Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:or_aru_reskontro [2019/07/08 11:06]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2019/12/03 12:21] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Par atskaiti====== ======Par atskaiti======
-Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. ​Atskaitē ​var redzēt ​šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\+Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. ​Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
 \\ \\
 Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus. Lai sagatavotu atskaiti ​par:\\ +Neapmaksāto rēķinu sarakstu var sagatavot, ņemot vērā dažādus kritērijus. Lai sagatavotu atskaiti:​\\ 
-  * tikai tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\+  * tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\
   * konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\   * konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\
-  * datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\ +  * uz datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\ 
-  * ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām,​ kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekti''​ jānorāda objekta kods.\\ +\\ 
-:!: Ja nepieciešams,​ lai informācija ​tiktu sadalīta ​kopsummās pa piegādātājiem,​ neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\+:!: Ja informācija ​jāsadala ​kopsummās pa piegādātājiem,​ neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\
 {{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}}
-Savukārt, lai redzētu informāciju nevis kā kopsummu, bet kā detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Savukārt, lai iegūtu detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
 Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2019/12/03 12:21 , labojis lasma