Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_aru_per

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:fin_aru_per [2019/07/05 12:17]
lasma
lv:fin_aru_per [2019/08/09 12:19] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 Atskaitē “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” var iegūt informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām.\\ Atskaitē “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” var iegūt informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām.\\
-:!: Atskaitē informācija tiek atspoguļota, ņemot vērā **apstiprinātos** avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentus.\\+Atskaitē informācija tiek attēlota, ņemot vērā **apstiprinātos** avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentus.\\
 \\ \\
 Lai iegūtu informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām:\\ Lai iegūtu informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām:\\
 1) Jāatver atskaite “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite”. Atskaite atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\ 1) Jāatver atskaite “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite”. Atskaite atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\
 +\\
 2) Atskaitē lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ 2) Atskaitē lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
 {{ :​lv:​expender_periodic_report_period.png?​nolink |}} {{ :​lv:​expender_periodic_report_period.png?​nolink |}}
-3) Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu personu, tad lauciņā ''​Izlietotājs''​ jānorāda ​konkrētās personas ​lietotāja kods.\\+\\ 
 +3) Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu personu, tad lauciņā ''​Izlietotājs''​ jānorāda lietotāja kods.\\ 
 +\\
 4) Ja atskaitē jāparāda informācija arī par personām, kuru avansa norēķinu dokumentu bilance konkrētajā periodā ir nulle, ir jāieliek ķeksītis pie ''​nulles bilance''​.\\ 4) Ja atskaitē jāparāda informācija arī par personām, kuru avansa norēķinu dokumentu bilance konkrētajā periodā ir nulle, ir jāieliek ķeksītis pie ''​nulles bilance''​.\\
 {{ :​lv:​expender_periodic_report_balance.png?​nolink |}} {{ :​lv:​expender_periodic_report_balance.png?​nolink |}}
 +\\
 5) Lai izveidotu atskaiti, jānoklikšķina poga ''​ATSKAITE''​.\\ 5) Lai izveidotu atskaiti, jānoklikšķina poga ''​ATSKAITE''​.\\
 \\ \\
 Atskaitē būs redzama informācija no apstiprinātajiem avansa norēķiniem un to maksājumu dokumentiem – dokumentu datumi un numuri, saites uz dokumentiem un summas; arī personu avansa norēķinu dokumentu sākuma un beigu bilances atbilstoši atskaitē norādītajam periodam.\\ Atskaitē būs redzama informācija no apstiprinātajiem avansa norēķiniem un to maksājumu dokumentiem – dokumentu datumi un numuri, saites uz dokumentiem un summas; arī personu avansa norēķinu dokumentu sākuma un beigu bilances atbilstoši atskaitē norādītajam periodam.\\
  
lv/fin_aru_per.txt · Labota: 2019/08/09 12:19 , labojis lasma