Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:leftnav

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:leftnav [2019/09/23 12:31]
lasma
lv:leftnav [2020/07/27 21:36] (patlaban)
marija
Rinda 2: Rinda 2:
     * [[lv:​default|Galvenais logs]]     * [[lv:​default|Galvenais logs]]
     * [[lv:​t_list|Dokumentu saraksti]]     * [[lv:​t_list|Dokumentu saraksti]]
 +    * [[lv:​yldine#​rindu_kopesana|Rindu kopēšana]]
     * [[lv:​xmlcore|Directo XML datu apmaiņas apraksts]]     * [[lv:​xmlcore|Directo XML datu apmaiņas apraksts]]
 +    * [[lv:​veebilehitseja_seadistused|Pārlūkprogrammu iestatījumi]]
 +      * [[lv:​veebilehitseja_seadistused#​parlukprogrammu_drukas_iestatijumi|Pārlūkprogrammu drukas iestatījumi]]
 +      * [[lv:​veebilehitseja_seadistused#​parlukosanas_vesturisko_datu_dzesana|Pārlūkošanas datu dzēšana]]
 +      * [[lv:​veebilehitseja_seadistused#​uznirstoso_logu_blokesana|Uznirstošo logu bloķēšana]]
   * [[lv:​settings|Uzstādījumi]]   * [[lv:​settings|Uzstādījumi]]
     * [[lv:​yld_settings|Sistēmas uzstādījumi]]     * [[lv:​yld_settings|Sistēmas uzstādījumi]]
Rinda 15: Rinda 20:
     * [[lv:​finanses|Finanšu uzstādījumi]]     * [[lv:​finanses|Finanšu uzstādījumi]]
       * [[lv:​eelarve|Finanšu budžeti]]       * [[lv:​eelarve|Finanšu budžeti]]
-      * [[lv:fin_algsaldo|Operāciju kontu slēgšana]]+      * [[lv:konto|Kontu plāns]]
       * [[lv:​eksportimine_panka|Maksājuma veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam]]       * [[lv:​eksportimine_panka|Maksājuma veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam]]
 +      * [[lv:​fin_algsaldo|Operāciju kontu slēgšana]]
     * [[lv:​pardosanas_iestatijumi|Pārdošanas uzstādījumi]]     * [[lv:​pardosanas_iestatijumi|Pārdošanas uzstādījumi]]
       * [[lv:​aklassid|Artikulu klases]]       * [[lv:​aklassid|Artikulu klases]]
       * [[lv:​mr_hinnavalem|Cenu formulas]]       * [[lv:​mr_hinnavalem|Cenu formulas]]
 +      * [[lv:​mr_hinnahaldus|Cenu menedžments]]
       * [[lv:​mr_kampaaniad|Kampaņas]]       * [[lv:​mr_kampaaniad|Kampaņas]]
       * [[lv:​customer_class|Klientu klases]]       * [[lv:​customer_class|Klientu klases]]
       * [[lv:​mueuegieelarve|Pārdošanas budžeti]]       * [[lv:​mueuegieelarve|Pārdošanas budžeti]]
-    * [[lv:privatie_iestatijumi|Privātie uzstādījumi]] +    * [[lv:yld_personal2|Privātie ​(Lietotāja) ​uzstādījumi]] 
-      * [[lv:postkast|Pasta sūtīšanas iestatījumi]] +      * [[lv:yld_personal2#​rindu_skaita_noteiksana|Rindu skaita noteikšana]] 
-      * [[lv:rows|Rindu skaita noteikšana]] +      * [[lv:yld_personal2#​e-pasta_sutisanas_iestatijumi|Pasta sūtīšanas iestatījumi]]     ​ 
-      * [[lv:group_rights|Lietotāju tiesības vecajā "​Directo"​ versijā]] +    * [[lv:yld_aru_menetlus|Dokumentu virzīšana]]
-    * [[lv:menetlus|Dokumentu virzīšana]]+
