Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_reskontro

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_reskontro [2019/05/28 16:00]
lasma
lv:mr_aru_reskontro [2019/07/08 11:07] (patlaban)
lasma
Rinda 7: Rinda 7:
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
  
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ +Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot,​ ņemot vērā dažādus kritērijus. ​Lai sagatavotu atskaiti par: 
- +  * tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai kavētie''​.\\
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē**, jāieliek ķeksītis pie ''​Tikai kavētie''​.\\+
 {{ :​lv:​tikai_kavetie.png?​nolink |}} {{ :​lv:​tikai_kavetie.png?​nolink |}}
- +  * datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda ​nepieciešamais datums.\\  
-Lai iegūtu informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klients'' ​ir jānorāda ​klienta kods.\\ +  * konkrēta klienta ​neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\
-Savukārt, lai iegūtu informāciju par klientu klases ​neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''​Klase''​ ir jānorāda ​klientu klases kods.\\ +
-Ja nepieciešams iegūt informāciju par visu klientu nepamaksātajiem rēķiniem, tad klienta ​un klientu klases ​kods nav jānorāda.\\+
 \\ \\
-**Lai informācija ​par katru klientu ​tiktu atspoguļota apkopotā veidā, parādot kopsummas par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi)**, tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Klients''​.\\+:!: Ja nepieciešams,​ lai informācija tiktu sadalīta kopsummās pa klientiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi,​ tad pie ''​Kopā''​ ir jānorāda izvēles iespēja ''​Klients''​.\\
 {{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}} {{ :​lv:​kopa_klients.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Savukārt, ​**lai redzētu ​detalizētu ​informāciju par katru rēķinu, ​tad lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad kolonnā ''​Dienas''​ būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).**\\+Savukārt, lai sagatavotu atskaiti nevis pa kopsummām, bet kā detalizētu ​pārskatu ​par katru rēķinu ​atsevišķi, lauciņš pie ''​Kopā''​ jāatstāj tukšs. Tad kolonnā ''​Dienas''​ būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
 \\ \\
-Ja atskaite ​sagatavo par kādu objektu, tad lauciņā ​''​Objekti'' ​jānorāda objekta/​objektu kods – ja jānorāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\+Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, ​nospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''​Laiks''​ jānorāda nepieciešamais datums.\\  +Atskaitē informāciju var arī sadalīpa laika posmiem. Lai to izdarītu, ​pie ''​Dalīt''​ ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, tad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\
- +
-Atskaitē ​**informāciju var apskatīt ​arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, ​pretī ​''​Dalīt''​ ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, tad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\+
 {{ :​lv:​dalit.png?​nolink |}} {{ :​lv:​dalit.png?​nolink |}}
- +Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, ​jānospiež poga ''​ATSKAITE'' ​vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.\\ +
lv/mr_aru_reskontro.1559048449.txt.gz · Labota: 2019/05/28 16:00 , labojis lasma