Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_valjavote

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:fin_valjavote [2019/07/09 11:05]
lasma
lv:fin_valjavote [2019/09/09 12:57] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ izejošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\+Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot ​dažādus ​dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus,​ izejošos maksājumus,​ grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\
 \\ \\
-Lai dokumentā ​Bankas imports ​importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus, jārīkojas sekojoši:\\ +Lai dokumentā importētu konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:​\\ 
-1) **No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ISO XML formātā**,​ no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ +1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ​**ISO XML formātā**,​ no kura “Directo” nepieciešams izveidot dokumentus.\\ 
-2) **“Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.**\\ +\\ 
-3) **Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids** (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt ''​18 (SEPA EST) ''​),​ bet **lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.**\\+2) “Directo” jāizveido jauns dokuments Bankas imports.\\ 
 +\\ 
 +3) Dokumenta maksājuma veidā jānorāda konkrētajai bankai atbilstošais maksājuma veids (maksājuma veida kartītē norādītajam eksporta tipam jābūt ''​18 (SEPA EST) ''​),​ bet lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
 {{ :​lv:​b.i_header.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_header.png?​nolink |}}
-4) **Dokuments jāsaglabā.**\\ +\\ 
-5) **Jānospiež poga  ''​IMPORTĒT SEPA EST''​**, kura parādījās dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\+4) Jāsaglabā ​dokuments.\\ 
 +\\ 
 +5) Jānospiež poga  ''​IMPORTĒT SEPA EST''​.\\
 {{ :​lv:​b.i_import.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_import.png?​nolink |}}
-6) **Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga ''​Browse''​ un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga ''​IMPORT''​.**\\+\\ 
 +6) Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga ''​Browse''​ un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga ''​IMPORT''​.\\
 \\ \\
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\
Rinda 18: Rinda 23:
 • ''​Avanss saimn. izdevumiem''​.\\ • ''​Avanss saimn. izdevumiem''​.\\
 {{ :​lv:​b.i_veidi.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_veidi.png?​nolink |}}
-7) **Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda veids. Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad rindai veids nav jānorāda - lauciņā ''​Veids''​ jānorāda opcija ''​Netiek lietots''​.**\\ 
-8) **Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā.** Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ 
 \\ \\
-9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Ien. maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Ien. maksājums''​.**\\+7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda veids. Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina. Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad rindai veids nav jānorāda - lauciņā ''​Veids''​ jānorāda opcija ''​Netiek lietots''​.\\ 
 +\\ 
 +8) Kad visām rindām ir norādīti korekti veidi, bankas importa dokuments jāsaglabā. Pēc saglabāšanas no tā varēs veidot dokumentus.\\ 
 +\\ 
 +9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Ien. maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Ien. maksājums''​.\\
 {{ :​lv:​b.i_rec.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_rec.png?​nolink |}}
 Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''​Veids''​ ir ''​Ien. maksājums'',​ tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\ Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''​Veids''​ ir ''​Ien. maksājums'',​ tiks iekļautas vienā ienākošā maksājuma dokumentā.\\
 +\\
 Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/​pasūtījuma numura atbilstību rēķina/​pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.\\ Veidojot ienākošo maksājumu, klienti un rēķini, klientu pasūtījumi tiek atpazīti, ņemot vērā, piemēram, maksājumā un klienta kartītē norādītā reģistrācijas numura sakritību, ienākošajā maksājumā norādītā rēķina/​pasūtījuma numura atbilstību rēķina/​pasūtījuma “Directo” numuram, klienta bilanci, klienta nosaukuma sakritību.\\
-Saite uz dokumentu būs redzama bankas importa dokumenta kolonnā ''​Dok.nr. ''​. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ 
 \\ \\
-10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''​Maksājuma uzdevums'',​ jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Maksājums''​.**\\+Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''​Dok.nr.''​ Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Ienākošais maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\ 
 +\\ 
 +10) **Lai izveidotu maksājumu kreditoriem jeb dokumentu ''​Maksājuma uzdevums''​**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Maksājums''​ un tajā jānospiež poga ''​Veidot:​ Maksājums''​.\\
 {{ :​lv:​b.i_payments.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_payments.png?​nolink |}}
 Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''​Veids''​ ir ''​Maksājums'',​ tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\ Pēc pogas nospiešanas visas rindiņas, kuru ''​Veids''​ ir ''​Maksājums'',​ tiks iekļautas vienā izejošā maksājuma dokumentā.\\
-Maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Pēc tam maksājums jāapstiprina.\\ 
 \\ \\
-11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Transakcija''​ un  tās kolonnā ''​Konts''​ pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.**\\ +Izveidotā maksājuma numurs būs redzams kolonnā ''​Dok.nr.''​ Lai atvērtu maksājumu, ir jāuzklikšķina uz maksājuma numura. Maksājums jāpārskata – jāpārbauda,​ vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar kreditoriem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem. Lai iegrāmatotu maksājuma dokumentu, tas jāapstiprina.\\ 
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Transakcija''​.**+\\ 
 +11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Transakcija''​ un  tās kolonnā ''​Konts''​ pie katras rindiņas jānorāda debeta konts.\\ 
 +Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Transakcija''​.\\
 {{ :​lv:​b.i_transactions.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_transactions.png?​nolink |}}
 Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''​Transakcija'',​ tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\ Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''​Transakcija'',​ tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\ \\
-12) **Lai izveidotu maksājuma par avansa norēķiniem,​ jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Avanss saimn. Izd. ''​ un tās kolonnā ''​Lietotājs''​ pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, ​ “Directo” lietotāja/​personāla kartītes kods.**\\ +12) **Lai izveidotu maksājumus par avansa norēķiniem**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa ''​Avanss saimn. Izd. ''​ un tās kolonnā ''​Lietotājs''​ pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, ​ “Directo” lietotāja/​personāla kartītes kods.\\ 
-**Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Avanss saimn. izd.''​**\\+Pēc tam jānospiež poga ''​Veidot:​ Avanss saimn. izd.''​\\
 {{ :​lv:​b.i_expense_due.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_expense_due.png?​nolink |}}
 Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''​Avanss saimn. izd.'',​ tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\ Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''​Avanss saimn. izd.'',​ tiks izveidots atsevišķs dokuments.\\
 \\ \\
-Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments ​tiks automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''​Slēgts''​.\\+Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie ''​Slēgts''​.\\
 {{ :​lv:​b.i_closed.png?​nolink |}} {{ :​lv:​b.i_closed.png?​nolink |}}
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2019/09/09 12:57 , labojis lasma