Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_aru_intrastat

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:ladu_aru_intrastat [2019/05/08 10:02]
lasma
lv:ladu_aru_intrastat [2020/02/11 16:03] (patlaban)
lasma
Rinda 5: Rinda 5:
 • **CN8 kods** – artikulam atbilstošais preču kombinētās nomenklatūras kods.\\ • **CN8 kods** – artikulam atbilstošais preču kombinētās nomenklatūras kods.\\
 :!: Lai artikulu kartītēs varētu norādīt preču kombinētās nomenklatūras kodus, jābūt izveidotām šo kodu kartītēm. Tās var izveidot noliktavas uzstādījumu sadaļā "​CN8"​ kodi vai arī atskaitē '​”Uzturēšana”,​ izmantojot tajā esošo vairumimporta moduli. Izmantojot vairumimporta moduli, vienlaicīgi var izveidot vairākas kartītes.\\ :!: Lai artikulu kartītēs varētu norādīt preču kombinētās nomenklatūras kodus, jābūt izveidotām šo kodu kartītēm. Tās var izveidot noliktavas uzstādījumu sadaļā "​CN8"​ kodi vai arī atskaitē '​”Uzturēšana”,​ izmantojot tajā esošo vairumimporta moduli. Izmantojot vairumimporta moduli, vienlaicīgi var izveidot vairākas kartītes.\\
 +\\
 •**Izcelsmes valsts** - valsts, kurā prece ražota.\\ •**Izcelsmes valsts** - valsts, kurā prece ražota.\\
 :!: Ja artikula kartītē šis lauciņš tiek atstāts tukšs, jo prece tiek ražota dažādās valstīs, tad, pieņemot noliktavā preci, dokumenta “Saņemtās preces” lauciņā “Izcelsme” noteikti jānorāda preces izcelsmes valsts. Ja izcelsmes valsts artikula kartītē ir norādīta, tad šajā dokumentā pēc preces norādīšanas lauciņš tiek aizpildīts automātiski.\\ :!: Ja artikula kartītē šis lauciņš tiek atstāts tukšs, jo prece tiek ražota dažādās valstīs, tad, pieņemot noliktavā preci, dokumenta “Saņemtās preces” lauciņā “Izcelsme” noteikti jānorāda preces izcelsmes valsts. Ja izcelsmes valsts artikula kartītē ir norādīta, tad šajā dokumentā pēc preces norādīšanas lauciņš tiek aizpildīts automātiski.\\
 {{ :​lv:​intrastat_origin_rows.png?​nolink |}} {{ :​lv:​intrastat_origin_rows.png?​nolink |}}
 +\\
 •Lauciņš **Svars (kg)**.\\ •Lauciņš **Svars (kg)**.\\
 \\ \\
-**Dokumentā ​'”Saņemtās preces**:\\+**Dokumentā ​"Saņemtās preces"**:\\
 •**Nosūtītājvalsts**.\\ •**Nosūtītājvalsts**.\\
-Lai lauciņš pēc piegādātāja norādīšanas ​tiktu aizpildīts automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “PVN zona”.\\+Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “Sūtītāja valsts”.\\ 
 +\\
 •**Darījuma veids** -  darījuma veida kods.\\ •**Darījuma veids** -  darījuma veida kods.\\
-Lai lauciņš pēc piegādātāja norādīšanas ​tiktu aizpildīts automātiski,​ piegādātāja kartītē jānorāda darījuma veids.\\ +Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “Darījuma veids”.\\ 
-•**Piegādes nosacījumi** - INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\ +\\
-Lai lauciņš pēc piegādātāja norādīšanas tiktu aizpildīts ​automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “Pieg.nosacījumi”.\\ +
-•**Piegādes veids** -  transporta veida kods.\\ +
-Lai lauciņš pēc piegādātāja norādīšanas tiktu aizpildīts automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “Pieg.veids”.\\+
 •Dokumentā jānorāda arī **artikulu izcelsmes valsts**. Artikulu izcelsmes valsti var norādīt 2 veidos:\\ •Dokumentā jānorāda arī **artikulu izcelsmes valsts**. Artikulu izcelsmes valsti var norādīt 2 veidos:\\
 1) Dokumenta rindās aizpildot lauciņus, kuri atrodas kolonnā **Izcelsme**. Lai pēc artikula norādīšanas dokumentā lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ artikula kartītē jābūt norādītai tā izcelsmes valstij.\\ 1) Dokumenta rindās aizpildot lauciņus, kuri atrodas kolonnā **Izcelsme**. Lai pēc artikula norādīšanas dokumentā lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ artikula kartītē jābūt norādītai tā izcelsmes valstij.\\
