Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_tasu_ennustus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/02/05 09:18]
lasma
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-**Atskaitē ​''​Apmaksas prognoze''​ var redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu ​un izveidot izejošos maksājumus to apmaksai**.\\+======Par atskaiti====== 
 +Atskaitē Apmaksas prognoze ​ir iespējams:​\\ 
 +  * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu
 +  * izveidot izejošos maksājumus ​neapmaksāto ienākošo rēķinu ​apmaksai.\\ 
 +=====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana===== 
 +Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\ \\
-Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ​''​Apmaksas prognoze'',​ kura atrodas kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ +1) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas ​galvenās izvēlnes ​kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
-{{ :​lv:​apmaksas_prognoze.png?​nolink |}}+
 \\ \\
-Pēc tam **atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda ''​kopīgs''​.**\\+2) Atskaitē pie ''​Skatīt''​ ir jānorāda ​opcija ​''​kopīgs''​.\\
 \\ \\
-Ja ir plānots apmaksāienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu ​vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda ​atbilstošajos atskaites lauciņos.\\+3) Ja maksājumā jāiekļauj ​ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē ​jānorāda ​piegādātājs vai piegādātāju klase.\\
 \\ \\
-Savukārt ​lauciņā ''​Maksājumi'' ​var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\+Ja nepieciešams, ​lauciņā ''​Maksājumi'' ​jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\
 Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\ Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''​piegādātāja avanss''​.\\
 \\ \\
-**Kad nepieciešamā informācija ​ir norādīta, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.**\\+4) Kad ir norādīta ​informācija,​ uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_atskaite.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\ +5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ 
-**Kolonnā ''​Summa'' ​būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu.**\\ +\\ 
-**Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniemkuri jāiekļauj ​maksājumāun pēc tam jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​**.\\+6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''​Summa'' ​ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta ​maksājumā - ja nepieciešams,​ summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tamlai izveidotu ​maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''​VEIKT MAKSĀJUMU''​. \\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_saraksts.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā**.\\+7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\+8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā,​ maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''​SEPA EST''​ vai ''​FiDAViSta''​ (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\
 {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}} {{ :​lv:​apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?​nolink |}}
- +\\ 
-**Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​**.\\+9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam – poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\
lv/or_aru_tasu_ennustus.txt · Labota: 2019/04/09 11:59 , labojis lasma