Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:per_persoon

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:per_persoon [2019/04/26 10:39]
lasma
lv:per_persoon [2019/10/10 13:52] (patlaban)
lasma
Rinda 13: Rinda 13:
 • Personāla kartīšu izveidošanai jāizmanto atskaitē “Uzturēšana” esošais vairumimporta modulis. Izmantojot vairumimporta moduli, var vienlaicīgi izveidot vairākas personāla kartītes kā arī vienlaicīgi mainīt vai papildināt vairākās personāla kartītēs esošo informāciju.\\ • Personāla kartīšu izveidošanai jāizmanto atskaitē “Uzturēšana” esošais vairumimporta modulis. Izmantojot vairumimporta moduli, var vienlaicīgi izveidot vairākas personāla kartītes kā arī vienlaicīgi mainīt vai papildināt vairākās personāla kartītēs esošo informāciju.\\
 ======Personāla kartītes aizpildīšana====== ======Personāla kartītes aizpildīšana======
-Ja “Directo” tiek rēķinātas darbinieku algas, tad katra darbinieka personāla kartītē noteikti jānorāda informācija,​ kura ietekmē darbinieka algas aprēķinu. Kartītē var norādīt arī citu informāciju par darbinieku.\\+Ja “Directo” tiek rēķinātas darbinieku algas, tad katra darbinieka personāla kartītē noteikti jānorāda informācija,​ kura ietekmē darbinieka algas aprēķinu. Kartītē var norādīt arī citu informāciju par darbinieku. Šeit aprakstīta daļa no personāla kartīšu aizpildīšanas principiem.\\
 \\ \\
 Personāla kartītē ir vairākas sadaļas, piemēram, “Lietotāja modulis”, “Darba attiecības”,​ “Algas modulis” u.c.:\\ Personāla kartītē ir vairākas sadaļas, piemēram, “Lietotāja modulis”, “Darba attiecības”,​ “Algas modulis” u.c.:\\
Rinda 40: Rinda 40:
 • **Noslodze** - pilna slodze tiek apzīmēta ar 1, pusslodze – ar 0,5 utt.\\ • **Noslodze** - pilna slodze tiek apzīmēta ar 1, pusslodze – ar 0,5 utt.\\
 {{ :​lv:​personnel_card_employment_relationship.png?​nolink |}} {{ :​lv:​personnel_card_employment_relationship.png?​nolink |}}
-Darbiniekiem,​ kuriem ir summētais darba laiks un nostrādātās stundas tiek reģistrētas resursu dokumentos, virsstundas var aprēķināt pret noslodzei atbilstošo normālo stundu skaitu pārskata periodā.\\ 
-:!: Ja noslodze ir 1 un darbinieka darba stundas netiek reģistrētas resursu dokumentos, tad dienas tabelē būs norādīts, ka darba dienās darbinieks strādā 8 stundas. Ja noslodze ir 0,5 un darbinieka darba stundas netiek reģistrētas resursu dokumentos, tad atskaite parādīs, ka katrā darba dienā darbinieks strādā 4 stundas.\\ 
-:!: Ja darbinieks konkrētās dienās vienmēr strādā konkrētu stundu skaitu, tad darbinieka darba stundu skaitu konkrētajās dienās var norādīt pie “Darba dienas darba stundas”:​\\ 
-{{ :​lv:​weekday_working_hours.png?​nolink |}} 
-Ja visi departamenta darbinieki konkrētās dienās vienmēr strādā konkrētu stundu skaitu, tad darba stundu skaitu konkrētajās dienās var norādīt departamenta kartītē.\\ 
 \\ \\
 Sadaļā “Darba attiecības” var norādīt arī citu informāciju,​ piemēram:​\\ Sadaļā “Darba attiecības” var norādīt arī citu informāciju,​ piemēram:​\\
Rinda 53: Rinda 48:
 =====Sadaļa Algas modulis===== =====Sadaļa Algas modulis=====
