Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leping

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:leping [2019/03/20 13:08]
lasma
lv:leping [2019/07/03 13:15] (patlaban)
lasma
Rinda 23: Rinda 23:
 • Lauciņā ''​Pārdošanas komentārs''​ var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma izrakstīto rēķinu komentāram.\\ • Lauciņā ''​Pārdošanas komentārs''​ var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma izrakstīto rēķinu komentāram.\\
 • ''​Maksājuma termiņš''​ – no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\ • ''​Maksājuma termiņš''​ – no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu, ​tad kā perioda veids jānorāda mēnesisbet lauciņā pie ''​Periods''​ jāieraksta “1” un blakus esošajā lodziņā jāizvēlas opcija “Avanss mēnesis”. Šādiem ​gumiem lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Līguma sākums'' ​jānorāda ​mēneša 1. datums.\\ +• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu ​(piemēramrēķini par nomas pakalpojumiem)tad gumā jānorāda šādi:\\
-Šādi tiek aizpildīti līgumi, no kuriem tiek veidoti rēķini par nomas pakalpojumiem.\\ +
 {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}}
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu, tad kā perioda veids jānorāda mēnesis, bet lauciņā pie ''​Periods''​ jāieraksta “1” un blakus esošajā lodziņā jāizvēlas opcija “Beigu mēnesis”. Šādiem līgumiem lauciņā ​''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS'' ​jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019),​ bet lauciņā ​''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums ​(piemēram, 1.01.2019).\\ +Bet lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS'' ​un ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums.\\ 
-Šādi tiek aizpildīti ​gumi, no kuriem tiek veidoti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem.\\+• Ja no guma tiks veidoti ​rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, ​rēķini par komunālajiem pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:\\
 {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}}
 +Un lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019),​ bet lauciņā ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums (piemēram, 1.01.2019).\\
 • Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņi “Pārdošanas beigas“ un “Līguma beigas“.\\ • Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņi “Pārdošanas beigas“ un “Līguma beigas“.\\
 \\ \\
lv/leping.1553080115.txt.gz · Labota: 2019/03/20 13:08 , labojis lasma