Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:kaibemaks

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:kaibemaks [2019/04/02 12:42]
lasma
lv:kaibemaks [2019/05/21 16:35]
lasma
Rinda 3: Rinda 3:
 \\ \\
 Lai PVN deklarācijā korekti tiktu atspoguļoti darījumi, PVN kodu kartītēs jāveic ar PVN deklarāciju saistīti iestatījumi.\\ Lai PVN deklarācijā korekti tiktu atspoguļoti darījumi, PVN kodu kartītēs jāveic ar PVN deklarāciju saistīti iestatījumi.\\
-Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​PVN kodi''​ un tajā jāatver PVN koda kartīte.\\+Lai to izdarītu:\\ 
 +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​PVN kodi''​ un tajā jāatver PVN koda kartīte.\\
 \\ \\
-PVN koda kartītē pie ''​Papildus info''​ jānorāda, kurā PVN deklarācijas pārskatā jāattēlo darījumi, kuros izmantots konkrētais PVN kods.\\+2) PVN koda kartītē pie ''​Papildus info''​ jānorāda, kurā PVN deklarācijas pārskatā jāattēlo darījumi, kuros izmantots konkrētais PVN kods.\\
 {{ :​lv:​pvn_papildus_info.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pvn_papildus_info.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Savukārt zemāk jānorāda, kādam jābūt pārskatā norādītajam darījuma veida kodam (nepieciešamo darījuma veida kodu var izvēlēties no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas kolonnā ''​Saturs''​ ).\\+3) Zemāk, pie darījuma veida, ​jānorāda, kādam jābūt pārskatā norādītajam darījuma veida kodam.\\
 {{ :​lv:​pvn_dar_veids.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pvn_dar_veids.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Pie ''​TiekLimitēts''​ jānorāda, vai ar konkrēto PVN kodu apliktie darījumi ir jāatšifrē PVN deklarācijā arī tad, ja darījumu vērtība bez PVN ir mazāka nekā finanšu uzstādījumu sadaļā ''​PVN deklarācija''​ noteiktais neatšifrējamās summas limits.\\+4) Pie ''​TiekLimitēts''​ jānorāda, vai ar konkrēto PVN kodu apliktie darījumi ir jāatšifrē PVN deklarācijā arī tad, ja darījumu vērtība bez PVN ir mazāka nekā finanšu uzstādījumu sadaļā ''​PVN deklarācija''​ noteiktais neatšifrējamās summas limits.\\
 {{ :​lv:​pvn_limit.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pvn_limit.png?​nolink |}}
 • Pie ''​Tiek limitēts''​ atzīmējot ''​Jā'',​ PVN deklarācijā tiks atšifrēti tie darījumi, kuru vērtība bez PVN pārsniedz limitu.\\ • Pie ''​Tiek limitēts''​ atzīmējot ''​Jā'',​ PVN deklarācijā tiks atšifrēti tie darījumi, kuru vērtība bez PVN pārsniedz limitu.\\
 • Pie ''​Tiek limitēts''​ atzīmējot ''​Nē'',​ PVN deklarācijā tiks atšifrēti arī tie darījumi, kuru vērtība bez PVN ir mazāka par limitu.\\ • Pie ''​Tiek limitēts''​ atzīmējot ''​Nē'',​ PVN deklarācijā tiks atšifrēti arī tie darījumi, kuru vērtība bez PVN ir mazāka par limitu.\\
 +\\
 +5) Lai saglabātu PVN koda kartītē veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 ======PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu vērtības bez PVN limita noteikšana====== ======PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu vērtības bez PVN limita noteikšana======
 PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu summas vērtības limitu bez PVN var noteikt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​PVN deklarācija''​.\\ PVN deklarācijā neatšifrējamo darījumu summas vērtības limitu bez PVN var noteikt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​PVN deklarācija''​.\\
-Tajā jāatver PVN deklarācijas ​forma ar kodu "​PVN" ​un pēdējās aizpildītās rindiņas (tās numurs ir 9000 un tips ir ''​Teksts''​) lauciņā ''​Apraksts''​ jāieraksta summa.\\+\\ 
 +Ja nepieciešams to mainīt, tad:\\ 
 +1) Jāatver ​finanšu uzstādījumu sadaļa ''​PVN deklarācija''​.\\ 
 +2) Jāizklikšķina uz tās PVN deklarācijas ​versijas koda, kuras kods ir "​PVN"​.\\ 
 +Tad tiks atvērta PVN deklarācijas versija.\\ 
 +3) PVN deklarācijās versijas ​pēdējās aizpildītās rindiņas (tās numurs ir 9000 un tips ir ''​Teksts''​) lauciņā ''​Apraksts''​ jānorāda summas limits.\\
 {{ :​lv:​pvn_limits.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pvn_limits.png?​nolink |}}
 ======PVN deklarācijas izveidošana====== ======PVN deklarācijas izveidošana======
lv/kaibemaks.txt · Labota: 2019/05/21 16:35 , labojis lasma