 Sadaļā “Algas modulis” noteikti jānorāda:​\\ Sadaļā “Algas modulis” noteikti jānorāda:​\\
-{{ :​lv:​p_c_salary_module1.png?​nolink |}} 
 • **Banka** un **bankas konts**, uz kuru darbiniekam jāpārskaita alga.\\ • **Banka** un **bankas konts**, uz kuru darbiniekam jāpārskaita alga.\\
 • Lai darbiniekam tiktu rēķināts uzkrāto ikgadējā atvaļinājuma dienu skaits, lauciņā pie **atvaļinājuma metode** jānorāda opcija “Jā”.\\ • Lai darbiniekam tiktu rēķināts uzkrāto ikgadējā atvaļinājuma dienu skaits, lauciņā pie **atvaļinājuma metode** jānorāda opcija “Jā”.\\
Rinda 60: Rinda 54:
 • **Algas e-pasts** – e-pasts, uz kuru jāsūta darbinieka algas lapiņas. Ja algas e-pasts nav norādīts, tad algas lapiņas tiks sūtītas uz e-pasta adresi, kas norādīta personāla kartītes sadaļas “Lietotāja modulis” lauciņā “E-pasts”.\\ • **Algas e-pasts** – e-pasts, uz kuru jāsūta darbinieka algas lapiņas. Ja algas e-pasts nav norādīts, tad algas lapiņas tiks sūtītas uz e-pasta adresi, kas norādīta personāla kartītes sadaļas “Lietotāja modulis” lauciņā “E-pasts”.\\
 • **PDF parole** - parole, kura darbiniekam jāievada, lai redzētu uz e-pastu nosūtīto algas lapiņu.\\ • **PDF parole** - parole, kura darbiniekam jāievada, lai redzētu uz e-pastu nosūtīto algas lapiņu.\\
-• Sākot lietot algu moduli, lauciņos pie “ATVAĻINĀJUMA DIENAS” noteikti jānorāda informācija par atvaļinājuma dienu bilanci. Tā kā šis jautājums saistīts ar dažādām niansēm, algu apmācību rezultātā tiek nolemts, kāds konkrētajā uzņēmumā būtu atbilstošākais uzkrāto atvaļinājuma dienu reģistrēšanas princips.\\ 
 \\ \\
 Sadaļas “Algas modulis” sadaļā “ALGAS FORMULAS” jānorāda:​\\ Sadaļas “Algas modulis” sadaļā “ALGAS FORMULAS” jānorāda:​\\
-{{ :​lv:​p_c_salary_formulas.png?​nolink |}} +• **Maksa** - atkarībā no algas formulas jānorāda bruto mēnešalga vai stundas likme. ​Savukārt atsevišķos ​gadījumos maksa nav jānorāda ​- tas ir atkarīgs no algas formulas.\\
-• **Maksa** - atkarībā no algas formulas jānorāda bruto mēnešalga vai stundas likme. ​Retos gadījumos ​(piemēram, ja algas formula aprēķina bruto summu pēc konkrētiem parametriem) ​maksa nav jānorāda.\\+
 • **Formula** - algas formula, ar kuru darbiniekam jāizmaksā alga.\\ • **Formula** - algas formula, ar kuru darbiniekam jāizmaksā alga.\\
-• **Objekts** jānorāda tad, ja algas formula jāpiemēro tikai pamatojoties uz tām resursu rindām, kurās ir norādītais objekts.\\ +• **Objekts** ​- atkarībā no algu formulas ​jānorāda tad, ja algas formula jāpiemēro tikai pamatojoties uz tām resursu rindām, kurās ir norādītais objekts ​vai arī tad, ja algas formula jāsasaista ar konkrētu objektu. Objekts nav jānorāda, ja algas aprēķins nav jādala pa objektiem.\\ 
-• **Lietotājs** - ja algas formula ir saistīta ar resursu dokumentiem,​ tad šajā lauciņā ​noteikti ​jānorāda darbinieka lietotāja kods.\\ +• **Lietotājs** - ja algas formula ir saistīta ar resursu dokumentiem,​ tad šajā lauciņā jānorāda darbinieka lietotāja kods.\\ 
