Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:sissetulek

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:sissetulek [2019/05/21 13:03]
lasma
lv:sissetulek [2019/06/13 16:32] (patlaban)
lasma
Rinda 3: Rinda 3:
 =====Transporta izmaksu pievienošana neapstiprinātā dokumentā===== =====Transporta izmaksu pievienošana neapstiprinātā dokumentā=====
  
-Lai neapstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​ pievienotu transporta izmaksas, dokumentā ​vispirms ​jānorāda artikuli, to daudzumi un cenas.\\ +Lai neapstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​ pievienotu transporta izmaksas, dokumentā:\\ 
-Pēc tam dokumenta lauciņā ''​Transporta izmaksa''​ jāieraksta transporta izmaksu summa un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+1) Vispirms ​jānorāda artikuli, to daudzumi un cenas.\\ 
 +2) Pēc tam dokumenta lauciņā ''​Transporta izmaksa''​ jāieraksta transporta izmaksu summa un jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
 {{ :​lv:​srec_transports.png?​nolink&​450 |}} {{ :​lv:​srec_transports.png?​nolink&​450 |}}
Rinda 13: Rinda 14:
  
 Lai apstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​ norādītu transporta izmaksas:\\ Lai apstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​ norādītu transporta izmaksas:\\
-  * lauciņā pie ''​Jaunā transporta maksa''​ ir jāieraksta transporta izmaksu summa un pēc tam jānospiež pie lauciņa esošā poga ''​Dalīt''​.\\ +1) Lauciņā pie ''​Jaunā transporta maksa''​ ir jāieraksta transporta izmaksu summa. Pēc tam jānospiež pie lauciņa esošā poga ''​Dalīt''​.\\ 
-  ​* ​Pēc tam jānospiež poga ''​Apstiprināt cenas maiņu!''​\\+2) Pēc tam jānospiež poga ''​Apstiprināt cenas maiņu!''​\\
  
 {{ :​lv:​srec_transports_apst.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​srec_transports_apst.png?​nolink&​500 |}}
  
-Piebildenorādīt un mainīt transporta izmaksas apstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces" ​lietotājs vai lietotāju grupa var tad, ja lietotājam vai lietotāju grupai ir piešķirtas [[lv:​sissetulek#​lietotaju_tiesibas_pievienot_un_mainit_izmaksas_apstiprinata_dokumenta|tiesības veikt cenas maiņu apstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​.]] \\ +:!: Norādīt un mainīt transporta izmaksas apstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​ var tad, ja lietotājam vai viņa lietotāju grupai ir piešķirtas [[lv:​sissetulek#​lietotaju_tiesibas_pievienot_un_mainit_izmaksas_apstiprinata_dokumenta|tiesības veikt cenas maiņu apstiprinātā dokumentā "​Saņemtās preces"​.]] \\ 
-=====Transporta izmaksu ​konta norādīšana uzstādījumos===== +=====Transporta izmaksu ​konts===== 
-Transporta izmaksu kontu var norādīt sistēmas uzstādījumos, lauciņā ​"​Transportēšanas konts". Pēc nepieciešamā konta norādīšanas uzstādījumos jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+Kontu, uz kuru tiek grāmatotas transporta izmaksas, nosaka ​sistēmas uzstādījums "​Transportēšanas konts"​.\\
 =====Lietotāju tiesības pievienot un mainīt izmaksas apstiprinātā dokumentā===== =====Lietotāju tiesības pievienot un mainīt izmaksas apstiprinātā dokumentā=====
 Lai apstiprinātos dokumentos "​Saņemtās preces"​ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, [[lv:​sissetulek#​lietotaju_tiesibas_pievienot_un_mainit_izmaksas_apstiprinata_dokumenta|ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt.]] \\ Lai apstiprinātos dokumentos "​Saņemtās preces"​ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, [[lv:​sissetulek#​lietotaju_tiesibas_pievienot_un_mainit_izmaksas_apstiprinata_dokumenta|ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt.]] \\
  
-Lai **lietotāju grupai** ​piešķirtu tiesības pievienot transporta izmaksas un pievienotās izmaksas apstiprinātos dokumentos "​Saņemtās preces"​:\\+Lai piešķirtu šādas tiesības ​**lietotāju grupai**:\\
 1) Jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Lietotāju grupas''​.\\ 1) Jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Lietotāju grupas''​.\\
 2) Jāuzklikšķina uz konkrētās lietotāju grupas nosaukuma.\\ 2) Jāuzklikšķina uz konkrētās lietotāju grupas nosaukuma.\\
Rinda 32: Rinda 33:
 {{ :​lv:​srec_tiesibas.png?​nolink |}} {{ :​lv:​srec_tiesibas.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Savukārt, ​ja tiesības pievienot transporta izmaksas un pievienotās izmaksas ir jāpiešķir tikai kādam **lietotājam**,​ nevis visai lietotāju grupai, tad:\\+Savukārt, ​lai piešķirtu šādas tiesības ​**lietotājam**,​ nevis lietotāju grupai:\\
 1) Jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Lietotāji''​.\\ 1) Jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Lietotāji''​.\\
 2) Jāuzklikšķina uz konkrētā lietotāja nosaukuma.\\ 2) Jāuzklikšķina uz konkrētā lietotāja nosaukuma.\\
Rinda 41: Rinda 42:
 =====Preču izņemšana no noliktavas===== =====Preču izņemšana no noliktavas=====
  
