kolonnas.**\\ +
-  * ''​Saglabāt izskatu''​ – **Jūsu norādīto meklēšanas filtru saglabāšana,​ lai dokumentu saraksts turpmāk vienmēr tiktu atvērts, jau sakārtots atbilstoši norādītajiem filtriem.**\\ +
-  * ''​Iestatījumi''​ – tajos atrodamas papildopcijas,​ piemēram, iesaldēt virsrakstus (virsrakstu iesaldēšanas opcijas nosaukums ir ''​Hederis ir iesaldēts''​),​ lai tie vienmēr būtu redzami dokumentu saraksta augšdaļā.\\ +
-  * ''​Drukāt//​ +
-  * //Excel izvade''​ - **lapā redzamo datu izvade “Excel” formātā.**+
lv/t_list2.txt · Labota: 2020/01/15 17:11 , labojis marija