Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leping

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:leping [2021/01/14 11:30]
lasma
lv:leping [2021/01/29 12:25] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Lai automātiski ​sagatavotu ​rēķinus, tiek veidoti līgumi. Līgumos norāda rēķinos iekļaujamo informāciju un informāciju,​ kura ietekmēs rēķinu ​izrakstīšanas procesu.\\ +Līgumi ir dokumenti, no kuriem ​automātiski ​var veidot ​rēķinus ​vai pasūtījumus. Līgumos norāda rēķinos ​vai pasūtījumos ​iekļaujamo informāciju ​(piemēram, klientu, artikulus un to cenas, maksājuma termiņu) ​un informāciju,​ kura ietekmēs rēķinu ​vai pasūtījumu izveidošanas procesu.\\ 
-Pēc tam, izmantojot atskaiti Līgumu saraksts, no līgumiem tiek veidoti rēķini.\\+Pēc tam, izmantojot atskaiti Līgumu saraksts, no līgumiem tiek veidoti rēķini ​vai pasūtījumi.\\
  
 ======Līgumu klašu izveidošana ====== ======Līgumu klašu izveidošana ======
-Līgumus var iedalīt klasēs. Ja līgumi ir iedalīti klasēs, tad atskaiti Līgumu saraksts var izveidot ​par konkrētu līgumu klasi, ​un pēc tam no atskaites izveidot rēķinus ​par izvēlētās klases līgumiem.\\+Līgumus var iedalīt klasēs. Ja līgumi ir iedalīti klasēs, tad atskaiti Līgumu saraksts var sagatavot ​par konkrētu līgumu klasi, ​kā arī no atskaites izveidot rēķinus ​vai pasūtījumus no izvēlētās klases līgumiem.\\
 \\ \\
 Lai izveidotu līgumu klasi, jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Līgumu klases''​ tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ Lai izveidotu līgumu klasi, jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Līgumu klases''​ tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
 Tad tiks atvērta jauna līgumu klases kartīte, kurā jāieraksta:​\\ Tad tiks atvērta jauna līgumu klases kartīte, kurā jāieraksta:​\\
-• līgumu klases **kods** (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus),​\\+• līgumu klases **kods** (Kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus. Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.),\\
 • līgumu klases **nosaukums**.\\ • līgumu klases **nosaukums**.\\
 {{ :​lv:​noma.png?​nolink |}} {{ :​lv:​noma.png?​nolink |}}
Rinda 14: Rinda 14:
 Kad līgumu klases kartīte ir aizpildīta,​ tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Kad līgumu klases kartīte ir aizpildīta,​ tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
  
-======Pārdošanas līguma izveidošana====== +======Līgums realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izveidošanai====== 
-Lai izveidotu līgumu ​izejošo ​rēķinu izveidošanai,​ jāatver kolonnā ''​SISTĒMA''​ esošais dokumentu saraksts ''​Līgumi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\+Lai izveidotu līgumu ​realizācijas ​rēķinu ​vai klientu pasūtījumu ​izveidošanai,​ jāatver kolonnā ''​SISTĒMA''​ esošais dokumentu saraksts ''​Līgumi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
 Tad tiks atvērts jauns līgums.\\ Tad tiks atvērts jauns līgums.\\
-Aizpildot līgumu, jāņem vērā, ka līgumā norādītā informācija nonāks no līguma veidotajos rēķinos un ietekmēs rēķinu izrakstīšanas procesu.\\+Aizpildot līgumu, ​no kura tiks veidoti realizācijas rēķini vai klientu pasūtījumi,​ ir jāņem vērā, ka līgumā norādītā informācija nonāks no līguma veidotajos rēķinos ​vai klientu pasūtījumos ​un ietekmēs rēķinu ​vai klientu pasūtījumu ​izrakstīšanas procesu.\\ 
 +Lai pēc līguma aizpildīšanas no līguma varētu izveidot rēķinus vai pasūtījumus,​ līgumā noteikti ir jābūt aizpildītiem laukiem:​\\ 
