Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_aru_per

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_aru_per [2019/05/07 15:26]
lasma izveidots
lv:fin_aru_per [2019/08/09 12:19] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 Atskaitē “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” var iegūt informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām.\\ Atskaitē “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite” var iegūt informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām.\\
-:!: Atskaitē informācija tiek atspoguļota, ņemot vērā apstiprinātos avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentus.\\+Atskaitē informācija tiek attēlota, ņemot vērā ​**apstiprinātos** avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentus.\\
 \\ \\
 Lai iegūtu informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām:\\ Lai iegūtu informāciju par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām:\\
 1) Jāatver atskaite “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite”. Atskaite atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\ 1) Jāatver atskaite “Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite”. Atskaite atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''​FINANSES''​.\\
-2) Atskaitēlauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\+\\ 
 +2) Atskaitē lauciņos pie ''​Periods''​ jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
 {{ :​lv:​expender_periodic_report_period.png?​nolink |}} {{ :​lv:​expender_periodic_report_period.png?​nolink |}}
-3) Ja nepieciešams sagatavot atskaiti ​par konkrētu personu, tad lauciņā ''​Izlietotājs''​ jānorāda ​konkrētās personas ​lietotāja kods.\\ +\\ 
-4) Ja nepieciešams,​ lai atskaitē ​tiktu parādīta informācija arī par personām, kuru avansa norēķinu dokumentu bilance konkrētajā periodā ir nulle, ir jāieliek ķeksītis pie ''​nulles bilance''​.\\+3) Ja atskaite jāsagatavo ​par konkrētu personu, tad lauciņā ''​Izlietotājs''​ jānorāda lietotāja kods.\\ 
 +\\ 
 +4) Ja atskaitē ​parāda informācija arī par personām, kuru avansa norēķinu dokumentu bilance konkrētajā periodā ir nulle, ir jāieliek ķeksītis pie ''​nulles bilance''​.\\
 {{ :​lv:​expender_periodic_report_balance.png?​nolink |}} {{ :​lv:​expender_periodic_report_balance.png?​nolink |}}
-5) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatvo atskaite, jānoklikšķina poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 \\ \\
-Tad tiks sagatavota atskaitekurā būs redzama informācija no apstiprinātajiem avansa norēķiniem un to maksājumu dokumentiem – norādītajā periodā ietilpstošo ​dokumentu datumi un numuri, saites uz dokumentiem un summas. Atskaitē būs redzama informācija ​arī par personu avansa norēķinu dokumentu sākuma un beigu bilancēm ​atbilstoši atskaitē norādītajam periodam.\\+5) Lai izveidotu atskaitijānoklikšķina poga ''​ATSKAITE''​.\\ 
 +\\ 
 +Atskaitē ​būs redzama informācija no apstiprinātajiem avansa norēķiniem un to maksājumu dokumentiem – dokumentu datumi un numuri, saites uz dokumentiem un summasarī personu avansa norēķinu dokumentu sākuma un beigu bilances ​atbilstoši atskaitē norādītajam periodam.\\
  
lv/fin_aru_per.1557231999.txt.gz · Labota: 2019/05/07 15:26 , labojis lasma