Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:or_aru_reskontro [2019/03/07 10:43]
lasma
lv:or_aru_reskontro [2019/07/08 11:06]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Par atskaiti====== ======Par atskaiti======
-Pirkumu reģistrā ​**var iegūt informāciju ​par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**, piemēram, var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ +Pirkumu reģistrs ir **atskaite ​par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
-Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\+
 \\ \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, ​tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.+Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ​ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
  
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus. ​Lai sagatavotu atskaiti par:\\ 
-\\ +  * tikai tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\ 
-**Lai iegūtu informāciju ​tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai nokavētie''​.\\ +  ​* ​konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\ 
-\\ +  * datumukurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda ​nepieciešamais datums.\\ 
-Lai sagatavotu atskaiti par konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Piegādātājs''​ ir jānorāda piegādātāja kods.\\ +  ​* ​ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekti'' ​jānorāda ​objekta kods.\\ 
-Savukārtlai iegūtu informāciju par piegādātāju klasei neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klase'' ​ir jānorāda ​piegādātāju klases kods.\\ +:!: Ja nepieciešams,​ lai informācija tiktu sadalīta kopsummās pa piegādātājiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\
-Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par visiem neapmaksātajiem ​ienākošajiem rēķiniem, tad piegādātāja ​un piegādātāju klases kods nav jānorāda.\\ +
-\\ +
-**Lai informācija ​par katru piegādātāju ​tiktu parādīta kā kopsummas par katram ​piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi**, tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Piegādātājs''​.\\+
 {{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pirk_r_pieg.png?​nolink |}}
 +Savukārt, lai redzētu informāciju nevis kā kopsummu, bet kā detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''​Dienas''​ pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
-Savukārt**lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinulauciņš pie ''​Kopā'' ​atstāj tukšs.** Tad atskaites kolonnā ​''​Dienas'' ​pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām,​ kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekti''​ jānorāda objekta/​objektu kods – ja jānorāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\ +Atskaitē informāciju var arī sadalīpa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie ''​Dalīt''​ ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\
-\\ +
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\  +
-\\ +
-Atskaitē ​**informāciju var apskatīt ​arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie ''​Dalīt''​ ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu ​atskaitē redzamo ​informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\+
 {{ :​lv:​dalit.png?​nolink |}} {{ :​lv:​dalit.png?​nolink |}}
-\\ +Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, ​jānospiež poga ''​ATSKAITE'' ​vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām.\\ +
lv/or_aru_reskontro.txt · Labota: 2019/12/03 12:21 , labojis lasma