Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:pardosanas_iestatijumi

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:pardosanas_iestatijumi [2019/01/22 12:41]
lasma dzēsts
lv:pardosanas_iestatijumi [2019/01/31 10:22]
lasma izveidots
Rinda 1: Rinda 1:
-======Pārdošanas budžeti====== +Šajā sadaļā ​aprakstīti pārdošanas ​uzstādījumi.\\ 
-Lai izveidotu pārdošanas budžetu, jāatver pārdošanas uzstādījumu ​sadaļa ''​Pārdošanas budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ +Pārdošanas ​uzstādījumus var atvērt, no galvenā loga uzklikšķinot ​uz ''​Pārdošanas ​uzstādījumi''​.\\ 
-\\ +{{ :lv:sale_settings.png?nolink |}}
-Pēc tam **lauciņā ''​PAPILDU RĒĶINS''​ ir jāieraksta pārdošanas budžeta identifikators,​ jānorāda uz pārdošanas budžetu attiecināmais laika periods un lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta pārdošanas budžeta nosaukums**.\\ +
-\\ +
-Savukārt **kolonnās ''​Parametri''​ un ''​Mērķi''​ ir jāieliek ķeksīši pie tiem parametriem un izmērāmajiem rezultātiem,​ kurus plānots iekļaut konkrētajā ​pārdošanas ​budžetā**.\\ +
-\\ +
-Attēlā parādīts pārdošanas budžeta sākumlapas aizpildīšanas piemērs, kurā tiek izvēlēts 1 parametrs un 1 mērķis, taču pārdošanas budžetā var norādīt arī vairākus parametrus un vairākus mērķus.\\ +
-{{ :​lv:​pb_parametri_merki.png?​nolink&​500 |}} +
-\\ +
-Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-Pēc saglabāšanas tiks atvērts pārdošanas ​budžets ar iepriekš atzīmētajiem parametriem un mērķiem:​\\ +
-{{ :​lv:​pb_skats.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Lai aizpildītu pārdošanas budžetu, jāaizpilda tabulā norādītie lauciņi.** Lai atvieglotu lauciņu aizpildīšanu, ​var izmantot papildiespējas (piemēram, šajā gadījumā, kurā kā parametrs ir izvēlēta artikula klase, nospiežot pogu ''​Pievienot visas artikulu klases'',​ kolonnā ''​Artikula klase''​ tiks norādītas visas artikulu klases).\\ +
-**Lai aizpildītu pārdošanas budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu.** Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Ievietošana vairumā''​ un jārīkojas atbilstoši instrukcijai zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ esošajai informācijai.\\ +
-\\ +
-Attēlā redzams pārdošanas budžeta tabulas aizpildīšanas piemērs. Piemērā tabulā netika aizpildīti kolonnas ''​Datums''​ lauciņi, tāpēc pēc šī pārdošanas budžeta saglabāšanas lauciņos kā datums tiks norādīts norādītā perioda sākuma datums, kas šajā piemērā ir 1.01.2019:​\\ +
-{{ :​lv:​pb_aizpildits.png?​nolink |}} +
-\\ +
-**Pārdošanas budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\ +
-{{ :​lv:​pb_sadalit_budzetus.png?​nolink |}} +
-\\ +
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta cilne.\\ +
-  * Lauciņā ''​Intervāls''​ intervāls.\\ +
-  * Pie ''​Periods''​ jānorāda, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-  * Pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\ +
-  * Savukārt pie ''​Dokumenti''​ jānorādavai par katru budžeta periodu jāveido atsevišķs budžeta dokuments. Norādot izvēles iespēju ''​Perioda izplatība rindās'',​ pārdošanas budžets ar norādīto periodu sadalījumu tiks izveidots vienā dokumentā.\\ Savukārt norādot ''​Katrs periods atsevišķā dokumentā'',​ par katru periodu tiks izveidots atsevišķs pārdošanas budžets.\\ +
-{{ :​lv:​pb_izvelne.png?​nolink |}} +
-Attēlā parādīts piemērs, kurā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem.\\ +
-\\ +
-**Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt pārdošanas budžetu, jānospiež poga ''​Pārsūtīt''​.**\\ +
-\\ +
-Pēc tam tiks atvērta šāda cilne:\\ +
-{{ :​lv:​pb_skats2.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no pārdošanas budžeta rindās norādītajām summām pa periodiem, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''​Izplatīties''​**.\\ +
-{{ :​lv:​pb_izplatities.png?​nolink |}} +
-Attēlā ir redzams, ka pēc pogas ''​Izplatīties''​ nospiešanas kopējā norādītā bruto peļņas summa (24000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:​\\ +
-{{ :​lv:​pb_izplatits.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot ​summā un no izvēlnes izvēloties ​''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu pārdošanas ​budžeta summu, kura atrodas konkrētajā rindiņā (ja summu ir nepieciešams samazināt, tad lauciņā ir jāieraksta samazinājuma summa ar mīnuss zīmi).\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt (piemēram, ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos).**\\ +
-\\ +
-Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​.\\ +
-{{ :lv:pb_taisit_budzetu.png?nolink |}} +
-Pēc tam, atkarībā no tā, vai tika izvēlēta ​ ''​Perioda izplatība rindās''​ vai ''​Katrs periods atsevišķā rindā'',​ tiks izveidots viens vai arī vairāki pārdošanas budžeta dokumenti. Tie atradīsies pārdošanas uzstādījumu sadaļā ''​Pārdošanas budžeti''​.\\+
lv/pardosanas_iestatijumi.txt · Labota: 2019/01/31 10:22 , labojis lasma