Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:finanses

Šajā sadaļā aprakstīti „Directo“ finanšu uzstādījumi.
Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI un pēc tam uz Finanšu uzstādījumi.

Jauna samaksas veida izveidošana

Samaksas veidi „Directo“ tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.

Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.

Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga Pievienot jaunu.

Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:

  • Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
  • Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
  • Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).

lv/finanses.txt · Labota: 2020/03/12 15:36 , labojis lasma