Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_arthank

Šī ir veca dokumenta versija!


IZLABO Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!
(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)

Piegādātāji / Artikuli

Jauna piegādātāja izveide

Lai izveidotu jaunu piegādātāju dodamies uz piegādātāju kolonnu un izvēlamies “Piegādātāji”

Tālāk spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”

Logā kurš tagad ir atvēries ir jaievada visa nepieciešamā informācija par piegādātāju.

Veicots dubultklikšķi uz lauku Reģ nr, atvērsies Lursoft datubāze, no kuras varam izvēlēties piegādājāju. Norādot piegādātāju, automātiski aizpildās Nosaukums un adrese. Lai piegādātāja kartiņa tiktu izveidota pareizi janorāda arī PVN Zona un bankas rekvizīti. Pārējais ir pēc saviem ieskatiem. Vēlams lai kartiņa tiek aizpildīta pēc iespējas pilnīgāk, lai izdrukās nepaliek tukši lauki. Piegādātāja kods tiek automātiski pievienots pēc tam, kad kartiņa ir saglabāta.

Jauna artikula izveide

Lai izveidotu jaunu artikulu dodamies uz sistēmas kolonnu un izvēlamies Artikuli.

Tālāk , jau logā kurš tikko būs atvēries klikšķinam uz pogu “Izveidot jaunu”

Tālāk atvērsies jauns logs kurā janorāda nepieciešamā informācija par artikulu.

Obligāti janorāda ir artikula kods, klase, cena, nosaukums un artikla veids. Mūsu gadījumā tā ir noliktavas prece. Artikuli pārsvarā PVN kodu ņem no Klases, tāpēc šeit to nenorādām.

lv/or_aru_arthank.1481709979.txt.gz · Labota: 2016/12/14 12:06 , labojis dairis