Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_reskontro [2019/07/08 11:07]
lasma
lv:mr_aru_reskontro [2019/12/03 12:17] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Par atskaiti====== ======Par atskaiti======
-Pārdošanas reģistrs ir **atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem**. ​Atskaitē ​var redzēt ​šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\+Pārdošanas reģistrs ir **atskaite par klientu neapmaksātajiem rēķiniem**. ​Tajā var redzēt rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
 Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\ Atskaitē var uzzināt arī katra klienta rēķiniem nepiesaistīto un klientu pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\
 \\ \\
Rinda 13: Rinda 13:
   * konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\   * konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\
 \\ \\
-:!: Ja nepieciešams,​ lai informācija tiktu sadalīta kopsummās pa klientiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Klients''​.\\+:!: Ja par katru klientu jāparāda neapmaksāto rēķinu kopsumma, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Klients''​.\\
 {{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}} {{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Savukārt, ​lai sagatavotu atskaiti nevis pa kopsummām, bet kā detalizētu rskatu ​par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad kolonnā ''​Dienas''​ būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\+Savukārt, ​ja jāiegūst ​detalizēts rskats ​par katru rēķinu atsevišķi,​ lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad kolonnā ''​Dienas''​ būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
 Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
lv/mr_aru_reskontro.txt · Labota: 2019/12/03 12:17 , labojis lasma