 {{ :​lv:​intrastat_origin_rows2.png?​nolink |}} {{ :​lv:​intrastat_origin_rows2.png?​nolink |}}
 2) Dokumenta “Saņemtās preces” galvā, lauciņā “Izcelsme”,​ norādot izcelsmes valsti. Tad visām precēm, kurām dokumenta rindās nav norādīta izcelsmes valsts, kā izcelsmes valsts tiks norādīta tā valsts, kura norādīta dokumenta lauciņā “Izcelsme”.\\ 2) Dokumenta “Saņemtās preces” galvā, lauciņā “Izcelsme”,​ norādot izcelsmes valsti. Tad visām precēm, kurām dokumenta rindās nav norādīta izcelsmes valsts, kā izcelsmes valsts tiks norādīta tā valsts, kura norādīta dokumenta lauciņā “Izcelsme”.\\
 +\\
 +Ja ir jāiesniedz Intrastat 1B veidlapa, tad dokumentā "​Saņemtās preces"​ jāaizpilda arī šie lauki:\\
 +•**Piegādes nosacījumi** - INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods.\\
 +Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “Pieg.nosacījumi”.\\
 +\\
 +•**Piegādes veids** -  transporta veida kods.\\
 +Lai šis lauks pēc piegādātāja norādīšanas aizpildītos automātiski,​ piegādātāja kartītē jāaizpilda lauciņš “Pieg.veids”.\\
 \\ \\
 **Lai varētu sagatavot Intrastat atskaiti par preču izvedumu, jāaizpilda sekojošie lauciņi:​**\\ **Lai varētu sagatavot Intrastat atskaiti par preču izvedumu, jāaizpilda sekojošie lauciņi:​**\\
 **Artikulu kartītēs**:​\\ **Artikulu kartītēs**:​\\
 •**CN8 kods** – artikulam atbilstošais preču kombinētās nomenklatūras kods.\\ •**CN8 kods** – artikulam atbilstošais preču kombinētās nomenklatūras kods.\\
-•**Izcelsmes valsts** - valsts, kurā artikuls ražots.\\ 
 •Lauciņš **Svars (kg)**.\\ ​ •Lauciņš **Svars (kg)**.\\ ​
 \\ \\
 **Klientu pasūtījumos,​ piegādēs un izejošajos rēķinos**:​\\ **Klientu pasūtījumos,​ piegādēs un izejošajos rēķinos**:​\\
 • Kl.pasūtījumos un izejošajos rēķinos jāaizpilda lauciņš **Galamērķis**,​ bet piegādēs jāaizpilda lauciņš **Valsts**, kurš norāda valsti, uz kuru prece ir izvesta.\\ • Kl.pasūtījumos un izejošajos rēķinos jāaizpilda lauciņš **Galamērķis**,​ bet piegādēs jāaizpilda lauciņš **Valsts**, kurš norāda valsti, uz kuru prece ir izvesta.\\
-Lai pēc klienta norādīšanas dokumentos šis lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jāaizpilda lauciņš “Valsts”.\\+Lai pēc klienta norādīšanas ​šajos ​dokumentos šis lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jāaizpilda lauciņš “Valsts”.\\
 • **Darījuma veids**.\\ • **Darījuma veids**.\\
-Lai pēc klienta norādīšanas dokumentos lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jānorāda darījuma veids.\\+Lai pēc klienta norādīšanas ​šajos ​dokumentos lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē ​laukā "​Darījuma veids" ​jānorāda darījuma veids.\\ 
 + 
 +Ja ir jāiesniedz Intrastat 2B veidlapa, tad klientu pasūtījumos,​ piegādēs un izejošajos rēķinos jānorāda arī:\\
 • **Piegādes veids**.\\ • **Piegādes veids**.\\
-Lai pēc klienta norādīšanas dokumentos lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jāaizpilda lauciņš “Nosūtīšanas veids”.\\ ​+Lai pēc klienta norādīšanas ​šajos ​dokumentos lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jāaizpilda lauciņš “Nosūtīšanas veids”.\\ ​
 \\ \\
 **Klientu pasūtījumos un izejošajos rēķinos** jāaizpilda arī lauciņš:​\\ **Klientu pasūtījumos un izejošajos rēķinos** jāaizpilda arī lauciņš:​\\
 • **Piegādes nosacījumi** (INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods).\\ • **Piegādes nosacījumi** (INCOTERM klasifikatoram atbilstošais piegādes nosacījuma kods).\\
-Lai pēc klienta norādīšanas dokumentos lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jāizpilda lauciņš “Piegādes nosacījumi”.\\+Lai pēc klienta norādīšanas ​šajos ​dokumentos lauciņš tiktu aizpildīts automātiski,​ klienta kartītē jāizpilda lauciņš “Piegādes nosacījumi”.\\
lv/ladu_aru_intrastat.1557298941.txt.gz · Labota: 2019/05/08 10:02 , labojis lasma