Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_hank_stat

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:or_aru_hank_stat [2019/07/15 10:46]
lasma izveidots
lv:or_aru_hank_stat [2019/10/08 10:45] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 Piegādātāja statistika ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem.\\ Piegādātāja statistika ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem.\\
 \\ \\
-Visbiežāk ​atskaite tiek sagatavota ​par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem. Lai tā sagatavotu atskaiti:\\+Visbiežāk ​atskaiti izmanto, lai iegūtu informāciju ​par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem. Lai tā sagatavotu atskaiti:\\
 1) Jāatver atskaite Piegādātāja statistika. Tā atrodas kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 1) Jāatver atskaite Piegādātāja statistika. Tā atrodas kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\
 \\ \\
 2) Lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods:\\ 2) Lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods:\\
-• Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem ​rēķiniem, kuru **datums** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie ''​Pēc grāmat.laika''​ nav jābūt ieķeksētam. \\+• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru **datums** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie ''​Pēc grāmat.laika''​ nav jābūt ieķeksētam. \\
 {{ :​lv:​s_statistics_period.png?​nolink |}} {{ :​lv:​s_statistics_period.png?​nolink |}}
-• Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem ​rēķiniem, kuru **grāmatojumi** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie ''​Pēc grāmat.laika''​ ir jābūt ieķeksētam.\\+• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru **grāmatojumi** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie ''​Pēc grāmat.laika''​ ir jābūt ieķeksētam.\\
 {{ :​lv:​s_statistics_transaction.png?​nolink |}} {{ :​lv:​s_statistics_transaction.png?​nolink |}}
 \\ \\
Rinda 20: Rinda 20:
 6) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 6) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Tad atskaite tiks sagatavota tā, ka informācija par katru ienākošajos rēķinos norādīto PVN kodu būs atsevišķā kolonnā. Atskaitē uzklikšķinot uz kādas no summām, atvērsies ienākošo rēķinu atskaite, kurā būs redzams, kuri ienākošie ​rēķini veido šo summu.\\+Tad atskaitē ​informācija par katru ienākošajos rēķinos norādīto PVN kodu būs atsevišķā kolonnā. Atskaitē uzklikšķinot uz kādas no summām, atvērsies ienākošo rēķinu atskaite, kurā būs redzams, kuri rēķini veido šo summu.\\
lv/or_aru_hank_stat.txt · Labota: 2019/10/08 10:45 , labojis lasma