Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_inventuur

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_inventuur [2018/10/16 14:39]
marija
lv:ladu_inventuur [2020/03/09 11:17] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ====== Inventarizācija ====== ====== Inventarizācija ======
  
-====1.1 Inventarizācijas uzsākšana====+====Inventarizācijas uzsākšana==== 
 +Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\ 
 +====Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana==== 
 +Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ 
 +\\ 
 +Inventarizācijas dokumentu var veidot kā vienu dokumentu vai arī vairākus saistītus dokumentus.\\ 
 +\\ 
 +**Viena dokumenta izveidošana:​**\\ 
 +• Lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda noliktava.\\ 
 +• Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\ 
 +• Jāpārliecinās,​ ka lauciņā ''​Konts''​ ir norādīts nepieciešamais konts. Ja nav, tad lauciņā jānorāda korektais konts.\\ 
 +• Jāsaglabā dokuments.\\ 
 +• Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\ 
 +• :!: Ķeksītim pie ''​Dalīt ID''​ NAV jābūt ieķeksētam.\\ 
 +\\ 
 +Savukārt vairākus saistītus dokumentus, kas summē vairāku dokumentu rezultātus,​ veido, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs no viņiem ievada datus atsevišķā dokumentā (piemēram, katrs skaita konkrētu artikulu klasi/​klases),​ bet inventarizācijas rezultātam ir jābūt par visu dokumentu kopumu.\\ 
 +**Vairākus saistītus dokumentus veido sekojoši:​**\\ 
 +• Jāizveido galvenais dokuments (tas jāizveido tieši tāpat kā tādas inventarizācijas dokuments, kurai ir tikai 1 dokuments).\\ 
 +• Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs. Ja inventarizāciju veic par vairākām noliktavām,​ tad ķēdes dokumentiem var norādīt atšķirīgas noliktavas.\\
  
-Lai radītu jaunu inventarizācijas dokumentu, nepieciešams ieiet Noliktavas sadaļas sarakstā ''​Inventarizācija'',​ kurā jāspiež uz pogas ''​F2 Pievienot Jaunu''​.\\ +====Inventarizācijas aizpildīšana==== 
-Inventarizācijas laikā, no uzsākšanas un līdz tās apstiprināšanas brīdim, nedrīkst veikt nekādas noliktavas atlikumus mainošas darbības ar tajā iekļaujamajiem artikuliem, piemēram, apstiprināt noliktavas kustības, pārdošanas,​ preču saņemšanas,​ norakstīšanas dokumentus utt. Kā arī visām tml. darbībām, kas ir ievadītas sistēmā ar datumu, kas ir pirms inventarizācijas,​ jābūt apstiprinātām pirms inventarizācijas.\\ +Ir dažādi inventarizācijas dokumenta/u aizpildīšanas veidi:\\ 
-Veicot inventarizāciju,​ vēlams automātiski ievietot dokumentā visus artikulus, kas ir noliktavas atlikumā (kā to var izdarīt, tiks aprakstīts zemāk), pretējā gadījumā varat nepamanīt kādas preces iztrūkumu.  +1. Manuāla aizpildīšana ​– jāaizpilda ​lauciņi ​''​Artikuls'' ​(artikula kods), ​''​Daudz.''​ (faktiski saskaitītais ​artikula ​daudzums konkrētajā noliktavā) ​un ''​SN''​ (lauciņš ''​SN'' ​jāaizpilda par tiem artikuliemkuriem ​ir sērijas numurs).\\ 
- +\\ 
-{{:​lv:​inv1.png?​direct&​200 |}}{{:​lv:​inv1_1.png?​direct&​400 |}} +2. Datu iekopēšana no Excel dokumenta. ​Lai sāktu vairumievietošanuinventarizācijas dokumentā ​jānoklikšķina poga ''​Vairumievietošana''​.\\
- +
-====1.2 Inventarizācijas ​veidi==== +
- +
-Inventarizācijas dokumentu iespējams veidot kā vienu dokumentu vai kā dokumentu ķēdi, kas summēs vairāku dokumentu rezultātus (piemēram, sadalot artikulu klases atsevišķos dokumentos). +
- +
-===1.2.1 Viens dokuments=== +
- +
-Ja tiks veidots viens vienīgs inventarizācijas dokuments, tad laukā ''​Kēde''​ jānorāda šī paša dokumenta numurs.  +
- +
-Atverot jaunu dokumentu ''​Inventarizācija'',​ nepieciešams:​ +
- +
