Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_inventuur

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_inventuur [2020/03/09 11:17]
lasma
lv:ladu_inventuur [2021/01/28 09:34] (patlaban)
marija
Rinda 3: Rinda 3:
 ====Inventarizācijas uzsākšana==== ====Inventarizācijas uzsākšana====
 Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\ Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\
 +<wrap important>​ Kā arī uz inventarizācijas apstiprināšanas brīdi sistēmā nedrīkst būt jau apstiprināti noliktavu ietekmējoši dokumenti ar datumu pēc inventarizācijas!</​wrap>​ \\
 ====Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana==== ====Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana====
 Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
Rinda 11: Rinda 12:
 • Lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda noliktava.\\ • Lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda noliktava.\\
 • Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\ • Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\
-• Jāpārliecinās,​ ka lauciņā ''​Konts''​ ir norādīts nepieciešamais konts. Ja nav, tad lauciņā jānorāda korektais konts.\\+• Jāpārliecinās,​ ka lauciņā ''​Konts''​ ir norādīts nepieciešamais ​izmaksu ​konts. Ja nav, tad lauciņā jānorāda korektais konts.\\
 • Jāsaglabā dokuments.\\ • Jāsaglabā dokuments.\\
 • Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\ • Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\
 • :!: Ķeksītim pie ''​Dalīt ID''​ NAV jābūt ieķeksētam.\\ • :!: Ķeksītim pie ''​Dalīt ID''​ NAV jābūt ieķeksētam.\\
 \\ \\
-Savukārt vairākus saistītus dokumentus, kas summē vairāku dokumentu rezultātus, veido, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs no viņiem ​ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, ​katrs skaita ​konkrētu artikulu klasi/​klases),​ bet inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu.\\+Savukārt vairākus saistītus dokumentus, veido, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki ​vai vairākos piegājienos ​un katrā ​ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, ​katrā uzskaita ​konkrētu artikulu klasi/​klases),​ bet inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu.\\
 **Vairākus saistītus dokumentus veido sekojoši:​**\\ **Vairākus saistītus dokumentus veido sekojoši:​**\\
 • Jāizveido galvenais dokuments (tas jāizveido tieši tāpat kā tādas inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments).\\ • Jāizveido galvenais dokuments (tas jāizveido tieši tāpat kā tādas inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments).\\
-• Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs. Ja inventarizāciju veic par vairākām noliktavām,​ tad ķēdes dokumentiem var norādīt atšķirīgas noliktavas.\\+• Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs. \\
  
 ====Inventarizācijas aizpildīšana==== ====Inventarizācijas aizpildīšana====
Rinda 54: Rinda 55:
  
 ====Atskaites par inventarizāciju un inventarizācijas pabeigšana==== ====Atskaites par inventarizāciju un inventarizācijas pabeigšana====
 +Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, tad galvenajā dokumentā jāieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un jāsaglabā dokuments.\\
 +Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pēc to noliktavas ID (ID tiek piešķirti tad, kad artikuli tiek pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas, tāpēc nepieciešamības gadījumā var koriģēt kopējā artikula daudzuma sadalījumu pēc Noliktavas ID).\\
 +\\
 Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\ Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\
 {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}}
Rinda 64: Rinda 68:
 • ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\ • ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\
 \\ \\
-• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem vēsturē nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju nevarēs pieņemt noliktavā.\\  +• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem vēsturē nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju nevarēs pieņemt noliktavā. ​<wrap important>​Šai atskaitei ​jābūt ​tukšai!</wrap> ​\\ 
-\\ +
-Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti un pārbaudīts inventarizācijas rezultāts, tad galvenajā dokumentā ​ieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un jāsaglabā dokuments.\\ +
-Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pa to noliktavas ID (ID tika piešķirti tad, kad artikuli tika pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas).\\ +
-\\ +
-Pēc tam noteikti jāizanalizē ķēdes atskaites varianti par datiem dalījumā pēc noliktavas ID. Atšķirību gadījumā jānolemj, vai un kā mainīt sadalījumu pa noliktavas ID, lai norakstītu/pieņemtu noliktavā lētāku/​dārgāku artikulu.\\+
 \\ \\
-Ķēdes atskaites, kuras noteikti jāpārskata:​\\ 
 • ''​Ir noliktavā''​ – par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ • ''​Ir noliktavā''​ – par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\
 :!: Tā kā šie artikuli nav iekļauti inventarizācijā,​ tad tie ar inventarizāciju netiks norakstīti no noliktavas. Lai ar inventarizāciju norakstītu šajā atskaitē esošos artikulus, tie jāiekļauj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0.\\ :!: Tā kā šie artikuli nav iekļauti inventarizācijā,​ tad tie ar inventarizāciju netiks norakstīti no noliktavas. Lai ar inventarizāciju norakstītu šajā atskaitē esošos artikulus, tie jāiekļauj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0.\\
Rinda 77: Rinda 75:
 • ''​Atšķirības + Noliktavā'' ​   - atskaite par artikuliem, kuru inventarizācijas daudzums atšķiras no “Directo” reģistrētā noliktavas līmeņa + par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ • ''​Atšķirības + Noliktavā'' ​   - atskaite par artikuliem, kuru inventarizācijas daudzums atšķiras no “Directo” reģistrētā noliktavas līmeņa + par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\
 \\ \\
-• ''​Neizmantotie Noliktavas ID''​ – inventarizācijā iekļauto artikulu noliktavas ID, kas pēc “Directo” datiem ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\+• ''​Neizmantotie Noliktavas ID''​ – inventarizācijā iekļauto artikulu noliktavas ID, kas pēc “Directo” datiem ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. ​<wrap important>​Šai atskaitei jābūt tukšai!</​wrap>​ Visiem viena artikula ID jābūt uzskaitītiem inventarizācijā! ​\\
 \\  \\ 
 Lai apstiprinātu inventarizāciju,​ galvenajā inventarizācijas dokumentā jānoklikšķina poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​.\\ Lai apstiprinātu inventarizāciju,​ galvenajā inventarizācijas dokumentā jānoklikšķina poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​.\\
 \\ \\
-Atgrāmatot inventarizāciju var tikai klientu atbalsts, ja pēc inventarizācijas nav apstiprināti noliktavas līmeni ietekmējoši dokumenti ​ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem. \\+<wrap important>​Atgrāmatot inventarizāciju var tikai klientu atbalsts, ja pēc inventarizācijas ​datuma ​nav apstiprinātu noliktavas līmeni ietekmējošu dokumentu (rēķini, norakstīšanas,​ noliktavas kustības, saņemtās preces) ​ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem, jo savādāk vairs nebūs iespējams inventarizāciju atkārtoti apstiprināt.</​wrap> ​\\
lv/ladu_inventuur.1583745457.txt.gz · Labota: 2020/03/09 11:17 , labojis lasma