Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_inventuur

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_inventuur [2019/08/09 16:01]
lasma
lv:ladu_inventuur [2020/03/09 11:17]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ====== Inventarizācija ====== ====== Inventarizācija ======
  
-====1.1 Inventarizācijas uzsākšana==== +====Inventarizācijas uzsākšana==== 
-Pirms inventarizācijas uzsākšanas ir jāņem vērā, ka inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\ +Inventarizācijas laikā “Directo” ir jābūt pareiziem datiem par preču daudzumu noliktavās. Tāpēc visiem noliktavas līmeni mainošiem dokumentiem,​ kuru datums ir pirms inventarizācijas datuma, pirms inventarizācijas ir jābūt apstiprinātiem.\\ 
-====1.2 Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana====+====Inventarizācijas dokumenta/u izveidošana====
 Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\ Lai izveidotu jaunu inventarizācijas dokumentu, jāatver dokumentu saraksts ''​Inventarizācija''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 \\ \\
Rinda 9: Rinda 9:
 \\ \\
 **Viena dokumenta izveidošana:​**\\ **Viena dokumenta izveidošana:​**\\
-Jānorāda noliktava.\\+Lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda noliktava.\\
 • Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\ • Jānorāda datums un sākuma laiks (laiks ir svarīgs, ja tajā pašā dienā pirms inventarizācijas ir bijuši dokumenti, kuri maina artikulu daudzumu noliktavā).\\
 +• Jāpārliecinās,​ ka lauciņā ''​Konts''​ ir norādīts nepieciešamais konts. Ja nav, tad lauciņā jānorāda korektais konts.\\
 • Jāsaglabā dokuments.\\ • Jāsaglabā dokuments.\\
 • Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\ • Lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda numurs, kurš sakrīt ar inventarizācijas dokumenta numuru.\\
Rinda 20: Rinda 21:
 • Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs. Ja inventarizāciju veic par vairākām noliktavām,​ tad ķēdes dokumentiem var norādīt atšķirīgas noliktavas.\\ • Pēc tam jāveido apakšdokumenti. Visu apakšdokumentu lauciņā ''​Ķēde''​ jānorāda galvenā inventarizācijas dokumenta numurs. Ja inventarizāciju veic par vairākām noliktavām,​ tad ķēdes dokumentiem var norādīt atšķirīgas noliktavas.\\
  
-====1.3 Aizpildīšanas veidi====+====Inventarizācijas aizpildīšana====
 Ir dažādi inventarizācijas dokumenta/u aizpildīšanas veidi:\\ Ir dažādi inventarizācijas dokumenta/u aizpildīšanas veidi:\\
 1. Manuāla aizpildīšana – jāaizpilda lauciņi ''​Artikuls''​ (artikula kods), ''​Daudz.''​ (faktiski saskaitītais artikula daudzums konkrētajā noliktavā) un ''​SN''​ (lauciņš ''​SN''​ jāaizpilda par tiem artikuliem, kuriem ir sērijas numurs).\\ 1. Manuāla aizpildīšana – jāaizpilda lauciņi ''​Artikuls''​ (artikula kods), ''​Daudz.''​ (faktiski saskaitītais artikula daudzums konkrētajā noliktavā) un ''​SN''​ (lauciņš ''​SN''​ jāaizpilda par tiem artikuliem, kuriem ir sērijas numurs).\\
Rinda 52: Rinda 53:
 • Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais visos ķēdes dokumentos uzskaitīto preču daudzums un to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā pēc "​Directo"​ datiem ir šobrīd un kāda tā būs pēc inventarizācijas apstiprināšanas).\\ • Virs dokumenta rindām ir redzams kopējais visos ķēdes dokumentos uzskaitīto preču daudzums un to kopējā noliktavas vērtība (kāda tā pēc "​Directo"​ datiem ir šobrīd un kāda tā būs pēc inventarizācijas apstiprināšanas).\\
  
-====1.4 Ķēdes atskaites ​un to analīze====+====Atskaites par inventarizāciju ​un inventarizācijas pabeigšana====
 Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\ Lai pārbaudītu aizpildītās un saglabātās inventarizācijas rezultātus,​ jāapskata ķēdes atskaites. Tās var atvērt, inventarizāciju sarakstā uzklikšķinot uz numura kolonnā ''​Ķēde''​.\\
 {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}} {{ :​lv:​inv8.png?​direct |}}
Rinda 63: Rinda 64:
 • ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\ • ''​Bija noliktavā''​ - artikuli, kuriem ir bijusi kustība noliktavā (pat ja šobrīd noliktavas atlikums ir 0), bet kas nav iekļauti inventarizācijas dokumentā.\\
 \\ \\
-• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem vēsturē nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju nevarēs pieņemt noliktavā.\\ ​====1.5 Inventarizācijas dalīšana pa noliktavas ID====+• ''​Nav bijis noliktavā''​ - artikuli, kas ir iekļauti inventarizācijas dokumentā, bet nekad nav bijuši pieņemti noliktavā. Par šiem artikuliem vēsturē nav iegādes izmaksas, tādēļ šos artikulus ar inventarizāciju nevarēs pieņemt noliktavā.\\ ​ 
 +\\
 Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti un pārbaudīts inventarizācijas rezultāts, tad galvenajā dokumentā jāieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un jāsaglabā dokuments.\\ Kad ir aizpildīti un saglabāti visi inventarizācijas dokumenti un pārbaudīts inventarizācijas rezultāts, tad galvenajā dokumentā jāieliek ķeksītis pie ''​Dalīt ID''​ un jāsaglabā dokuments.\\
 Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pa to noliktavas ID (ID tika piešķirti tad, kad artikuli tika pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas).\\ Tad vienādie artikuli tiks sadalīti vairākās rindiņās pa to noliktavas ID (ID tika piešķirti tad, kad artikuli tika pieņemti noliktavā; katram noliktavas ID var būt atšķirīgas iegādes izmaksas).\\
lv/ladu_inventuur.txt · Labota: 2020/03/09 11:17 , labojis lasma