Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_arve [2018/10/17 10:00]
marija
lv:mr_arve [2020/02/24 11:34] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Rēķina ​izveide ​====== +======Rēķina ​izveidošana====== 
- +Rēķinu ​var izveidot vairākos veidos, piemēram:\\ 
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ​ir iespējams ​izveidot vairākos veidos, piemēram:​ +\\ 
-     ​Tiešais +1Tiešā veidā.\\ 
-     ​No piedāvājuma +2No piedāvājuma.\\ 
-     ​No klienta pasūtījuma +3No klienta pasūtījuma.\\ 
-     ​- No pielikuma +4No līguma.\\
-     5 - No līguma +
- +
-=====Rēķina izveida tiešā veidā=====  +
-Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''​Pārdošana''​ izvēlamies ''​Rēķini''​.  +
-{{ :​lv:​re1.png?​600 |}} +
- +
-Klikšķinot uz ''​Rēķini'',​ atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'':​ +
- +
-{{ :​lv:​re2.png?​600 |}} +
- +
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ +
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''​Saglabāt''​ un pēc tam uz ''​Apstiprināt''​ (vai izmantojam taustiņu ''​F12'',​ kas apvieno šīs abas darbības). ​ Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ''​Apstiprināts''​. +
- +
-{{ :​lv:​re3.png?​600 |}}+
  
 +=====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== ​
 +Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\
 +1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts ''​Rēķini''​. Tas atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\
 +\\
 +2)Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 +\\
 +3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda rēķina datums, klients, artikuli un to daudzumi, artikula cena, rēķina samaksas termiņu, pārdevējs un noliktava. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija.\\
 +\\
 +Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +Lai apstiprinātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ un pēc tam - ''​Apstiprināt''​. (vai arī jānospiež klaviatūras taustiņš ''​F12''​). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad tas tiks apstiprināts un tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\
 +\\
 Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\
-Lai rēķinu ​izdrukātu, spiežam uz pogu ''​Drukāt''​. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''​CTRL''​ un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''​Drukāt''​. \\ +\\ 
-Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''​Drukāt''​ ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. +Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Drukāt''​.\\ 
-Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''​Pasts''​. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. +\\ 
- +[[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā apskatīt rēķina izdruku, kā arī iegūt izdruku PDF formātā un saglabāt to datorā.\\ 
-Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā ​[[lv:users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]+\\ 
- +Lai nosūtītu rēķinu ​uz e-pasturēķinā jānospiež poga ''​Pasts''​. ​Tad atvērsies logs, kurā noteikti jābūt norādītai e-pasta adresei/​adresēm, uz kurām jānosūta rēķins.\\ 
-=====Rēķina izveide pēc piedāvājuma=====  +\\ 
- +Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama ​[[lv:users#​lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiemeit]].
-Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma,​ galvenajā logā izvēlāmies ''​Piedāvājumi''​ un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam ​to, klikšķinot uz ''​izveidot jaunu''​. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. +
- +
-{{ :​lv:​re4.png?​600 |}} +
- +
-Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana,​ tagad parādīsies poga ''​Apstiprināt''​. \\ +
-Bet pirms varam apstiprināt,​ mums jāpārliecinās,​ ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju,​ iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu.  +
-Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos ​rēķinos, tad izmantojam pogu ''​Tiešais rēķins'',​ bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi,​ kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas, kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''​Pasūtījums'':​ +
- +
-{{ :​lv:​re5.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies,​ ka visa informācija atbilst nepieciešamajam ​un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu,​ spiežam pogu ''​Saņemšana''​. +
- +
-{{ :​lv:​re6.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. +
- +
-{{ :​lv:​re7.png?​600 |}} +
- +
-Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. +
-Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu ''​Piegādāt''​. +
- +
-{{ :​lv:​re8.png?​600 |}} +
- +
-Uzklikšķinot uz ''​Piegādāt''​ atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ +
-Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams,​ un spiežam ''​Saglabāt''​ un ''​Apstiprināt'',​ ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. ​\\ +
-Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''​Apstiprināts''​. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams,​ precizējam artikula Noliktavas ID. +
- +
-{{ :​lv:​re9.png?​600 |}} +
- +
-Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu ​rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērtstad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir ''​Piegādāts'',​ tad varam spiest pogu ''​Rēķins''​. +
- +
-{{ :​lv:​re10.png?​600 |}} +
- +
-Tālāk jau rēķins ir apstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. +
- +
- +
-=====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma=====  +
- +
-Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu,​ galvenajā logā klikšķinām uz ''​Kl. pasūtījumi''​, kas atrodas pārdošanas sadaļā: +
- +
-{{ :lv:re11.png?600 |}} +
- +
-Atvērsies ​jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi.  +
-Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu ''​Pievienot jaunu'',​ aizpildām visus nepieciešamos laukus, ievadām visu vajadzīgo informāciju un spiežam pogu “Saglabāt”. +
- +
-{{ :​lv:​re12.png?​600 |}} +
- +
-Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas,​ tad no sākuma jāizveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu ''​Saņemšana''​. +
-Logā, kas atvērsies, ​norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām,​ vai visa informācija ir korekta un spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :​lv:​re13.png?​600 |}} +
- +
-Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. +
-Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa,​ ja sistēmā tiek vadītas piegādestad spiežam ​uz piegādāt. +
- +
-{{ :​lv:​re14.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :​lv:​re15.png?​600 |}} +
- +
-Kad piegāde ir apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot ​rēķinu, spiežot pogu ''​Rēķins''​+
- +
-{{ :​lv:​re16.png?​600 |}} +
- +
-Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā ​tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. +
- +
-=====Rēķina izveida no pielikuma===== +
- +
-Par dokumentu izveidi no pielikumiem lasiet sadaļā ​[[lv:dokuments_no_pielikuma|Dokumenta izveidošana no pielikuma]].+
  
-=====Rēķina ​izveida ​no līguma=====+=====Rēķina ​izveidošana ​no līguma=====
  
-Par dokumentu izveidi ​no līgumiem ​lasiet sadaļā ​[[lv:tell_tellimus|Rēķina veidošana no līguma]].+Apraksts par rēķinu izveidošanu ​no līgumiem ​ir pieejams ​[[lv:lepingeit]].
lv/mr_arve.1539759653.txt.gz · Labota: 2018/10/17 10:00 , labojis marija