-  - izvēlēties noliktavu;  +
-  - aizpildīt datumu un sākuma datumu (laiks ir būtisks, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijušas kādas noliktavu mainošas darbības);  +
-  - nospiest pogu ''​Saglabāt'';​ +
-  - nokopēt dokumentam piešķirto numuru un ievietot laukā ķēde; +
- +
-Rezultātā jāiegūst šāds dokuments, kuram lauks ''​Numurs''​ ir vienāds ar ''​Ķēdes Nr'':​ +
-   +
-{{ :​lv:​inv2.png?​direct |}} +
-   +
-===1.2.2. Galvenais dokuments un apakšdokumenti=== +
- +
-Inventarizāciju ar galveno dokumentu un apakšdokumentiem izmanto, ja inventarizāciju veic vairāki cilvēki un katrs uzskaita artikulus un daudzumus savā dokumentā (piemēram, katrs skaita savu plauku vai preču grupu), bet rezultāts ir jāredz par visu dokumentu kopumu.\\ +
-Inventarizāciju ar galveno dokumento veido, sākumā izveidojot galveno dokumentu, to veido tieši tāpat kā inventarizāciju ar vienu dokumentu, bet apakšdokumentiem ķēdes numura laukā norāda galvenā inventarizācijas dokumenta ​numuru.\\ +
-Rezultātā iegūsiet 1 galveno dokumentu ar apakšdokumentiem,​ kuros ķēdes Nr. ir galvenā dokumenta Nr.: +
- +
-{{ :​lv:​i4.jpg?​600 |}} +
- +
-Jāievēro, ka apakšdokumentos nebūs pieejama apstiprināšanas poga un noliktavas ID sadalīšanas poga, jo šīs darbības būs jāveic no galvenā dokumenta. Tātad, kad artikuli ir savadīti visos dokumentos, inventarizācijas process tiek pabeigts galvenajā dokumentā. +
- +
-====1.3 Aizpildīšanas veidi==== +
- +
-Lai inventarizācijas dokumentā ievietotu artikulus var izmantot kādu no aizpildīšanas palīgrīkiem,​ kas noteiktos gadījumos ļoti atvieglo darbu, bet katru rindu iespējams arī aizpildīt vai koriģēt manuāli.  +
- +
-===1.3.1 Manuāla ​inventarizācijas ​aizpildīšana=== +
-Inventarizācijas procesā rindās ar roku būtu jāaizpilda ​tikai ''​Artikuls'' ​un ''​Daudz.'' ​lauki, kā arī ''​SN'',​ ja tāds tiek izmantots. +
- +
-{{ :​lv:​inv3.png?​direct |}} +
- +
-Kolonnu nosaukumu skaidrojums:​  +
-  * **Artikuls** – preces ​(artikula) kods vai svītru kods;  +
-  * **Daudz.** – faktiski saskaitītais ​preces ​daudzums konkrētajā noliktavā+
-  * **Vienība** - artikula mērvienība no artikula kartiņas  +
-  * **SN** – sērijas Nr. (jānorāda tikai tad, ja tiek atsekoti sērijas numuri konkrētajam artikulam +
-  * **Apraksts** – preces nosaukums (aizpildās no artikula kartiņas)  +
-  * **ID** – artikula noliktavas identifikators (tiek piešķirts precei pieņemot noliktavā, aizpildīsies automātiski,​ kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ķeksis ​''​Dalīt ID'' ​un saglabāts dokuments);  +
-  * **FIFO** – artikula pašizmaksa ​(tiks aizpildīts automātiski atbilstoši iedalītajam Noliktavas ID);  +
-  * **Bija** – artikula daudzums noliktavā, kādam ir jābūt pēc Directo datiem; +
-  * **Izmaiņa** – starpība starp ''​Daudz.''​ un ''​Bija'';​  +
-  * **Noliktavas summa** - ''​Bija''​ reizināts ar ''​FIFO'';​  +
-  * **Saņemšanas summa** – ''​Daudz.'' ​reizināts ar ''​FIFO'';​  +
-  * **Atšķirība** – starpība starp ''​Saņemšanas summa''​ un ''​Noliktavas summa'';​ +
- +
-Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais uzskaitīto preču daudzumska arī to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā ir šobrīd un kāda būpēc dokumenta apstiprināšanas). +
-Ja vairāki dokumenti ir savienoti ķēdē, tad jebkurā no dokumentiem kopsummas tiks attēlotas par visu dokumentu kopumu. +
- +
-===1.3.2 Inventarizācijas aizpildīšana ar papildu rīkiem=== +
- +
-  * **Daudzums un svītrukods**  +
-Aizpildīšanas veidu, norādot daudzumu un svītrukodu,​ pamatā izmanto, ja inventarizāciju veic ar svītrukoda skeneri, kas automātiski nodos svītrukodu uz dokumenta ​rindāmVienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu. +
