Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_aru_artikli_ajalugu

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:ladu_aru_artikli_ajalugu [2019/02/25 15:44]
lasma
lv:ladu_aru_artikli_ajalugu [2019/05/28 16:45] (patlaban)
lasma
Rinda 16: Rinda 16:
 {{ :​lv:​artikula_nosaukums.png?​nolink |}} {{ :​lv:​artikula_nosaukums.png?​nolink |}}
 ======Atskaites izveidošana====== ======Atskaites izveidošana======
-Lai varētu izveidot atskaiti, **lauciņā ''​Kods''​ noteikti jānorāda artikula kods.** Ja nepieciešams ​iegūinformāciju par artikulu ar konkrētu SN, tad lauciņā ''​SN''​ jānorāda konkrētais sērijas numurs. Savukārt, ja nepieciešams ​iegūinformāciju par artikulu ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''​Noliktavas ID''​ jānorāda konkrētais noliktavas ID numurs.\\+Lai varētu izveidot atskaiti, **lauciņā ''​Kods''​ noteikti jānorāda artikula kods.** Ja iegūst informācija par artikulu ar konkrētu SN, tad lauciņā ''​SN''​ jānorāda konkrētais sērijas numurs. Savukārt, ja iegūst informācija par artikulu ar konkrētu noliktavas ID, tad lauciņā ''​Noliktavas ID''​ jānorāda konkrētais noliktavas ID numurs.\\
 \\ \\
-**Ja lauciņš ''​Noliktava''​ tiek atstāts tukšs, tad atskaite tiks sagatavota par artikula kustību visās uzņēmuma noliktavās. Tāpēc, ja uzņēmumam ir vairākas noliktavas un ir nepieciešams sagatavot atskaiti ​par artikula kustību konkrētā noliktavā, tad lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda konkrētās noliktavas kods.**\\+**Ja lauciņš ''​Noliktava''​ tiek atstāts tukšs, tad atskaite tiks sagatavota par artikula kustību visās uzņēmuma noliktavās. Tāpēc, ja uzņēmumam ir vairākas noliktavas un ir jāsagatavo atskaite ​par artikula kustību konkrētā noliktavā, tad lauciņā ''​Noliktava''​ jānorāda konkrētās noliktavas kods.**\\
 \\ \\
-Ja lauciņi pie ''​Periods''​ tiek atstāti tukši, tad atskaite tiks sagatavota par visiem dokumentiem,​ kuros konkrētais artikuls ir iekļauts, kamēr uzņēmums izmanto “Directo”. Ja nepieciešams,​ lai atskaite ​tiek sagatavota ​par konkrētu periodu, tad var norādīt perioda sākuma un beigu datumu. Ja tiek norādīts tikai perioda sākuma datums, tad atskaite tiks sagatavota par dokumentiem,​ kuru datums ir sākot no norādītā datuma.\\+Ja lauciņi pie ''​Periods''​ tiek atstāti tukši, tad atskaite tiks sagatavota par visiem dokumentiem,​ kuros konkrētais artikuls ir iekļauts, kamēr uzņēmums izmanto “Directo”. Ja atskaite ​jāsagatavo ​par konkrētu periodu, tad norāda perioda sākuma un beigu datums. Ja tiek norādīts tikai perioda sākuma datums, tad atskaite tiks sagatavota par dokumentiem,​ kuru datums ir sākot no norādītā datuma.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams,​ lai atskaitē ​varētu ​redzēt arī dokumentos norādīto klientu un piegādātāju kodus un nosaukumus, jāieliek ķeksītis pie ''​Kontakts''​.\\+Ja atskaitē ​redz arī dokumentos norādīto klientu un piegādātāju kodus un nosaukumus, jāieliek ķeksītis pie ''​Kontakts''​.\\
 \\ \\
-**Ja ir nepieciešams,​ lai atskaite ​tiek sagatavota ​tikai par konkrēta veida dokumentiem,​ tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas ​pie ''​Darbība''​, var norādīt, kuram dokumentu veidam ir jābūt redzamam atskaitē.**\\+**Ja atskaite ​jāsagatavo ​tikai par konkrēta veida dokumentiem,​ tad izvēlnes lodziņā pie ''​Darbība'' ​norāda, kuram dokumentu veidam ir jābūt redzamam atskaitē.**\\
 Dokumentu veidu var arī nenorādīt. Tad atskaitē tiks atspoguļota informācija par visiem ar konkrēto artikulu saistītajiem dokumentiem.\\ Dokumentu veidu var arī nenorādīt. Tad atskaitē tiks atspoguļota informācija par visiem ar konkrēto artikulu saistītajiem dokumentiem.\\
 \\ \\
 Lai tiktu sagatavota atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​+''​Enter''​.\\ Lai tiktu sagatavota atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai arī taustiņu kombinācija ''​Shift''​+''​Enter''​.\\
 \\ \\
-Atskaites ​kolonnā ''​Daudzums'' ​redzamais skaitlis ​parāda, par cik vienībām katrs dokuments ir palielinājis vai samazinājis artikulu daudzumu noliktavā.\\ +Skaitlis atskaites ​kolonnā ''​Daudzums''​ parāda, par cik vienībām katrs dokuments ir palielinājis vai samazinājis artikulu daudzumu noliktavā.\\ 
-Savukārt kolonnā ''​Līmenis'' ​redzamais skaitlis ​parāda, cik artikula vienības bija noliktavā pēc dokumenta apstiprināšanas.\\+Savukārt ​skaitlis ​kolonnā ''​Līmenis''​ parāda, cik artikula vienības bija noliktavā pēc dokumenta apstiprināšanas.\\
lv/ladu_aru_artikli_ajalugu.txt · Labota: 2019/05/28 16:45 , labojis lasma