Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_hank_stat

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:or_aru_hank_stat [2019/07/15 10:46] (patlaban)
lasma izveidots
Rinda 1: Rinda 1:
 +Piegādātāja statistika ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem.\\ 
 +\\ 
 +Visbiežāk atskaite tiek sagatavota par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem. Lai tā sagatavotu atskaiti:​\\ 
 +1) Jāatver atskaite Piegādātāja statistika. Tā atrodas kolonnā ''​PIEGĀDĀTĀJI''​.\\ 
 +\\ 
 +2) Lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods:​\\ 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem, kuru **datums** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie ''​Pēc grāmat.laika''​ nav jābūt ieķeksētam. \\ 
 +{{ :​lv:​s_statistics_period.png?​nolink |}} 
 +• Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem, kuru **grāmatojumi** ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie ''​Pēc grāmat.laika''​ ir jābūt ieķeksētam.\\ 
 +{{ :​lv:​s_statistics_transaction.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +3) Pie ''​Rādīt''​ jābūt norādītai opcijai ''​Apgrozījums''​.\\ 
 +\\ 
 +4) Lai atskaite tiktu sagatavota tikai par iegrāmatotajiem rēķiniem, pie ''​Apstiprināts''​ jānorāda opcija ''​Apstiprināts''​.\\ 
 +{{ :​lv:​s_statistics_confirmed.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +5) Pie ''​Dalīt''​ jānorāda opcija ''​uz PVN''​.\\ 
 +{{ :​lv:​s_statistics_vat.png?​nolink |}} 
 +\\ 
 +6) Jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +Tad atskaite tiks sagatavota tā, ka informācija par katru ienākošajos rēķinos norādīto PVN kodu būs atsevišķā kolonnā. Atskaitē uzklikšķinot uz kādas no summām, atvērsies ienākošo rēķinu atskaite, kurā būs redzams, kuri ienākošie rēķini veido šo summu.\\
lv/or_aru_hank_stat.txt · Labota: 2019/07/15 10:46 , labojis lasma