-{{ :​lv:​inv4.png?​direct |}} +
- +
-  * **Aizpildīt noliktavu vai aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu** +
-Izmantojot ​šīs pogasdokumentā iespējams ielasīt visu norādītās noliktavas atlikumu. Ar pogu ''​Aizpildīt noliktavu'' ​dokumentā ​tiks ielasīta informācija gan par visiem noliktavā esošajiem artikuliem, gan aizpildīts daudzums ar tādu, kāds ir noliktavas atlikumā pēc sistēmas datiem. Savukārt, ​poga ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudzumu''​ laukā daudzums ieliks 0. +
-Aizpildīšanu ir iespējams ierobežot pēc artikulu klasēm, norādot vajadzīgo klasi laukā ''​Artikula klase/​klases intervāls''​. +
-{{ :​lv:​inv5.png?​direct |}}  +
- +
-  * **Vairumievietošana**  ​+
 {{ :​lv:​inv6.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv6.png?​direct |}}
- +Pēc tam vairumievietošanas logā jāiekopē ​dati no Excel dokumenta ​lai tie būtu sakārtoti kolonnātā, ka 1. kolonnā ir artikulu kodi2kolonnā artikulu daudzumi un 3. kolonnā artikulu ​sērijas numuri ​(tiem artikuliemkuriem tie ir). Ja dati tiek ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar 2. reizilauciņā pie ''​sākot ar rindu''​ ir jānorāda, no kuras rindas tie ir jāpievieno ​dokumentā. ​Pēc tam, lai lodziņā ​iekopētie dati nonāktu inventarizācijas dokumentāir jānoklikšķina poga ''​Piepildīt dokumentu''​.\\
-Nospiežot pogu ''​Vairumievietošana'',​ tiks atvērts logs, kurā ir iespējams ​iekopēt datus par saskaitītajiem artikuliem ​no MS Excel dokumenta. Lai datu ievietošana noritētu veiksmīgiir jāievēro loga apakšā norādītā stabiņu secība: +
-  +
-  - Artikuls, +
-  - Daudzums, +
-  - S/N – Sērijas numurs. +
- +
-Ja sērijas numuri ​netiek lietotitad pietiks ar 2 pirmo stabiņu ievietošanu. Ja dati tiek dalīti un ievietoti vairākas reizes, tad, sākot ar otro, jānorāda, no kādas ​rindas tie ir japievieno ​dokumentā. +
-Kad dati ir iekopētitad var spiest pogu ''​Piepildīt dokumentu''​. +
 {{ :​lv:​inv7.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv7.png?​direct |}}
 +\\
 +3. Pogas ''​Aizpildīt noliktavu ar 0 daudz.''​ nospiešana aizpilda inventarizāciju ar artikuliem, kuri ir norādītās noliktavas atlikumā tā, ka to daudzuma vietā ir norādītas nulles.
 +Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Artikula klase/​klases intervāls''​ jānorāda konkrētās klases kods.\\
 +\\
 +4. Pogas ''​Aizpildīt noliktavu''​ nospiešana aizpilda inventarizāciju ar tiem artikuliem un to daudzumiem, kuri atbilst "​Directo"​ reģistrētajam artikulu daudzumam noliktavā.\\
 +Aizpildīšanu var veikt arī pa artikulu klasēm. Lai to izdarītu, lauciņā pie ''​Artikula klase/​klases intervāls''​ jānorāda konkrētās klases kods.\\
 +\\
 +5. Inventarizācijas veikšana ar svītrkoda skeneri. Vienādie artikuli tiks saskaitīti kopā, nepalielinot rindu skaitu.\\
  
-====1.4 Ķēdes atskaite un tās analīze==== +====Inventarizācijas dokumentu lauciņu nozīme==== 
- +• ''​Artikuls''​ - artikula kods;\\ 
-Pēc inventarizācijas dokumenta izveidošanas un saglabāšanaslai pārbaudītu inventarizācijas ​rezultātus, nepieciešams apskatīķēdes atskaiti.  ​ +• ''​Daudz.''​ - saskaitītais artikula daudzums;​\\ 
-To iespējams apskatīt no dokumentu saraksta ​''​Inventarizācija''​, klikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.+• ''​SN''​ - sērijas numurs (jānorāda tiem artikuliem, kuriem ir sērijas numuri;\\ 
 +• ''​Vienība''​ – artikula mērvienība,​ kura norādīta artikula kartītē;​\\ 
 +• ''​Apraksts''​– artikula nosaukums, kurš norādīts artikula kartītē;​\\ 