     * [[lv:​yld_retsept|Receptes (komplekti)]]     * [[lv:​yld_retsept|Receptes (komplekti)]]
   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]   * [[lv:​dokumendid|Dokumenti]]
 +    * [[lv:​yld_print_form|Dokumentu izdrukas]]
 +    * [[lv:​yld_dok|Dokumentu pielikumi]]
 +      * [[lv:​yld_aru_manused|Dokumenta izveidošana no pielikuma]]
     * [[lv:​ladu_maha|Artikulu norakstīšana]]     * [[lv:​ladu_maha|Artikulu norakstīšana]]
     * [[lv:​fin_kulutus|Avansa norēķini]]     * [[lv:​fin_kulutus|Avansa norēķini]]
     * [[lv:​fin_valjamaks|Avansa norēķinu maksājumi]]     * [[lv:​fin_valjamaks|Avansa norēķinu maksājumi]]
     * [[lv:​fin_valjavote|Bankas imports]]     * [[lv:​fin_valjavote|Bankas imports]]
-    * [[lv:​yld_print_form|Dokumentu izdrukas]] 
-    * [[lv:​yld_aru_manused|Dokumenta izveidošana no pielikuma]] 
-    * [[lv:​yld_dok|Dokumentu pielikumi]] 
     * [[lv:​mr_laekumine|Ienākošie maksājumi]]     * [[lv:​mr_laekumine|Ienākošie maksājumi]]
     * [[lv:​or_arve|Ienākošie rēķini]]     * [[lv:​or_arve|Ienākošie rēķini]]
Rinda 45: Rinda 51:
     * [[lv:​tasumine|Maksājuma uzdevumi]]     * [[lv:​tasumine|Maksājuma uzdevumi]]
     * [[lv:​yld_inventar|Pamatlīdzekļi]]     * [[lv:​yld_inventar|Pamatlīdzekļi]]
-    * [[lv:​sissetulek|Saņemtās preces]] 
     * [[lv:​mr_arve|Rēķini]]     * [[lv:​mr_arve|Rēķini]]
 +    * [[lv:​sissetulek|Saņemtās preces]]
   * [[lv:​aruanded|Atskaites]]   * [[lv:​aruanded|Atskaites]]
     * [[lv:​or_aru_tasu_ennustus|Apmaksas prognoze]]     * [[lv:​or_aru_tasu_ennustus|Apmaksas prognoze]]
Rinda 65: Rinda 71:
     * [[lv:​mr_aru_arved|Rēķinu žurnāls]]     * [[lv:​mr_aru_arved|Rēķinu žurnāls]]
     * [[lv:​mr_aru_art_stat|Statistika par artikuliem]]     * [[lv:​mr_aru_art_stat|Statistika par artikuliem]]
 +    * [[lv:​fin_aru_pea|Virsgrāmata]]
   * [[lv:​salaries|Algu modulis]]   * [[lv:​salaries|Algu modulis]]
     * [[lv:​per_aru_palgad|Algu atskaite]]     * [[lv:​per_aru_palgad|Algu atskaite]]
Rinda 72: Rinda 79:
     * [[lv:​per_aru_tooajad|Kavējumu atskaite]]     * [[lv:​per_aru_tooajad|Kavējumu atskaite]]
     * [[lv:​per_persoon|Personāla kartītes]]     * [[lv:​per_persoon|Personāla kartītes]]
-  * [[lv:juhendid|Uzturēšana]] +  * [[lv:hooldus|Uzturēšana]] 
-    * [[lv:yld_mass_import|Datu imports un eksports]] +    * [[lv:hooldus#​dokumentu_atverejs|Dokumentu atvērējs]] 
-    * [[lv:veebilehitseja_seadistused|Pārlūkprogrammu iestatījumi]] +    * [[lv:hooldus#​datu_atjaunosana|Datu atjaunošana]] 
-    * [[lv:atverejs|Dokumentu atvērējs]] +    * [[lv:hooldus#​imports_un_eksports|Datu imports un eksports]] 
-    * [[lv:​hooldus|Datu atjaunošana]]+    * [[lv:​hooldus#​kontroles_atskaites|Kontroles atskaites]]
lv/leftnav.1569231079.txt.gz · Labota: 2019/09/23 12:31 , labojis lasma