Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_arved

Pat atskaiti

Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:

Vairāku rēķinu apstiprināšana

Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:
1) Pie Apstiprināts jānorāda izvēles iespēja Neapstiprināts.
2) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.
3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.
4) Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.
5) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.
6) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga APSTIPRINĀT RĒĶINUS.

Vairāku rēķinu izdzēšana

Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:
1) Lauciņā pie Apstiprināts jānorāda izvēles iespēja Neapstiprināts.
2) Lauciņā Periods jānorāda dzēšamo rēķinu periods.
3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams dzēst.
4) Pēc tam jānospiež poga Atskaite.
5) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.
Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā redzamos rēķinus – ja jādzēš visi rēķini, tad atskaitē jānospiež poga DZĒST VISUS RĒĶINUS.

lv/mr_aru_arved.txt · Labota: 2019/07/04 10:46 , labojis lasma