Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:fin_algsaldo [2019/01/16 15:45]
lasma izveidots
lv:fin_algsaldo [2021/01/14 10:56] (patlaban)
dagne
Rinda 1: Rinda 1:
 +====Operāciju kontu slēgšana====
 +
 Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\ Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāizveido vidustransakcija.\\
 \\ \\
-Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums,​ taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.+Jāpiemin, ka vidustransakcijas grāmatojums nebūs redzams virsgrāmatā kā atsevišķs grāmatojums,​ taču ietekmēs virsgrāmatu – piemēram, ja pēc 2018. gada operāciju kontu slēgšanas tiks skatīta virsgrāmata par periodu, sākot no 2019. gada 1. janvāra, tad virsgrāmatā būs redzams, ka 2019. gada 1. janvārī ieņēmumu un izdevumu kontu sākuma atlikumi ir 0.00€.\\
 \\ \\
-======Vidustransakcijas izveidošana====== +:!: Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās,​ ka grāmatvedības ​kontu kartītēir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-**Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas ​noteikti ​jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības ​konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase:\\ +**ieņēmumu kontu kartītēs jābūt norādītai ​klasei ​''​3 (Ieņēmumi)'',​\\ 
-• ieņēmumu kontu kartītēs ​kā klasei ir jābūt norādītai ''​3 (Ieņēmumi)'',​\\ +• izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai ​klasei ​''​4 (Izdevumi)''​.**\\ 
-bet izdevumu kontu kartītēs ​kā klasei ir jābūt norādītai ''​4 (Izdevumi)''​.**\\ +Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ​"Finanšu konti".\\
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ​''​Finanšu konti''​.\\+
 \\ \\
-Lai izveidotu vidustransakciju, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ​''​Vidus Transakcijas'' ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ +Lai izveidotu vidustransakciju:\\ 
-\\ +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ​"Vidus Transakcijas" ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var slēgt operāciju kontus.\\ 
-Vispirms dokumenta ​lauciņā ​''​Numurs'' ​jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks ​vidustransakcijas datumu, bet lauciņā ''​Datums'' ​jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +2) Dokumenta ​lauciņā ​"Numurs" ​jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks ​dokumenta numuru. Lauciņā "Datums" ​jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ 
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\+3) Jāsaglabā ​dokuments.\\
 {{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Kad dokuments ir saglabāts, tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas ​pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'', ​ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​3 (Ieņēmumi)'' ​un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\+4) Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasi" ​ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​3 (Ieņēmumi)''​.\\ 
 +5) Jānospiež poga ''​Bilances''​.\\
 {{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti ​tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +6) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ 
-Lai aizpildītu ​vidustransakcijas ​dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.+Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\
 {{ :​lv:​vt_fill.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​vt_fill.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-Tad vidustransakcijas ​dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:​+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:​
 {{ :​lv:​vt_filled.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_filled.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Pēc tam izvēlnes lodziņā, kurš atrodas ​pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'',​ ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​4 (Izdevumi)'' ​un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\+7) Pēc tam lauciņā pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'',​ ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​4 (Izdevumi)''​.\\ 
 +8) Pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\
 {{ :​lv:​vt_expense.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_expense.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti ​tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ 
-Lai aizpildītu ​vidustransakcijas ​dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. +Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. 
-Tad vidustransakcijas ​dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\
 \\ \\
-Pēc tam vidustransakcijas ​dokumenta lauciņā ​''​Bilance'' ​būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To nepieciešams ierakstīt jaunā dokumenta ​rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos ​''​Debets'' ​un ''​Kredīts'' ​būtu vienādas summas un lai lauciņā ​''​Bilance'' ​norādītā summa būtu 0.\\+10) Pēc tam dokumenta lauciņā ​"Bilance" ​būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To jāieraksta tukšā rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos ​"Debets" ​un "Kredīts" ​būtu vienādas summas un lai lauciņā ​"Bilance" ​norādītā summa būtu 0.\\ 
 +Piem.: kopējā debeta (ieņēmumu) summa un kopējā kredīta (izdevumu) summa ir redzamas augšējā transakcijas daļā, kā visās Directo transakcijās. Lauks bilance uzrāda starpību, kas šajā gadījuma ir debeta summa, jo ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem.\\ 
 +(bilde)\\ 
 +Pēc datu (ieņēmumu un izdevumu kontu bilances uz transakcijas datumu) ielasīšanas transakcijas dokumentā, transakcija ir jāpapildina ar ierakstu peļņas/​zaudējumu kontā. 
 +Šajā gadījumā ar 4236.87 kredītā, piemēram:​\\ 
 +(bilde)\\ 
 +Šajā transakcijā tiek izmantots 8610 vai 3410, ir kas lieto vienu, ir kas otru, ir kas uzreiz abus, papildinot transakciju nevis ar vienu rindiņu, bet daudzām. 
 +Jebkurā gadījumā, ja ir nepieciešami vēl papildus grāmatojumi peļņas/​zaudējumu tālākai sadalīšanai,​ tos var pievienot arī parastā transakcijā (Transakcijas->​Pievienot jaunu).\\ 
 +Par piezīmēm dokumenta apakšā par dubultkliksķiem – tās ir pieejamās opcijas, lai nebūtu jāraksta cipari manuāli, es arī, kad pievienoju kontu 8610, veicu dubultkliksķi kredīta lauciņā tam pretī, lai summa ielasītos.\\ 
 +Par virsgrāmatu –  šis dokuments uzreiz ietekmē VG, arī ja vēl nav apstiprināts.\\ ​        
 \\ \\
-Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\+11) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai padarītu dokumentu ​nemaināmu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​.\\
lv/fin_algsaldo.1547646336.txt.gz · Labota: 2019/01/16 15:45 , labojis lasma