Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_tasumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:or_aru_tasumised [2019/02/05 10:11]
lasma izveidots
lv:or_aru_tasumised [2019/02/18 13:46] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Apmaksas žurnālā var iegūt informāciju par izejošajiem maksājumiem,​ kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu uzdevumi'' ​un vienlaicīgi apstiprināt vairākus izejošmaksājumu ​dokumentus.\\ +======Par atskaiti====== 
-======Vairāku izejošo maksājumu apstiprināšana======+Apmaksas žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus izejošo maksājumu dokumentus, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu uzdevumi''​. Atskaitē var arī iegūt informāciju par izejošajiem maksājumiem,​ kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu uzdevumi''​.\\ 
 +\\ 
 +Jāņem vērā, ka analizējot informāciju,​ tiek ņemti vērā dati no izejošajiem maksājumiem, kuri atrodas dokumentu sarakstā ''​Maksājumu ​uzdevumi''​. Atsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\ 
 +=====Vairāku izejošo maksājumu apstiprināšana=====
 Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos maksājumus,​ atskaitē Apmaksas žurnāls **jānorāda maksājuma dokumentu periods** un lauciņā, kurā var noteikt, vai atskaitē rādīt informāciju par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu izejošajiem maksājumiem,​ **jānorāda izvēles iespēja “Neapstiprināts”.**\\ Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos maksājumus,​ atskaitē Apmaksas žurnāls **jānorāda maksājuma dokumentu periods** un lauciņā, kurā var noteikt, vai atskaitē rādīt informāciju par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu izejošajiem maksājumiem,​ **jānorāda izvēles iespēja “Neapstiprināts”.**\\
 Ja nepieciešams,​ meklēšanas filtrā jānorāda arī citi meklēšanas kritēriji, piemēram, maksājuma veids.\\ Ja nepieciešams,​ meklēšanas filtrā jānorāda arī citi meklēšanas kritēriji, piemēram, maksājuma veids.\\
Rinda 12: Rinda 15:
 \\ \\
 **Pēc tam tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām nepieciešams apstiprināt visus norādītos maksājumus. Lai tos apstiprinātu,​ lodziņā jānospiež poga ''​OK''​.**\\ **Pēc tam tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām nepieciešams apstiprināt visus norādītos maksājumus. Lai tos apstiprinātu,​ lodziņā jānospiež poga ''​OK''​.**\\
 +=====Atskaites sagatavošana=====
 +**Lai atskaitē iegūtu informāciju par izejošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. Ja nepieciešams,​ informāciju par izejošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\
 +\\
 +Piemēram, var atlasīt maksājumus,​ kuri saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi.\\
 +Lai to izdarītu, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods vai arī lauciņā ''​Piegādātāju klase''​ ir jānorāda piegādātāju klases kods.\\
 +Piegādātāju vai piegādātāju klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem izejošajiem maksājumiem,​ kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\
 +\\
 +Ja atskaites lauciņā ''​Maksājuma veids''​ norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par izejošajiem maksājumiem,​ kuri ir saistīti ar konkrēto maksājuma veidu.\\
 +\\
 +Savukārt izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''​Komentārs'',​ var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie vai arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi, vai gan apstiprinātie,​ gan arī neapstiprinātie ienākošie maksājumi.\\
 +\\
 +Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem atskaitē nepieciešams atspoguļot informāciju,​ jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.\\
  
lv/or_aru_tasumised.txt · Labota: 2019/02/18 13:46 , labojis lasma