-• **Sākuma datums** - noteikti ​jānorāda datums, no kura ar konkrēto algas formulu jāizmaksā alga.\\+• **Sākuma datums** - jānorāda datums, no kura ar konkrēto algas formulu jāizmaksā alga.\\
 • Ja alga ar konkrēto algas formulu vairs nav jāizmaksā (vai arī ir zināms datums, līdz kuram ar konkrēto algas formulu jāizmaksā alga), tad lauciņā **Beigu datums** jānorāda datums, līdz kuram darbiniekam ar konkrēto algas formulu jāaprēķina alga. Tāpat jādara arī tad, ja algas formula paliek tāda pati, bet mainās tās likme (piemēram, ja mainās bruto mēnešalga vai stundas likme). Tad rindiņā, kurā norādīta algas formula ar kādreizējo likmi, jānorāda beigu datums, savukārt citā rindiņā jānorāda jaunā bruto alga, algas formula un tās piemērošanas sākuma datums (kā arī cita informācija,​ ja nepieciešams).\\ • Ja alga ar konkrēto algas formulu vairs nav jāizmaksā (vai arī ir zināms datums, līdz kuram ar konkrēto algas formulu jāizmaksā alga), tad lauciņā **Beigu datums** jānorāda datums, līdz kuram darbiniekam ar konkrēto algas formulu jāaprēķina alga. Tāpat jādara arī tad, ja algas formula paliek tāda pati, bet mainās tās likme (piemēram, ja mainās bruto mēnešalga vai stundas likme). Tad rindiņā, kurā norādīta algas formula ar kādreizējo likmi, jānorāda beigu datums, savukārt citā rindiņā jānorāda jaunā bruto alga, algas formula un tās piemērošanas sākuma datums (kā arī cita informācija,​ ja nepieciešams).\\
 \\ \\
-Sadaļas “Algas modulis” sadaļā “NODOKĻU FORMULAS”:​\\ 
-• Jāielik ķeksīši pie tām nodokļu formulām, kuras jāpiemēro darbinieka algai. Jāņem vērā, ka piemērojamās nodokļu formulas atkarīgas no darbinieka – piemēram, no tā, vai darbinieks uzņēmumā ir iesniedzis algas nodokļa grāmatiņu,​ vai darbinieks ir invalīds vai pensionārs utt.\\ 
-• Ja darbinieka algai jāpiemēro diferencētais neapliekamais minimums, tad diferencētā neapliekamā minimuma apjoms jāieraksta kolonnā “Bez nodokļa” pie IIN nodokļu formulas, kā arī jānorāda konkrētās neapliekamā minimuma summas piemērošanas sākuma un beigu datums.\\ 
-• Kad mainās diferencētā neapliekamā minimuma summa, tad IIN formulas rindiņā, kurā norādīta kādreizējā diferencētā neapliekamā minimuma summa, ​ jāieraksta beigu datums. Pēc tam jāsaglabā personāla kartīte. Tad parādīsies jauna rindiņa ar to pašu nodokļu formulu, pie kuras jāieliek ķeksītis un lauciņā “Bez nodokļa” jānorāda jaunā neapliekamā summa.\\ 
-:!: Ja diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas sākuma vai beigu datums nav mēneša pirmais vai pēdējais datums, tad konkrētais datums jāieraksta tam atbilstošajā kolonnas “Bez nodokļa” lauciņā.\\ 
-{{ :​lv:​p_c_tax_formulas.png?​nolink |}} 
 =====Sadaļa Saistītās personas===== =====Sadaļa Saistītās personas=====
 Ja darbinieka algai jāpiemēro atvieglojums par apgādībā esošām personām, tad sadaļā “Saistītās personas” noteikti jānorāda sekojošā informācija par apgādājamajiem:​\\ Ja darbinieka algai jāpiemēro atvieglojums par apgādībā esošām personām, tad sadaļā “Saistītās personas” noteikti jānorāda sekojošā informācija par apgādājamajiem:​\\
lv/per_persoon.1556264353.txt.gz · Labota: 2019/04/26 10:39 , labojis lasma