Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leping

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:leping [2019/02/05 09:24]
lasma
lv:leping [2019/07/03 13:15]
lasma
Rinda 11: Rinda 11:
 Kad līgumu klases kartīte ir aizpildīta,​ tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Kad līgumu klases kartīte ir aizpildīta,​ tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 ======Pārdošanas līguma izveidošana====== ======Pārdošanas līguma izveidošana======
-Lai izveidotu līgumu ​realizācijas ​rēķinu izveidošanai,​ jāatver kolonnā ''​SISTĒMA''​ esošais dokumentu saraksts ''​Līgumi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\+Lai izveidotu līgumu ​izejošo ​rēķinu izveidošanai,​ jāatver kolonnā ''​SISTĒMA''​ esošais dokumentu saraksts ''​Līgumi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​.\\
 \\ \\
 Tad tiks atvērts jauns līgums. Tajā jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ Tad tiks atvērts jauns līgums. Tajā jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
Rinda 23: Rinda 23:
 • Lauciņā ''​Pārdošanas komentārs''​ var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma izrakstīto rēķinu komentāram.\\ • Lauciņā ''​Pārdošanas komentārs''​ var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma izrakstīto rēķinu komentāram.\\
 • ''​Maksājuma termiņš''​ – no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\ • ''​Maksājuma termiņš''​ – no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu, ​tad kā perioda veids jānorāda mēnesisbet lauciņā pie ''​Periods''​ jāieraksta “1” un blakus esošajā lodziņā jāizvēlas opcija “Avanss mēnesis”. Šādiem ​gumiem lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Līguma sākums'' ​jānorāda ​mēneša 1. datums.\\ +• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu ​(piemēramrēķini par nomas pakalpojumiem)tad gumā jānorāda šādi:\\
-Šādi tiek aizpildīti līgumi, no kuriem tiek veidoti rēķini par nomas pakalpojumiem.\\ +
 {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}}
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu, tad kā perioda veids jānorāda mēnesis, bet lauciņā pie ''​Periods''​ jāieraksta “1” un blakus esošajā lodziņā jāizvēlas opcija “Beigu mēnesis”. Šādiem līgumiem lauciņā ​''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS'' ​jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019),​ bet lauciņā ​''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums ​(piemēram, 1.01.2019).\\ +Bet lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS'' ​un ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums.\\ 
-Šādi tiek aizpildīti ​gumi, no kuriem tiek veidoti rēķini par komunālajiem pakalpojumiem.\\+• Ja no guma tiks veidoti ​rēķini, kuri jāizraksta par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, ​rēķini par komunālajiem pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:\\
 {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}}
 +Un lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019),​ bet lauciņā ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums (piemēram, 1.01.2019).\\
 • Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņi “Pārdošanas beigas“ un “Līguma beigas“.\\ • Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņi “Pārdošanas beigas“ un “Līguma beigas“.\\
 \\ \\
Rinda 35: Rinda 35:
 {{ :​lv:​contract_rows_s.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_rows_s.png?​nolink |}}
 Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\ Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​.\\
-======Realizācijas ​rēķinu izveidošana no līgumiem====== +======Izejošo ​rēķinu izveidošana no līgumiem====== 
