Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leping

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:leping [2019/09/19 12:31]
lasma
lv:leping [2020/05/28 15:35] (patlaban)
lasma
Rinda 42: Rinda 42:
 {{ :​lv:​contract_rows_s.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_rows_s.png?​nolink |}}
 Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-======Izejošo rēķinu izveidošana no līgumiem====== 
-Lai no līgumiem izveidotu izejošos rēķinus, jāatver atskaite ''​Līgumu saraksts'',​ kura atrodas kolonnā ''​SISTĒMA''​.\\ 
-\\ 
-**Atskaitē jānorāda:​**\\ 
-• **līgumu klase** (ja tā ir norādīta tajos līgumos, no kuriem jāizveido rēķini),​\\ 
-• **periods,​ par kuru jāizraksta rēķini,​**\\ 
-• **norādītajā periodā ietilpstošs datums, ar kuru jāizraksta rēķini.**\\ 
-  *   Lai izveidotu rēķinus no līgumiem, kuros pie ''​Periods''​ ir norādīta opcija ”Avanss mēnesis” un pārdošanas sākuma datums ir kāda mēneša 1. datums, tad atskaites lauciņā ''​Datums''​ ir jānorāda mēneša 1. datums.\\ 
-  *   ​Savukārt,​ lai izveidotu rēķinus no līgumiem, kuros pie ''​Periods''​ ir norādīta opcija “Beigu mēnesis” un kā pārdošanas sākuma datums norādīts kāda mēneša pēdējais datums, tad atskaites lauciņā ''​Datums''​ ir jānorāda mēneša pēdējais datums.\\ 
-Jāņem vērā, ka rēķinus var izrakstīt par to mēnesi, kurā ietilpst lauciņā ''​Datums''​ norādītais datums.\\ 
-• Pie ''​Rādīt''​ jābūt atzīmētam "pēc pārdošanas"​.\\ 
-\\ 
-{{ :​lv:​contract_list_s.png?​nolink |}} 
-\\ 
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Atskaite''​.**\\ 
-Tad tiks parādīts saraksts ar līgumiem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem. Jāpārliecinās,​ ka sarakstā nav līgumi, par kuriem nav jāveido rēķini. **Ja rēķini ir jāveido par visiem sarakstā redzamajiem līgumiem, tad jānopiež poga ''​Veidot rēķinus''​.**\\ 
-\\ 
-**Tad tiks atvērts jauns logs, kurā lauciņā pie ''​Sērijas''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks rēķinu numerāciju. Pēc tam jānospiež poga ''​IZVEIDOT''​.**\\ 
- 
-======Izejošo rēķinu apstiprināšana====== 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu no līgumiem izveidotos izejošos rēķinus, jāatver atskaite ''​Rēķinu žurnāls'',​ kura atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\ 
-\\ 
-Atskaitē pie ''​Apstiprināts''​ noteikti jānorāda izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​. Atskaitē arī jānorāda periods, kurā ietilpst izrakstīto rēķinu datums. Var norādīt arī papildus kritērijus,​ piemēram, līgumu klasi.\\ 
-{{ :​lv:​invoice_list_unconfirmed.png?​nolink |}} 
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\ 
-\\ 
-Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās,​ vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina. Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT RĒĶINUS''​.\\ 
lv/leping.txt · Labota: 2020/05/28 15:35 , labojis lasma