 +• ''​Nolikt. ID''​ – artikula noliktavas ID (Tas automātiski tiek piešķirts artikulam tadkad tas tiek pieņemts noliktavā. Inventarizācijas ​dokumentā noliktavas ID vispirms nav jānorāda pašiem - noliktavas ID tiks automātiski norādīti tad, kad uzskaite būs pabeigta, ielikts ​ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un saglabāts dokuments);​\\  
 +• ''​FIFO''​ – artikula iegādes cena (atbilstoši noliktavas ID, kuru "​Directo"​ piešķīra artikulam tad, kad artikuls tika pieņemts noliktavā);​\\ 
 +• ''​Jābūt''​ – artikula daudzums noliktavā inventarizācijas laikā (pēc “Directo” datiem);​\\ 
 +• ''​Izmaiņa''​ – starpība starp ''​Daudzums''​ un ''​Jābūt'';​\\ 
 +• ''​Noliktavas summa''​ - ''​Jābūt''​ * ''​FIFO'';​\\ 
 +''​Inventarizācijas summa'' ​– ''​Daudz.''​ * ''​FIFO'';​\\ 
 +• ''​Atšķirība''​ – starpība starp ''​Inventarizācijas summa'' ​un ''​Noliktavas summa'';​\\ 
 +• Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais visos ķēdes dokumentos uzskaitīto preču daudzums un to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā pēc "​Directo"​ datiem ir šobrīd un kāda tā būs pēc inventarizācijas apstiprināšanas).\\
  
 +====Atskaites par inventarizāciju un inventarizācijas pabeigšana====
 +Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\
 {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}}
- +\\ 
-  * Noliktavas Saņemšana +Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var atvērt dažādas ar inventarizācijas ķēdi saistītas atskaites.\\ 
-Šajā atskaites variantā tiek attēlota ​apkopota informācija par visos ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem+\\ 
- +Atskaišu nozīme:\\ 
-{{ :lv:inv9.png?direct |}} +• ''​Inventarizācija''​ - apkopota informācija par ķēdes dokumentos iekļautajiem artikuliem. ​Uzklikšķinot uz ''​Lapa''​ parādās, ​kurā ķēdes ​dokumentā ​un rindā ir  ​konkrētais artikuls.\\ 
- +\\ 
-Laukā ​''​Lapa'' ​ir piejama saite uz to dokumentu, kurā ir iekļauta attiecīgā rindiņa. +• ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\ 
- +\\ 
-  * Ir Noliktavā ​  +• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem ​vēsturē ​nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju ​nevarēs pieņemt noliktavā.\\  
-Šajā atskaites variantā ir iespējams aplūkot informāciju ​par tiem artikuliem, kuriem ir jābūt noliktavā pēc programmas datiem, bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. Šīs preces neparādīsies noliktavas inventarizācijas atskaitē pie Noliktavas atskaitēm, kā arī, šīpreces netiks norakstītas no noliktavas kā iztrūkstošas. Lai tās norakstītutās jāiekļaj inventarizācijas ​dokumentā ​ar skaitu 0. Tātad, ideālā variantā, šai atskaitei ​ir jābūt tukšai+\\ 
- +Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti ​un pārbaudīts inventarizācijas rezultāts, tad galvenajā dokumentā ​jāieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un saglabā ​dokuments.\\ 
-  ​* ​Bija Noliktavā  +Tad vienādie artikuli tiks sadalīti ​vairākās rindiņās pa to noliktavas ID (ID tika piešķirti tad, kad artikuli tika pieņemti noliktavākatram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas).\\ 
-Šajā atskaites variantā parādās tie artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (patja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. +\\ 
- +Pēc tam noteikti jāizanalizē ķēdes atskaites ​varianti par datiem ​dalījumā pēc noliktavas ​ID. Atšķirību gadījumā jānolemjvai un kā mainīt sadalījumu ​pa noliktavas ID, lai norakstītu/​pieņemtu noliktavā lētāku/dārgāku artikulu.\\ 
-  ​* ​Nav bijis Noliktavā  +\\ 
-Te tiks parādīti tie artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nav bijuši pieņemti noliktavā, līdz ar ko šiem artikuliem nav zināma pašizmaksa. Dēļ šīm precēm nevarēs apstiprināt ​inventarizāciju. Tāvispirms ir jāpieņem noliktavā ar dokumentu ''​Saņemtās preces'',​ norādot to piegādātāju,​ cenu utt. +Ķēdes atskaites, kuras noteikti jāpārskata:​\\ 