-Lai no līgumiem izveidotu ​realizācijas ​rēķinus, jāatver atskaite ''​Līgumu saraksts'',​ kura atrodas kolonnā ''​SISTĒMA''​.\\+Lai no līgumiem izveidotu ​izejošos ​rēķinus, jāatver atskaite ''​Līgumu saraksts'',​ kura atrodas kolonnā ''​SISTĒMA''​.\\
 \\ \\
 **Atskaitē jānorāda:​**\\ **Atskaitē jānorāda:​**\\
Rinda 42: Rinda 42:
 • **periods,​ par kuru jāizraksta rēķini,​**\\ • **periods,​ par kuru jāizraksta rēķini,​**\\
 • **norādītajā periodā ietilpstošs datums, ar kuru jāizraksta rēķini.**\\ • **norādītajā periodā ietilpstošs datums, ar kuru jāizraksta rēķini.**\\
-Lai izveidotu rēķinos no līgumiem, kuros pie ''​Periods''​ ir norādīta opcija ”Avanss mēnesis” un pārdošanas sākuma datums ir kāda mēneša 1. datums, tad atskaites lauciņā ''​Datums''​ ir jānorāda mēneša 1. datums.\\ +  *   Lai izveidotu rēķinus no līgumiem, kuros pie ''​Periods''​ ir norādīta opcija ”Avanss mēnesis” un pārdošanas sākuma datums ir kāda mēneša 1. datums, tad atskaites lauciņā ''​Datums''​ ir jānorāda mēneša 1. datums.\\ 
-Savukārt, lai izveidotu rēķinos no līgumiem, kuros pie ''​Periods''​ ir norādīta opcija “Beigu mēnesis” un kā pārdošanas sākuma datums norādīts kāda mēneša pēdējais datums, tad atskaites lauciņā ''​Datums''​ ir jānorāda mēneša pēdējais datums.\\+  ​* ​  Savukārt, lai izveidotu rēķinus no līgumiem, kuros pie ''​Periods''​ ir norādīta opcija “Beigu mēnesis” un kā pārdošanas sākuma datums norādīts kāda mēneša pēdējais datums, tad atskaites lauciņā ''​Datums''​ ir jānorāda mēneša pēdējais datums.\\
 Jāņem vērā, ka rēķinus var izrakstīt par to mēnesi, kurā ietilpst lauciņā ''​Datums''​ norādītais datums.\\ Jāņem vērā, ka rēķinus var izrakstīt par to mēnesi, kurā ietilpst lauciņā ''​Datums''​ norādītais datums.\\
 • Pie ''​Rādīt''​ jābūt atzīmētam "pēc pārdošanas"​.\\ • Pie ''​Rādīt''​ jābūt atzīmētam "pēc pārdošanas"​.\\
Rinda 54: Rinda 54:
 **Tad tiks atvērts jauns logs, kurā lauciņā pie ''​Sērijas''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks rēķinu numerāciju. Pēc tam jānospiež poga ''​IZVEIDOT''​.**\\ **Tad tiks atvērts jauns logs, kurā lauciņā pie ''​Sērijas''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks rēķinu numerāciju. Pēc tam jānospiež poga ''​IZVEIDOT''​.**\\
  
-======Realizācijas ​rēķinu apstiprināšana====== +======Izejošo ​rēķinu apstiprināšana====== 
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu no līgumiem izveidotos ​realizācijas ​rēķinus, jāatver atskaite ''​Rēķinu žurnāls'',​ kura atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\+Lai vienlaicīgi apstiprinātu no līgumiem izveidotos ​izejošos ​rēķinus, jāatver atskaite ''​Rēķinu žurnāls'',​ kura atrodas kolonnā ''​PĀRDOŠANA''​.\\
 \\ \\
 Atskaitē pie ''​Apstiprināts''​ noteikti jānorāda izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​. Atskaitē arī jānorāda periods, kurā ietilpst izrakstīto rēķinu datums. Var norādīt arī papildus kritērijus,​ piemēram, līgumu klasi.\\ Atskaitē pie ''​Apstiprināts''​ noteikti jānorāda izvēles iespēja ''​Neapstiprināts''​. Atskaitē arī jānorāda periods, kurā ietilpst izrakstīto rēķinu datums. Var norādīt arī papildus kritērijus,​ piemēram, līgumu klasi.\\
Rinda 61: Rinda 61:
 Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\ Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\
 \\ \\
-Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās,​ vai sarakstā ​nav rēķini, kuri nav jāapstiprina. Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT RĒĶINUS''​.\\+Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās,​ vai sarakstā ​ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina. Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad jānospiež poga ''​APSTIPRINĀT RĒĶINUS''​.\\
lv/leping.txt · Labota: 2019/09/19 12:31 , labojis lasma