Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_aru_seis

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_aru_seis [2019/05/27 16:29]
lasma
lv:ladu_aru_seis [2019/07/05 11:27]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Atskaitē ​“Noliktavas atlikums” ​var iegūt informāciju ​par preču daudzumu konkrētā noliktavā vai visās noliktavās.\\+Atskaite ​“Noliktavas atlikums” parāda preču daudzumu konkrētā noliktavā vai visās noliktavās.\\
 \\ \\
 Lai izveidotu atskaiti:\\ Lai izveidotu atskaiti:\\
 1) Jāatver atskaite “Noliktavas atlikums”. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​NOLIKTAVA''​.\\ 1) Jāatver atskaite “Noliktavas atlikums”. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​NOLIKTAVA''​.\\
 \\ \\
-2) Pēc tam jānorāda ​kritērijiuz kuriem pamatojoties ​jāsagatavo atskaite:​\\ +2) Pēc tam jānorāda, ​par ko jāsagatavo atskaite:​\\ 
-• Lauciņā ''​Laiks''​ ir jānorāda datums (ja nepieciešams,​ arī laiks), par kuru jāsagatavo atskaite.\\+• Lauciņā ''​Laiks''​ ir jānorāda datums (ja nepieciešams,​ arī laiks), par kurā esošo noliktavas līmeni ​jāsagatavo atskaite.\\
 {{ :​lv:​stock_livel_time.png?​nolink |}} {{ :​lv:​stock_livel_time.png?​nolink |}}
 \\ \\
-• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu artikulu, tad lauciņā ''​Artikuls''​ jānorāda artikula kods.\\+• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta artikula daudzumu noliktavā, tad lauciņā ''​Artikuls''​ jānorāda artikula kods.\\
 {{ :​lv:​stock_level_item.png?​nolink |}} {{ :​lv:​stock_level_item.png?​nolink |}}
-Ja atskaite jāsagatavo par artikulu ar konkrētu sērijas numuru, tad lauciņā ''​SN''​ jānorāda artikula sērijas numurs. ​Ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrētu artikulu, tad lauciņš jāaatstāj tukšs.\\+Ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrētu artikulu, tad lauciņš jāaatstāj tukšs.\\
 \\ \\
-• Ja atskaite jāsagatavo par kādas ​artikulu ​klases artikuliem, tad lauciņā ''​Klase''​ jānorāda artikulu klases kods. Ja atskaite nav jāsagatavo tikai par artikulu klasi, tad lauciņš jāatstāj tukšs.\\ +• Ja atskaite jāsagatavo par artikulu ​daudzumu konkrētā noliktavā, tad lauciņā ''​Noliktava''​ ir jānorāda noliktavas kods.\\
-\\ +
-• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu noliktavu, tad lauciņā ''​Noliktava''​ ir jānorāda noliktavas kods.\\+
 {{ :​lv:​stock_level_stock.png?​nolink |}} {{ :​lv:​stock_level_stock.png?​nolink |}}
 Ja atskaite ir jāsagatavo par visām noliktavām,​ tad lauciņš ''​Noliktava''​ ir jāatstāj tukšs.\\ Ja atskaite ir jāsagatavo par visām noliktavām,​ tad lauciņš ''​Noliktava''​ ir jāatstāj tukšs.\\
 \\ \\
-3) Ar ķeksīšiem var noteikt, kādai ​informācijai jābūt redzamai atskaitē:\\ +3) Ar ķeksīšiem var noteikt, kādai ​papildinformācijai jābūt redzamai atskaitē. Lai redzētu katra artikula:\\ 
-• Ieliekot ķeksīti pie ''​Artikulu klase'',​ atskaitē pie katra artikula ​tiks norādīta tā klase.\\ +  ​* ​mērvienību, jāieliek ķeksītis pie ''​Mērvienība''​; 
-• Lai tiktu parādīta artikulu ​mērvienība, jāieliek ķeksītis pie ''​Mērvienība''​.\\ +  ​* ​derīguma termiņu, jāieliek ķeksītis pie ''​Derīguma term.''​; 
-• Lai tiktu parādīti artikulu ​derīguma termiņi, jāieliek ķeksītis pie ''​Derīguma term.''​\\ +  ​* ​iegādes ​cenu (kurā iekļautas arī transporta un pievienotās izmaksas), jāieliek ķeksītis pie ''​Izmaksas'';​ 
-• Lai tiktu parādīta artikulu ​iegādes ​cena (kurā iekļautas arī transporta un pievienotās izmaksas), jāieliek ķeksītis pie ''​Izmaksas''​.\\ +  * sērijas numuru, jāieliek ķeksītis pie ''​SN''​. 
-Lai tiktu parādīts, cik dienas artikuli jau ir noliktavā un artikulu noliktavas ID, jāieliek ķeksītis pie ''​Noliktavas ID''​.\\ +  ​* ​Lai tiktu parādīts, cik dienas artikuli jau ir noliktavā un artikulu noliktavas ID, jāieliek ķeksītis pie ''​Noliktavas ID''​.\\ 
-Lai tiktu parādīti artikulu sērijas numuri, jāieliek ķeksītis pie ''​SN''​.\\+ 
 +4) Lai izveidotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +Atskaitē būs redzams, kuri artikuli un kādā daudzumā ir noliktavas atlikumā.\\
 \\ \\
-4) Ja nepieciešams,​ pie ''​Kārtot pēc''​ var norāt, pēc kāda kritērija secīgi ​kārto atskaitē norādītā informācija.\\+5) Ja atskaite ir jāiegūst “Excel” formātātad izveidotā atskaitē jānoklikšķina “Excel” ikona (tā atrodas atskaites augšējā labajā stūrī) vai arī taustiņu kombinācija ​''​Alt''​ un ''​E''​.\\ 
 +{{ :​lv:​stock_level_excel.png?​nolink |}}
 \\ \\
-5) Lai izveidotu atskaiti, jānospiež poga ''​ATSKAITE'' ​vai arī klaviatūras taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.\\ +Papildinformācija:\\ 
-Atskaitē būs redzami noliktavā vai noliktavās esošie artikuli un to daudzumi, ​kā arī informācija ​par parametriem,​ pie kuriem tika ielikti ķeksīši.\\ +  * Pie ''​Kārtot pēc'' ​var norādīt, pēc kāda kritērija secīgi jākārto atskaitē norādītā informācija.\\ 
-\\ +  ​* ​Ja atskaitē redzamā informācija jāparāda kā apkopojums ar kopsummu un kopējo daudzumu pa noliktavām vai grāmatvedības kontiem, tad lauciņā ''​Kopā''​ jānorāda opcija ''​Noliktava''​ vai ''​Konts''​. Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
-6) Ja atskaitē redzamā informācija jāparāda kā apkopojums ar kopsummu un kopējo daudzumu pa noliktavām vai grāmatvedības kontiem, tad lauciņā ''​Kopā''​ jānorāda opcija ''​Noliktava''​ vai ''​Konts''​. Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī klaviatūras taustiņu kombinācija ''​Shift''​ un ''​Enter''​.\\ +
-\\ +
-7) Ja atskaite ir jāiegūst “Excel” formātā, tad izveidotā atskaitē jānoklikšķina “Excel” ikona (tā atrodas atskaites augšējā labajā stūrī) vai arī taustiņu kombinācija ''​Alt''​ un ''​E''​.\\ +
-{{ :​lv:​stock_level_excel.png?​nolink |}}+
lv/ladu_aru_seis.txt · Labota: 2019/07/05 11:27 , labojis lasma