-Nepieciešamība izņemt preces no noliktavas ar dokumentu "​Saņemtās preces"​ var rasties ​šādos gadījumos:+Nepieciešamība izņemt preces no noliktavas ar dokumentu "​Saņemtās preces"​ var rasties, ja:
  
   * Prece tiek atgriezta piegādātājam   * Prece tiek atgriezta piegādātājam
   * Pieņemot preci, tika norādīta kļūdaina informācija (piemēram, derīguma termiņš vai sērijas numurs)   * Pieņemot preci, tika norādīta kļūdaina informācija (piemēram, derīguma termiņš vai sērijas numurs)
  
-Tālāk ​apskatīsim katru no šiem iemesliem atsevišķi.+Tālāk ​aprakstīti abi šie gadījumi.
  
 ====Preču atgriešana piegādātājam==== ====Preču atgriešana piegādātājam====
  
-Lai pareizi atgrieztu preci piegādātājam,​ ir jāizprot Noliktavas ID nozīme. +Lai pareizi atgrieztu preci piegādātājam,​ ir jāizprot Noliktavas ID nozīme.\\ 
-Noliktavas ID tiek piešķirts pieņemot preci noliktavā, katrai Saņemto preču dokumenta rindiņai ​savs, un šis identifikators Directo ietvaros ir unikāls.  +Pieņemot preci noliktavā, katrai Saņemto preču dokumenta rindiņai ​tiek piešķirts savs unikāls ​noliktavas ID.\\ 
-Līdz ar to Noliktavas ID satur sevī informāciju par viena artikula vienu preču piegādinoteiktā datumā un noliktavā, no viena noteikta piegādātāja,​ ar to saistīto preces pašizmaksu (iegādes cena plus transporta u.c. pievienotās izmaksas), kā arī sērijas numuru un derīguma termiņu, ja tādi tika norādīti. +Noliktavas ID ietver ​sevī informāciju par viena artikula vienu preču piegādi noteiktā datumā un noliktavā, no viena noteikta piegādātāja,​ ar to saistīto preces pašizmaksu (iegādes cena transporta u.c. pievienotās izmaksas), kā arī sērijas numuru un derīguma termiņu, ja tādi tika norādīti.\\ 
- +\\ 
-Izņemot preci no noliktavas ir obligāti jānorāda Noliktavas ID. Izņemt preci no noliktavas var tikai ar tādām pašām noliktavas izmaksām, ar kādām tā tika pieņemta.+Izņemot preci no noliktavasir obligāti jānorāda Noliktavas ID. Izņemt preci no noliktavas var tikai ar tādām pašām noliktavas izmaksām, ar kādām tā tika pieņemta.\\
  
 ===Ar pogu Kredīts no esoša preču saņemšanas dokumenta=== ===Ar pogu Kredīts no esoša preču saņemšanas dokumenta===
  
-Ja tiek izņemta ​prece no viena nesen reģistrēta pieveduma, tad vienkāršākais veids, kā izveidot preču atgriešanas dokumentu, ir poga ''​Kredīts'' ​taj pašā preču saņemšanas dokumentā, ar kuru preces tika pieņemtas noliktavā:+Ja piegādātājam ​tiek atgriezta ​prece no viena nesen reģistrēta pieveduma, tad vienkāršākais veids, kā izveidot preču atgriešanas dokumentu, ir pogas ''​Kredīts'' ​noklikšķināšana tajā preču saņemšanas dokumentā, ar kuru preces tika pieņemtas noliktavā:\\
  
 {{ :​lv:​kredits_san_preces.png?​direct |}} {{ :​lv:​kredits_san_preces.png?​direct |}}
  
-Ar to tiks izveidots saņemšanai pretējs dokuments, kas saturēs sevī visu informāciju no oriģinālā dokumenta, ieskaitot visu preču noliktavas ID.  +Tad tiks izveidots saņemšanai pretējs dokuments, kas saturēs sevī visu informāciju no oriģinālā dokumenta, ieskaitot visu preču noliktavas ID. \\ 
-Liekas artikulu ​rindiņas, ​kas nav jāizņem no noliktavas, ​var izdzēst, iezīmējot tās ar peles klikšķuz rindas numura un saglabājot dokumentu+Lai izdzēstu ​rindiņas ​ar tiem artikuliemkuri nav jāatgriež piegādātājam un nav jāizņem no noliktavas, ​jāuzklikšķina uz dzēšamās ​rindas/​rindu ​numura un saglabā ​dokuments.\\ 
-Pirms preču izņemšanas apstiprināšanasir jāprecizē ​dokumenta datums, ja nepieciešams, ​tad jārediģē ​arī atsauce uz piegadātāja rēķinu un datumu un jāpievieno ​komentārs ​dokumentam.+Pirms preču izņemšanas apstiprināšanas ir jānorāda nepieciešamais ​dokumenta datums. Ja nepieciešams,​ jārediģē atsauce uz piegadātāja rēķinu un datumu un jānorāda ​komentārs.\\
  
 ===Ar jaunu preču saņemšanas (atgriešanas) dokumentu=== ===Ar jaunu preču saņemšanas (atgriešanas) dokumentu===
lv/sissetulek.txt · Labota: 2019/06/13 16:32 , labojis lasma