 +• ''​Pārdošanas sākums''​ un ''​Pārdošanas beigas''​.\\ 
 +• ''​Līguma sākums''​ un ''​Līguma beigas''​.\\ 
 +• ''​Perioda veids'',​ ''​Periods''​ un lauks tam blakus.\\
 \\ \\
-gumā jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\+guma aizpildīšana:\\
 • Lauciņā ''​Līgums''​ jānorāda intervāls, no kura līgumam jāpiešķir numurs.\\ • Lauciņā ''​Līgums''​ jānorāda intervāls, no kura līgumam jāpiešķir numurs.\\
-\\ +• Lauciņā ''​Pārdošanas līgums'' ​ieraksta līguma ​numurs.\\ 
-• Lauciņā ''​Pārdošanas līgums''​ ieraksta līguma ​numuru. Ja nepieciešams,​ to varēs iekļaut no guma veidoto rēķinu izdrukās.\\ +Ja līgums ietilpst līgumu klasē, tad laukā ''​Klase'' ​norāda līgumu ​klase.\\
-\\ +
-• Lauciņā ''​Klase'' ​var norādīt līgumu ​klasi.\\+
 {{ :​lv:​contract_header_s.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_header_s.png?​nolink |}}
 \\ \\
 Pēc tam līguma sadaļā ''​Pārdošana''​ jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ Pēc tam līguma sadaļā ''​Pārdošana''​ jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
 • ''​Klients''​ - jānorāda klients.\\ • ''​Klients''​ - jānorāda klients.\\
 +• ''​Maksājuma termiņš''​ – jānorāda no līguma veidoto rēķinu apmaksas termiņš.\\
 \\ \\
-• Lauciņā ''​Pārdošanas ​komentārs'' ​var norādīt komentāru, kuram jābūt no līguma ​izrakstīto ​rēķinu komentāram.\\ +Līgumā noteikti jāaizpilda lauki ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Pārdošanas ​beigas''​. No līguma ​varēs izveidot ​rēķinus par to periodu, kurš ietilpst periodā starp lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Pārdošanas beigas''​ norādītajiem datumiem.\\ 
-\\ +:!: No līguma izveidotā rēķina vai pasūtījuma datuma diena sakritīs ar to dienu, kura norādīta līguma lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ – piemēram, ja līguma ​lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ ir norādīts mēneša 1. datums, tad arī rēķinus līgumā norādītajā periodiskumā varēs izveidot no līguma ar mēneša 1. datumu.\\ 
-• ''​Maksājuma ​termiņš''​ – no līguma ​veidoto ​rēķinu apmaksas termiņš.\\ +• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta ​katru mēnesi ar mēneša 1.  datumu (piemēram, rēķini par nomas pakalpojumiem),​ tad līgumā jānorāda šādi:\\
-\\ +
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta ​par visu mēnesi ar mēneša 1.  datumu (piemēram, rēķini par nomas pakalpojumiem),​ tad līgumā jānorāda šādi:\\+
 {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_advance_month.png?​nolink |}}
-Bet lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums.\\+Bet lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ jānorāda mēneša 1. datums ​(piemēram, 01.01.2021).\\
 \\ \\
-• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta ​par visu mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, rēķini par komunālajiem pakalpojumiem),​ tad līgumā jānorāda šādi:\\+• Ja no līguma tiks veidoti rēķini, kuri jāizraksta ​katru mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, rēķini par komunālajiem pakalpojumiem),​ tad līgumā jānorāda šādi:\\
 {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}} {{ :​lv:​contract_end_exact.png?​nolink |}}
-Un lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2019), bet lauciņā ''​Līguma sākums''​ jānorāda mēneša 1. datums (piemēram, 1.01.2019).\\+Un lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2021).\\
 \\ \\
-• Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauciņ''​Pārdošanas beigas''​ un ''​Līguma beigas''​.\\+• Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauks ''​Pārdošanas beigas''​. Jāņem vērā, ka no līguma varēs izveidot rēķinus vai pasūtījumus par to periodu, kurš ietilpst periodā starp lauciņos ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ un ''​Pārdošanas beigas''​ norādītajiem datumiem.\\ 
 +• Laukos ''​Līguma sākums''​ un ''​Līguma beigas''​ jānorāda līguma darbības laiks.\\ 
 +• Ja līgumā tiks aizpildīts lauks ''​Pārdošanas komentārs'',​ tad, no līguma veidojot rēķinus vai pasūtījumus,​ laukā norādītais teksts nonāks rēķinu vai pasūtījumu laukā ''​Komentārs''​.\\
 \\ \\
-Līguma rindās ​noteikti jānorāda rēķinu rindās ​iekļaujamie artikulito daudzums un artikulu ​cena.\\ +Līguma rindās norāda ​informāciju,​ kura nonāks no līguma veidoto ​rēķinu rindās, ​piemēram, artikulus, ​artikulu ​daudzumu un cenu.\\ 
-Līguma rindu lauciņos ''​Sākums''​ un ''​Beigas'' ​var norādīt datumus, no kuriem līdz kuriem rēķinos jāiekļauj ​konkrēti ​artikuli un to cenas.\\ +Ja līguma darbības laikā mainās artikuli un/vai artikulu cenas, kurām jānonāk no līguma veidotajos rēķinos, tad līguma rindu lauciņos ''​Sākums''​ un ''​Beigas''​ norāda datumus, no kuriem līdz kuriem rēķinos jāiekļauj artikuli un to cenas. 
-{{ :lv:contract_rows_s.png?nolink ​|}}+{{ :lv:contract_rows_dates.png?direct ​|}}
 Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju,​ līgumā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +
 +======Realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izveidošana no līgumiem======
 +Izmantojot atskaiti Līgumu saraksts, no līgumiem var izveidot rēķinus un pasūtījumus,​ kā arī var iegūt informāciju par līgumiem.\\
 +\\
 +Lai no līgumiem izveidotu realizācijas rēķinus (vai klientu pasūtījumus):​\\
 +Jāatver atskaite Līgumu saraksts un tajā noteikti jānorāda:​\\
 +• ''​Periods'',​ par kuru no līgumiem jāizveido rēķini (vai klientu pasūtījumi).\\
 +• Laukā ''​Nākamā rēķina datums''​ ir jānorāda datums, ar kuru jāizraksta rēķini (vai klientu pasūtījumi).
 +:?: Šis lauks ņem vērā līgumos norādīto pārdošanas sākuma datumu - piemēram, ja līguma lauciņā ''​PĀRDOŠANAS SĀKUMS''​ ir norādīts mēneša 1. datums, tad arī rēķinus (vai klientu pasūtījumus) līgumā norādītajā periodiskumā varēs izveidot no līguma ar mēneša 1. datumu.\\
 +:!: Jāņem vērā, ka rēķinus no līgumiem var izrakstīt ar datumu, kurš ietilpst periodā, par kuru jāizraksta rēķins – piemēram, ja rēķins jāizraksta par janvāri, tad rēķina datums var būt janvārī ietilpstošs datums, bet nevar būt februārī ietilpstošs datums.\\
 +• Ja rēķini (vai klientu pasūtījumi) ir jāizveido no līgumiem, kuri ietilpst konkrētā līgumu klasē, tad laukā ''​Klase''​ ir jānorāda līgumu klase.\\
 +Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +Tad atskaitē būs redzams saraksts ar līgumiem, no kuriem atskaitē norādītajā periodā nav izveidoti rēķini vai pasūtījumi. Lai izveidotu no tiem rēķinus, jānospiež poga ''​Veidot rēķinus''​. Savukārt, ja nepieciešams izveidot no atskaitē redzamajiem līgumiem klientu pasūtījumus,​ tad jānospiež poga ''​Veidot pasūtījumus''​.\\
 +\\
 +Tad tiks atvērts logs, kurā jānospiež poga ''​Izveidot''​.\\
 +Rēķini (vai klientu pasūtījumi) no līgumiem būs izveidoti, kad logā parādīsies saraksts ar izveidoto dokumentu numuriem un teksts ''​DARĪTS!''​.
lv/leping.txt · Labota: 2021/01/29 12:25 , labojis lasma