Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_aru_art_stat

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:mr_aru_art_stat [2019/09/23 16:37]
lasma
lv:mr_aru_art_stat [2020/03/13 15:25] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Statistika par artikuliem ir atskaite par rēķinos iekļautajiem artikuliem.\\+Statistika par artikuliem ir atskaite par pārdošanas rezultātiem pa artikuliem. Atskaitē tiek atspoguļoti dati no rēķiniem.\\
 ======Atskaites sagatavošana====== ======Atskaites sagatavošana======
 +Lai izveidotu atskaiti:\\
 +\\
 1) Jāatver atskaite\\ 1) Jāatver atskaite\\
-Galvenā izvēlne -> kolonna ''​PĀRDOŠANA''​ ->  sadaļa ''​ATSKAITES''​ -> Stat. par artikuliem\\+Galvenā izvēlne -> kolonna ''​PĀRDOŠANA''​ ->  sadaļa ''​ATSKAITES''​ -> Statistika ​par artikuliem\\
 \\ \\
-2) Jānorāda, ​par ko jāsagatavo atskaite.\\+2) Jānorāda, ​parametri, uz kuriem balstoties ​jāsagatavo atskaite.\\
 • Lauciņā ''​Periods''​ noteikti jānorāda periods, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.\\ • Lauciņā ''​Periods''​ noteikti jānorāda periods, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.\\
-• Jānosaka,​ vai atskaitē summām ar vai bez PVN –  lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Skatīt''​ jānorāda opcija ''​bez PVN''​ vai ''​ar PVN''​. \\+• Jānosaka,​ vai atskaitē ​jābūt redzamām ​summām ar vai bez PVN –  lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Skatīt''​ jānorāda opcija ''​bez PVN''​ vai ''​ar PVN''​. \\
 \\ \\
 Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauciņi:\\ Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauciņi:\\
Rinda 15: Rinda 17:
 • ''​Klients''​ – ja atskaite jāsagatavo par kādam klientam pārdotajiem artikuliem, tad šajā lauciņā jānorāda klienta kods.\\ • ''​Klients''​ – ja atskaite jāsagatavo par kādam klientam pārdotajiem artikuliem, tad šajā lauciņā jānorāda klienta kods.\\
 • ''​Apstiprināts''​ – lauciņš, kurā var noteikt, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu rēķiniem.\\ • ''​Apstiprināts''​ – lauciņš, kurā var noteikt, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem,​ neapstiprinātajiem vai abu veidu rēķiniem.\\
-• Ja nepieciešams,​ atskaitē esošos datus var sadalīt apakšsummās (pa klientiem, artikulu klasēm utt.). Piemēram, lauciņā pie ''​Apakšsumma''​ norādot opciju ​Klients, atskaitē varēs redzēt, cik un kādi artikuli pārdoti katram klientam.\\+• Ja nepieciešams,​ atskaitē esošos datus var sadalīt apakšsummās (pa klientiem, artikulu klasēm utt.). Piemēram, lauciņā pie ''​Apakšsumma''​ norādot opciju ​''​Klients''​, atskaitē varēs redzēt, cik un kādi artikuli pārdoti katram klientam.\\
 \\ \\
 3) Lai izveidotu atskaiti, jānoklikšķina poga ''​ATSKAITE''​.\\ 3) Lai izveidotu atskaiti, jānoklikšķina poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
-Atskaitē ​pie kāda no artikuliem ​uzklikšķinot uz summas, tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\+Atskaitē uzklikšķinot uz summas, tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs redzams, kuri rēķini veido konkrēto summu.\\
 {{ :​lv:​item_statistics.png?​nolink |}} {{ :​lv:​item_statistics.png?​nolink |}}
-Tajā būs redzams, kuros rēķinos esošie dati tiek ņemti vērā atskaitē Statistika par artikuliem.\\+
lv/mr_aru_art_stat.1569245860.txt.gz · Labota: 2019/09/23 16:37 , labojis lasma