Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_laekumised

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_laekumised [2019/04/02 15:49]
lasma
lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Par atskaiti====== ======Par atskaiti======
-**Maksājumu žurnālā var apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus ​un  ​iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem.**\\ +Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\ 
-\\ +  * [[lv:​mr_aru_laekumised#​vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi ​apstiprināt ​vairākus ​neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]]; 
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, ​tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas ​rēķiniem. ​Atsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\+  * [[lv:​mr_aru_laekumised#​atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\ 
 +Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem ​rēķiniem. ​Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi,​ kuru tips ir ''​TRAN'',​ netiek ņemti vērā.\\
  
 =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana=====
Rinda 8: Rinda 9:
 Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:​\\ Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:​\\
 1) Jāatver atskaite "​Maksājumu žurnāls"​.\\ 1) Jāatver atskaite "​Maksājumu žurnāls"​.\\
-2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams,​ var norādīt arī citus kritērijus,​ piemēram, maksājuma veidu.\\ +2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.\\ 
-3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "​Apraksts",​ ir jānorāda izvēles iespēja ​"Neapstiprināts" ​un jāieliek ķeksītis pie "Mainīt".\\+3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "​Apraksts",​ ir jānorāda izvēles iespēja ​''​Neapstiprināts'' ​un jāieliek ķeksītis pie ''​Mainīt''​.\\
 {{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_neapstipr.png?​nolink |}}
 4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ 4) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\
-5) Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri jāapstiprina.\\+5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem,​ kuri jāapstiprina.\\
 6) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\ 6) Pēc tam jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT''​.\\
 =====Atskaites sagatavošana===== =====Atskaites sagatavošana=====
-**Lai atskaitē iegūtu informāciju ​par ienākošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite. ​Ja nepieciešams,​ informāciju par ienākošajiem maksājumiem var sagatavot, ņemot vērā arī citus kritērijus.**\\+Lai sagatavotu atskaiti ​par ienākošajiem maksājumiem,​ noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
 \\ \\
-Piemēram, var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu klientu vai klientu klasi.\\ +Ja nepieciešams,:\\ 
-Lai to izdarītu, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta ​kods vai arī lauciņā ''​Kl.klase''​ ir jānorāda klientu klases ​kods.\\+  * var atlasīt ​konkrēta klienta ​maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''​Klients''​ ir jānorāda klienta kods.\\
 {{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_klienti.png?​nolink |}}
-Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visiem ienākošajiem ​maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajam periodam un pārējiem kritērijiem.\\ +  * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veiduLai to izdarītu, ​lauciņā ''​Maksājuma veids'' ​norāda maksājuma veida kods.\\ 
-\\ +  * var atlasīmaksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu. Tad lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods.\\ 
-Ja atskaites ​lauciņā ''​Maksājuma veids''​ norāda maksājuma veida kodu, tad atskaitē tiks parādīta informācija par ienākošajiem maksājumiem,​ kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu.\\ +  ​* ​lodziņā pie lauciņa ''​Apraksts''​ var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātieneapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\
-\\ +
-Ja nepieciešams,​ lai atskaitē tiktu parādīta informācija par ienākošajiem ​maksājumiem, kuri attiecas uz kādu objektu, tad lauciņā ''​Objekts''​ ir jānorāda objekta kods. Ja atskaitē jāparāda maksājumi, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ +
-\\ +
-Savukārt izvēlnes ​lodziņā, kurš atrodas ​pie lauciņa ''​Apraksts''​var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie ​vai arī neapstiprinātie ​ienākošie maksājumi, ​vai gan apstiprinātie,​ gan arī neapstiprinātie ​ienākošie maksājumi.\\+
 {{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_apst.png?​nolink |}}
- +  * var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\
- +
-Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\+
 {{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}} {{ :​lv:​maks_z_avansi.png?​nolink |}}
  
lv/mr_aru_laekumised.txt · Labota: 2019/07/05 11:48 , labojis lasma