- +• ''​Ir noliktavā''​ – par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jānoliktavābet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ 
-  * Atšķirības ​  +:!: Tā kā šie artikuli nav iekļauti inventarizācijā,​ tad tie ar inventarizāciju netiks ​norakstīti no noliktavasLai ar inventarizāciju norakstītu šajā atskaitē esošos artikulustie jāiekļauj inventarizācijas dokumentā ar skaitu 0.\\ 
-Šeit parādīsies tikai tās inventarizācijas dokumentu rindiņas, kurās ir nesakritības starp uzskaitīto daudzumu un to, kāds ir reģistrēts programmā. Jāņēm vērā, ka vienam artikulam dokumentā var būt daudzas rindiņas ar dažādiem noliktavas ID, bet ja nesakritība ir tikai vienā no tām, tad parādīsies informācija tikai par to vienu rindiņu. +\\ 
- +''​Atšķirības ​+ Noliktavā'' ​   - atskaite ​par artikuliem, kuru inventarizācijas daudzums atšķiras no “Directo” reģistrētā noliktavas līmeņa + par artikuliem, kuriem pēc “Directo” datiem ir jābūt noliktavā, bet kas nav iekļauti inventarizācijā.\\ 
-{{ :​lv:​inv10.png?​direct |}} +\\ 
- +• ''​Neizmantotie Noliktavas ID''​ – inventarizācijā iekļauto ​artikulu ​noliktavas ID, kas pēc “Directo” datiem ir noliktavā, bet nav iekļauti ​inventarizācijas ​dokumentā.\\ 
-  * Atšķirība + Noliktavā ​  +\\  
-Iespējams aplūkot kombinētu ''​Atšķirības''​ un ''​Ir ​noliktavā''​ atskaiti, šajā varinatā dokumentu rindiņas tiek sagrupētas pēc artikuliem, bez dalījuma pēc noliktavas ID+Lai apstiprinātu inventarizāciju, galvenajā ​inventarizācijas ​dokumentā ​jānoklikšķina poga ''​Apstiprināt''​ un pēc tam - ''​Saglabāt''​.\\ 
- +\\ 
-{{ :​lv:​inv11.png?​direct |}} +Atgrāmatot ​inventarizāciju var tikai klientu ​atbalsts, ja pēc inventarizācijas nav apstiprināti noliktavas ​meni ietekmējoši dokumenti ​ar inventarizācijā iekļautajiem artikuliem. ​\\
- +
-  * Neizmantotie Noliktavas ID   +
-Iespējams aplūkot tos noliktavas ID, kas ir noliktavā, bet nav iekļauti inventarizācijas dokumentā. +
- +
-  * Noliktavas ID atšķirība + Noliktavā  +
-Iespējams aplūkot kombinētu ''​Atšķirības''​ un ''​Ir noliktavā''​ atskaiti, ar dalījumu pēc noliktavas ID.   +
- +
-====1.5 Inventarizācijas pabeigšana un apstiprināšana==== +
- +
-Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti, nākamais solis būtu galvenajā dokumentā ​atzīmēt ķeksi ​pie laukā ​''​Dalīt ID''​ un saglabāt dokumentuAr šo darbību ​vienādie artikuli tiks sadalīti ​pēc dažādiem noliktavas ID, kas katrs tika reiz piešķirts atšķirīgā preču ​pieņemšanas ​noliktavā ​dokumentā un katram noliktavas ID var būt atšķirīga pašizmaksa. +
- +
-{{ :lv:inv12.png?direct |}} +
- +
-Pēc šīs darbības var rūpīgāk izpētīt tos ķēdes atskaites ​variantus, kas attēlo datus ar dalījumu pēc ID, kā arī pieņemt lēmumu par iespēju rediģēautomātisko ​sadalījumu ​pēc saviem ieskatiem, veicot korekcijas inventarizācijas dokumentā, lai atšķirību gadījumā ​norakstītu/​pieņemtu noliktavā lētāku ​vai dārgāku artikulu. ​Tātad ir iespēja norāt, no kuras tieši partijas artikuls tiks norakstīts +
-Kad ir veiktas papildus korekcijasatskaite ​''​Atšķirības''​ parādīs precizētu artikulu inventarizācijas ​finansiālu rezultātu.  +
-Kad rezultāts ir apzināts un saprotams, galvenajā dokumentā ​var spiest pogas ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​. +
- +
-Atgrāmatot ​inventārizācijas dokumentu ​var tikai vēršoties pie klientu ​atbalsta un tikai tādā gadījumā, ja pēc inventarizācijas nav notikusi nekāda artikulu kustība ar tajā iekļautajiem artikuliem.+
lv/ladu_inventuur.1539689995.txt.gz · Labota: 2018/10/16 14:39 , labojis marija