Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_algsaldo

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:fin_algsaldo [2019/01/16 15:45]
lasma izveidots
lv:fin_algsaldo [2019/05/21 16:41]
lasma
Rinda 4: Rinda 4:
 \\ \\
 ======Vidustransakcijas izveidošana====== ======Vidustransakcijas izveidošana======
-**Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas ​noteikti ​jāpārliecinās,​ ka katra grāmatvedības ​konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase:\\ +:!: **Lai vidustransakcijas dokumentu varētu automātiski aizpildīt ar operāciju kontiem, pirms vidustransakcijas veidošanas jāpārliecinās,​ ka grāmatvedības ​kontu kartītēir norādītas pareizas kontu klases:\\ 
-• ieņēmumu kontu kartītēs ​kā klasei ​ir jābūt ​norādītai ​''​3 (Ieņēmumi)'',​\\ +• ieņēmumu kontu kartītēs ​norādītajai ​klasei jābūt ''​3 (Ieņēmumi)'',​\\ 
-• bet izdevumu kontu kartītēs ​kā klasei ir jābūt norādītai ''​4 (Izdevumi)''​.**\\ +• bet izdevumu kontu kartītēs jābūt norādītai ​klasei ​''​4 (Izdevumi)''​.**\\ 
-Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ​''​Finanšu konti''​.\\+Grāmatvedības kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ​"Finanšu konti".\\
 \\ \\
-Lai izveidotu vidustransakciju, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ​''​Vidus Transakcijas'' ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\ +Lai izveidotu vidustransakciju:\\ 
-\\ +1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ​"Vidus Transakcijas" ​un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var slēgt operāciju kontus.\\ 
-Vispirms dokumenta ​lauciņā ​''​Numurs'' ​jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks ​vidustransakcijas datumu, bet lauciņā ''​Datums'' ​jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +2) Dokumenta ​lauciņā ​"Numurs" ​jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks ​dokumenta numuru. Lauciņā "Datums" ​jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ 
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\+3) Jāsaglabā ​dokuments.\\
 {{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_header.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Kad dokuments ir saglabāts, tad izvēlnes lodziņā, kurš atrodas ​pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'', ​ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​3 (Ieņēmumi)'' ​un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\+4) Lauciņā pie "Iekopēt kontu klasi" ​ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​3 (Ieņēmumi)''​.\\ 
 +5) Jānospiež poga ''​Bilances''​.\\
 {{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_income.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti ​tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +6) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ 
-Lai aizpildītu ​vidustransakcijas ​dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.+Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​.\\
 {{ :​lv:​vt_fill.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​vt_fill.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-Tad vidustransakcijas ​dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:​+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju:​
 {{ :​lv:​vt_filled.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_filled.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Pēc tam izvēlnes lodziņā, kurš atrodas ​pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'',​ ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​4 (Izdevumi)'' ​un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\+7) Pēc tam lauciņā pie teksta ''​Iekopēt kontu klasi'',​ ir jānorāda izvēles iespēja ​ ''​4 (Izdevumi)''​.\\ 
 +8) Pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\
 {{ :​lv:​vt_expense.png?​nolink |}} {{ :​lv:​vt_expense.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs parādīti ​tie konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ +9) Tad tiks atvērta jauna cilne, kurā būs norādīti konti, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir izdevumu konti, kā arī būs norādīti šo kontu nosaukumi un atlikumi.\\ 
-Lai aizpildītu ​vidustransakcijas ​dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. +Lai aizpildītu dokumentu ar cilnē norādīto informāciju,​ jānospiež poga ''​Aizpildīt dokumentu''​. 
-Tad vidustransakcijas ​dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\+Tad dokuments tiks aizpildīts ar iepriekšējā cilnē norādīto informāciju.\\
 \\ \\
-Pēc tam vidustransakcijas ​dokumenta lauciņā ​''​Bilance'' ​būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To nepieciešams ierakstīt jaunā dokumenta ​rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos ​''​Debets'' ​un ''​Kredīts'' ​būtu vienādas summas un lai lauciņā ​''​Bilance'' ​norādītā summa būtu 0.\\+10) Pēc tam dokumenta lauciņā ​"Bilance" ​būs redzama starpība starp vidustransakcijas dokumentā norādītajām debeta un kredīta summām. To jāieraksta tukšā rindiņā aiz visām dokumenta aizpildītajām rindām tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē, lai dokumenta lauciņos ​"Debets" ​un "Kredīts" ​būtu vienādas summas un lai lauciņā ​"Bilance" ​norādītā summa būtu 0.\\
 \\ \\
-Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai apstiprinātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F12''​.\\+11) Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ vai arī taustiņš ''​F9''​. Lai padarītu dokumentu ​nemaināmu, tajā jānospiež poga ''​Apstiprināt''​ un ''​Saglabāt''​ vai arī tikai taustiņš ''​F12''​.\\
lv/fin_algsaldo.txt · Labota: 2021/01/14 10:56 , labojis dagne