Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:per_aru_tooajad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:per_aru_tooajad [2019/03/04 16:05]
lasma
lv:per_aru_tooajad [2020/05/29 15:45] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Atskaitē “Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku kavējumiem,​ uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām un vidējo bruto algu.\\ +======Par atskaiti====== 
-======Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma dienas ​un vidējā bruto alga====== +Atskaitē “Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku kavējumiem,​ uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\ 
-Lai uzzinātu darbinieku atvaļinājums uzkrājumu un vidējo bruto algu 6 mēnešu periodā, jāatver atskaite ​“Kavējumi” ​.\\ +======Kavējumu saraksts====== 
-Atskaitē ​pie ''​Skatīt'​' ​jānorāda izvēles iespēja ​''​Atvaļinājums''​. Lauciņos ​pie ''​Periods''​ parasti ​norāda 6 mēnešu ​periods, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma uzkrājumu un vidējo bruto algu.\\ +Atskaitē “Kavējumi” var iegūt sarakstu ar darbinieku kavējumiem,​ kurā redzams darbinieku kavējumu veids, kavējumu ilgums ​un sākuma un beigu datums.\\ 
-Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ''​Persona''​ jānorāda darbinieka kods.\\+\\ 
 +Lai iegūtu sarakstu ar darbinieku kavējumiem, atskaitē “Kavējumi”:​\\ 
 +• jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite;​\\ 
 +• pie “Skatīt” jānorāda izvēles iespēja “parasts”.\\ 
 +{{ :​lv:​absences_r1.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +Ja nepieciešams,​ atskaiti var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus,​ piemēram:​\\ 
 +• ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā “Persona” jānorāda konkrētā darbinieka kods;\\ 
 +• lai atskaitē redzētu kavējumu ilgumu ne tikai kalendārajās dienās, bet arī darba dienās, jāieliek ķeksītis pie “darba dienas”;​\\ 
 +{{ :​lv:​absences_r_work_days.png?​nolink |}} 
 +• pie “Apstiprinātie” var noteikt, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu kavējumu dokumentus;​\\ 
 +{{ :​lv:​absences_r_confirmed.png?​nolink |}} 
 +• ja atskaite jāsagatavo par konkrēta tipa kavējumiem,​ tad lauciņā pie “Tips” jānorāda kavējuma tips;\\ 
 +• ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad pie “Departaments” jānorāda departaments;​\\ 
 +• ja atskaite jāsagatavo par konkrēta objekta darbiniekiem,​ tad lauciņā pie “Objekts” jānorāda objekta kods;\\ 
 +• ja informācija par darbinieku kavējumiem jāsadala pa departamentiem vai objektiem, tad pie “Apakšsumma” jānorāda opcija “Departaments” vai “Objekts”.\\ 
 +\\ 
 +Lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +======Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma dienas====== 
 +Lai uzzinātu darbinieku ​uzkrāto un izmantoto ​atvaļinājuma dienu skaitu, atskaitē “Kavējumi”:\\ 
 +pie Skatīt'​” jānorāda izvēles iespēja ​Atvaļinājums”;\\ 
 +pie "Periods" jānorāda periods. Parasti ​norāda 6 mēnešu ​periodu, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma ​informāciju par uzkrātajām ​un izmantotajām atvaļinājuma dienām;\\
 {{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}} {{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}}
-Pēc tam nospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\+• ja atskaite ​sagatavo par konkrētu darbinieku, tad lauciņā "​Persona"​ jānorāda darbinieka kods.\\
 \\ \\
-Tad tiks sagatavota atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām ​un vidējo bruto algu.\\+Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +Tad tiks sagatavota atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\
 \\ \\
 Atskaitē būs kolonnas:\\ Atskaitē būs kolonnas:\\
Rinda 13: Rinda 36:
 • Beigu datums – darba attiecību beigu datums.\\ • Beigu datums – darba attiecību beigu datums.\\
 • Uzkrātās dienas – **uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\ • Uzkrātās dienas – **uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\
-• Uzkrāts – **atskaites filtrā norādītajā ​periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ +• Uzkrāts – **periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ 
-• Izņemts – **atskaites filtrā norādītajā ​periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\+• Izņemts – **periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\
 • Atlikums =  uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\ • Atlikums =  uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\
-• Vidējā bruto – **vidējā bruto alga par iepriekšējiem 6 mēnešiem uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu**. Kolonnā tiks parādīta vidējā bruto alga par iepriekšējiem **6 mēnešiem** uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu pat tad, ja atskaites meklēšanas filtrā nav norādīts 6 mēnešu periods.\\ 
-• Uzkrājums bruto = atlikums * vidējā bruto\\ 
-\\ 
- 
lv/per_aru_tooajad.1551708306.txt.gz · Labota: 2019/03/04 16:05 , labojis lasma