Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mueuegieelarve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:mueuegieelarve [2019/01/22 13:12] (patlaban)
lasma izveidots
Rinda 1: Rinda 1:
 +**Lai izveidotu pārdošanas budžetu, jāatver pārdošanas uzstādījumu sadaļa ''​Pārdošanas budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 +\\
 +Pēc tam jāaizpilda sekojošie lauciņi:​**\\
 +• lauciņā ''​Numurs''​ ir jānorāda intervāls, kurš noteiks budžeta numuru,\\
 +• lauciņā ​ ''​TIPS''​ ir jāieraksta pārdošanas budžeta identifikators,​\\
 +• lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda uz pārdošanas budžetu attiecināmais laika periods,\\
 +• lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta pārdošanas budžeta nosaukums.\\
 +• Savukārt kolonnās ''​Parametri''​ un ''​Mērķi''​ ir jāieliek ķeksīši pie tiem parametriem un rezultātiem,​ kuri jāiekļauj konkrētajā pārdošanas budžetā.\\
 +Ir jānorāda vismaz 1 parametrs un 1 mērķis, taču var norādīt arī vairākus parametrus un mērķus.\\
 +{{ :​lv:​pb1.png?​nolink&​460 |}}
 +\\
 +**Pēc tam jānospiež poga ''​Saglabāt''​.**\\
 +Pēc saglabāšanas tiks atvērts pārdošanas budžets ar iepriekš norādītajiem parametriem un mērķiem:​\\
 +{{ :​lv:​pb2.png?​nolink |}}
 +\\
 +**Pēc tam jāaizpilda budžeta dokumenta rindas.**\\
 +Lai atvieglotu lauciņu aizpildīšanu,​ var izmantot papildiespējas (piemēram, šajā gadījumā, kurā ir parametrs artikulu klase, nospiežot pogu ''​Pievienot visas artikulu klases'',​ kolonnā ''​Artikulu klase''​ tiks norādītas visas artikulu klases).\\
 +Lai ātri aizpildītu pārdošanas budžeta rindas, dokumentu var aizpildīt ar informāciju no “Excel” dokumenta. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Ievietošana vairumā''​ un jārīkojas atbilstoši jaunatvērtajā logā pieejamajai instrukcijai.\\
 +\\
 +Zemāk esošajā attēlā redzams pārdošanas budžeta aizpildīšanas piemērs. Piemērā netika aizpildīti kolonnas ''​Datums''​ lauciņi, tāpēc pēc šī pārdošanas budžeta saglabāšanas lauciņos kā datums tiks norādīts pārdošanas budžeta perioda sākuma datums, kas šajā piemērā ir 1.01.2019.\\
 +\\
 +**Ja nepieciešams sadalīt pārdošanas budžetu pa periodiem (nedēļām,​ mēnešiem vai kvartāliem),​ tad budžets ir jāsaglabā un pēc tam tajā jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.**\\
 +{{ :​lv:​pb3.png?​nolink |}}
 +\\
 +**Pēc pogas nospiešanas tiks atvērts jauns logs, kurā jāaizpilda sekojošie lauciņi:​**\\
 +* ''​Intervāls''​ – jānorāda intervāls.\\
 +* Pie ''​Periods''​ jānorāda, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\
 +* Pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\
 +* Pie ''​Dokumenti''​ jānorāda, vai par katru budžeta periodu jāveido atsevišķs budžeta dokuments. Norādot izvēles iespēju ''​Perioda izplatīšana rindās'',​ pārdošanas budžets ar norādīto periodu sadalījumu tiks izveidots vienā dokumentā.\\
 +Savukārt norādot opciju ''​Katrs periods atsevišķā dokumentā'',​ par katru periodu tiks izveidots atsevišķs pārdošanas budžets.\\
 +{{ :​lv:​pb4.png?​nolink |}}
 +Attēlā parādīts piemērs, kurā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem.\\
 +\\
 +**Kad ir norādīts, kā jāsadala pārdošanas budžets, jānospiež poga ''​Pārsūtīt''​.**\\
 +\\
 +Pēc tam tiks atvērts šāds logs:\\
 +{{ :​lv:​pb5.png?​nolink |}}
 +• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no pārdošanas budžeta rindās norādītajām summām pa periodiem, ar labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''​Izplatīt''​**.\\
 +{{ :​lv:​pb6.png?​nolink |}}
 +Attēlā ir redzams, ka pēc pogas ''​Izplatīt''​ nospiešanas kopējā norādītā summa (12000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:​\\
 +{{ :​lv:​pb7.png?​nolink |}}
 +• Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un izvēloties opciju ''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu pārdošanas budžeta summu, kura atrodas konkrētajā rindiņā (ja summu ir nepieciešams samazināt, tad lauciņā ir jāieraksta samazinājuma summa ar mīnuss zīmi).\\
 +• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un izvēloties opciju ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\
 +• **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt (piemēram, ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos).**\\
 +\\
 +Kad summas ir korekti norādītas,​ jānospiež poga ''​Veidot budžetu''​.\\
 +Tad, atkarībā no tā, vai tika izvēlēta opcija ''​Perioda izplatība rindās''​ vai ''​Katrs periods atsevišķā rindā'',​ tiks izveidots viens vai arī vairāki pārdošanas budžeta dokumenti, kuri atradīsies pārdošanas uzstādījumu sadaļā ''​Pārdošanas budžeti''​.\\
  
lv/mueuegieelarve.txt · Labota: 2019/01/22 13:12 , labojis lasma