Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_arved_maksmata

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_aru_arved_maksmata [2019/04/02 15:46]
lasma
lv:mr_aru_arved_maksmata [2019/07/05 15:12]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Par atskaiti====== ======Par atskaiti======
-**Atskaitē var redzēt informāciju par šobrīd pilnīgi un daļēji neapmaksātiem izejošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.**\\ +Atskaite Nesamaksātie rēķini ir par **šobrīd** pilnīgi un daļēji neapmaksātiem izejošajiem rēķiniem. Izmantojot šo atskaiti var:\\ 
-\\ +  * [[lv:​mr_aru_arved_maksmata#​atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par šobrīpilnīgi un daļēji neapmaksātiem rēķiniem;​]]\\ 
-Izmantojot šo atskaiti ​**var arī nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.**\\ +  [[lv:​mr_aru_arved_maksmata#​pazinojumu_nosutisana_klientiem|nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.]]\\ 
-\\ +Atskaitē tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.\\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, ​tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.\\+
  
 =====Atskaites sagatavošana===== =====Atskaites sagatavošana=====
-Lai sagatavotu atskaiti, lauciņos pie "​Periods"​ jānorāda periods, ar kuru ir izrakstīti rēķini.\\+Lai sagatavotu atskaiti ​par klientu neapmaksātajiem rēķiniematskaitē Nesamaksātie rēķini ​lauciņos pie "​Periods" ​noteikti ​jānorāda periods, ar kuru ir izrakstīti rēķini.\\
 \\ \\
-Ja atskaite jāsagatavo tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, jāieliek ķeksītis pie "tikai kavētos rēķinus"​.\\+Ja atskaite jāsagatavo tikai par neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, jāieliek ķeksītis pie "tikai kavētos rēķinus"​.\\
 {{ :​lv:​kavetie_rekini.png?​nolink |}} {{ :​lv:​kavetie_rekini.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Atskaites filtrā nenorādot klienta vai klientu klases kodu, atskaite tiks sagatavota ​par visu klientu ​neapmaksātajiem rēķiniemkuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ +Ja atskaite jāsagatavo nevis par visu klientu, ​bet par kāda konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, ​tad lauciņā "​Klienta kods" jānorāda klienta kods.\\
-Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā "​Klienta kods" jānorāda klienta ​kods. Ja atskaite jāsagatavo par kādas klientu klases neapmaksātajiem rēķiniem, tad lauciņš "​Klients"​ jāatstāj tukšs un lauciņā "​Klase"​ jānorāda klientu klases ​kods.\\+
 \\ \\
-Pie "​Statuss"​ var norādīt, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai arī abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.\\+Pie "​Statuss"​ var norādīt, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.\\
 {{ :​lv:​nesamaksatie_rekini_statuss.png?​nolink |}} {{ :​lv:​nesamaksatie_rekini_statuss.png?​nolink |}}
 \\ \\
 +Lai izveidotu atskaiti, tajā jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +Piebilde:\\
 Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņš tiktu parādīts arī kā datums, nevis tikai kā dienu skaits, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas un lodziņā, kas pēc tam atvērsies, jāieliek ķeksītis pie "​rādīt gala termiņu kā datumu"​ un jānospiež poga ''​Saglabāt''​. Tad atskaitē būs arī kolonna "Līdz datumam",​ kurā rēķinu apmaksas termiņš būs redzams kā datums.\\ Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņš tiktu parādīts arī kā datums, nevis tikai kā dienu skaits, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas un lodziņā, kas pēc tam atvērsies, jāieliek ķeksītis pie "​rādīt gala termiņu kā datumu"​ un jānospiež poga ''​Saglabāt''​. Tad atskaitē būs arī kolonna "Līdz datumam",​ kurā rēķinu apmaksas termiņš būs redzams kā datums.\\
-\\ 
-Atskaitē var sagatavot arī par neapmaksātajiem rēkiniem, kuri nav apmaksāti konkrētu dienu skaitu. Lai to izdarītu, lauciņos pie "​Nokavēts"​ jāieraksta,​ no cik līdz cik dienām ir nokavēta rēķinu apmaksa.\\ 
-{{ :​lv:​nesamaksatie_rekini_dienu_skaits.png?​nolink |}} 
-\\ 
-Piemērā tiek norādīts, ka atskaite jāsagatavo par neapmaksātajiem rēķiniem, kuri nav apmaksāti 20-40 dienu pēc to apmaksas termiņa beigām:\\ 
-{{ :​lv:​dienas.png?​nolink |}} 
-\\ 
-Lai iegūtu norādītajiem kritērijiem atbilstošu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.\\ 
  
 =====Paziņojumu nosūtīšana klientiem===== =====Paziņojumu nosūtīšana klientiem=====
-Lai nosūtītu klientiem paziņojumus par kavētajiem ​neapmaksātajiem rēķiniem:​\\+Lai nosūtītu klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis:\\
 1) Jāatver atskaite "​Nesamaksātie rēķini"​.\\ 1) Jāatver atskaite "​Nesamaksātie rēķini"​.\\
 2) Atskaitē noteikti jānorāda:​\\ 2) Atskaitē noteikti jānorāda:​\\
Rinda 36: Rinda 29:
   * pie "​Atlasīts pēc" jānorāda izvēles iespēja "​Klienta kods";​\\   * pie "​Atlasīts pēc" jānorāda izvēles iespēja "​Klienta kods";​\\
   * pie "​Summa"​ jānorāda izvēles iespēja "​Klienti"​.\\   * pie "​Summa"​ jānorāda izvēles iespēja "​Klienti"​.\\
-Ja nepieciešams, ​var norādīt arī citus nosacījumus,​ piemēram, norādīt, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa nokavētus rēķinus jāiekļauj paziņojumos.\\+Ja nepieciešams, ​norāda arī citi nosacījumus,​ piemēram, ​var norādīt, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa nokavētus rēķinus jāiekļauj paziņojumos.\\
 \\ \\
 3) Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\ 3) Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​.\\
lv/mr_aru_arved_maksmata.txt · Labota: 2020/04/24 14:08 , labojis lasma