Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leping

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:leping [2019/03/20 13:08]
lasma
lv:leping [2019/09/19 12:31] (patlaban)
lasma
Rinda 15: Rinda 15:
 Tad tiks atvērts jauns līgums. Tajā jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ Tad tiks atvērts jauns līgums. Tajā jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
 • Lauciņā ''​Līgums''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks līguma numerāciju.\\ • Lauciņā ''​Līgums''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks līguma numerāciju.\\
 +\\
 • Lauciņā ''​Pārdošanas līgums''​ var ierakstīt līguma numuru. Ja nepieciešams,​ to varēs iekļaut no līguma veidoto rēķinu izdrukās.\\ • Lauciņā ''​Pārdošanas līgums''​ var ierakstīt līguma numuru. Ja nepieciešams,​ to varēs iekļaut no līguma veidoto rēķinu izdrukās.\\
 +\\
 • Lauciņā ''​Klase''​ var norādīt līgumu klasi.\\ • Lauciņā ''​Klase''​ var norādīt līgumu klasi.\\
 {{ :​lv:​contract_header_s.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_header_s.png?​nolink |}}
Rinda 21: Rinda 23:
 Pēc tam līguma sadaļā ''​Pārdošana''​ jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ Pēc tam līguma sadaļā ''​Pārdošana''​ jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
 • ''​Klients''​.\\ • ''​Klients''​.\\
 +\\
 • Lauciņā ''​Pārdošanas komentārs''​ var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma izrakstīto rēķinu komentāram.\\ • Lauciņā ''​Pārdošanas komentārs''​ var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma izrakstīto rēķinu komentāram.\\
 +\\
 • ''​Maksājuma termiņš''​ – no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\ • ''​Maksājuma termiņš''​ – no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu, ​tad kā perioda veids jānorāda mēnesisbet lauciņā pie ''​Periods''​ jāieraksta “1” un blakus esošajā lodziņā jāizvēlas opcija “Avanss mēnesis”. Šādiem ​gumiem lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Līguma sākums'' ​jānorāda ​mēneša 1. datums.\\ +\\ 
-Šādi tiek aizpildīti līgumi, no kuriem tiek veidoti rēķini par nomas pakalpojumiem.\\ +• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu ​(piemēramrēķini par nomas pakalpojumiem)tad gumā jānorāda šādi:\\
 {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}}
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu, tad kā perioda veids jānorāda mēnesis, bet lauciņā pie ''​Periods''​ jāieraksta “1” un blakus esošajā lodziņā jāizvēlas opcija “Beigu mēnesis”. Šādiem līgumiem lauciņā ​''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS'' ​jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019),​ bet lauciņā ​''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums ​(piemēram, 1.01.2019).\\ +Bet lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS'' ​un ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums.\\ 
-Šādi tiek aizpildīti ​gumi, no kuriem tiek veidoti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem.\\+\\ 
 +• Ja no guma tiks veidoti ​rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, ​rēķini par komunālajiem pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:\\
 {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}}
 +Un lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019),​ bet lauciņā ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums (piemēram, 1.01.2019).\\
 +\\
 • Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņi “Pārdošanas beigas“ un “Līguma beigas“.\\ • Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņi “Pārdošanas beigas“ un “Līguma beigas“.\\
 \\ \\
Rinda 34: Rinda 41:
 Līguma rindu lauciņos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ var norādīt datumus, no kuriem līdz kuriem rēķinos jāiekļauj konkrēti artikuli un to cenas.\\ Līguma rindu lauciņos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ var norādīt datumus, no kuriem līdz kuriem rēķinos jāiekļauj konkrēti artikuli un to cenas.\\
 {{ :​lv:​contract_rows_s.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_rows_s.png?​nolink |}}
-Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\+Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 ======Izejošo rēķinu izveidošana no līgumiem====== ======Izejošo rēķinu izveidošana no līgumiem======
 Lai no līgumiem izveidotu izejošos rēķinus, jāatver atskaite ''​Līgumu saraksts'',​ kura atrodas kolonnā ''​SISTĒMA''​.\\ Lai no līgumiem izveidotu izejošos rēķinus, jāatver atskaite ''​Līgumu saraksts'',​ kura atrodas kolonnā ''​SISTĒMA''​.\\
lv/leping.1553080115.txt.gz · Labota: 2019/03/20 13:08 , labojis lasma