Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:eelarve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:eelarve [2019/01/15 10:58]
lasma izveidots
lv:eelarve [2019/07/10 16:09] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Finanšu budžeti====== ======Finanšu budžeti======
 =====Finanšu budžeta izveidošana===== =====Finanšu budžeta izveidošana=====
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\+Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts jauns finanšu budžets.\\
 \\ \\
-**Budžets jāaizpildalauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +Budžeta augšējā daļā ​jāaizpilda ​sekojošie ​lauciņi:\\ 
-{{ :lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +• ''​Numurs'' ​jānorāda **finanšu intervāls**,​ kurš noteiks ​budžeta ​numuru.\\ 
-\\ +• ''​Tips'' ​jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”. Ja no budžeta tiks veidoti vairāki budžeti (piemēram, gada budžets tiks sadalīts 12 atsevišķos mēneša budžetos), tad visiem saistītajiem budžetiem būs vienāds tips.\\ 
-Lauciņā ​''​Numurs''​ jānorāda **finanšu intervāls**,​ kurš noteiks ​dokumenta ​numuru.\\ +• ''​Datums'' ​jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ 
-Lauciņā ​''​Tips'' ​ir jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”.\\ +• ''​Apraksts'' ​jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ 
-Lauciņā ​''​Datums'' ​ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ +• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas ''​noklusējums''​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\
-Lauciņā ​''​Apraksts'' ​ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**,​ tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ​''​noklusējums''​lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\+
 {{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink&​600 |}}
 \\ \\
 +**Budžeta rindas jāaizpilda,​ lauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\
 +{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}}
 Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ norādītajai informācijai.\\ Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ norādītajai informācijai.\\
 \\ \\
-**Budžetu ​ir iespējams ​sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda,​ jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\+**Budžetu ​var sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai ceturkšņiem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda,​ jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\
 {{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink&​500 |}}
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'', ​tiks atvērta jauna cilne. ​Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas ​pie teksta ​''​Periods'', ​var izvēlēties,​ vai sadalīt ​budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\+\\ 
 +Pēc tam tiks atvērta jauna cilne. ​Izvēlnes lodziņā pie ''​Periods'' ​jānorādakā jāsadala ​budžets - pa nedēļām, mēnešiem vai ceturkšņiem.\\
 \\ \\
 Savukārt pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\ Savukārt pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\
 \\ \\
-Šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem:​\\+Piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem:​\\
 {{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink&​460 |}} {{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink&​460 |}}
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt ​budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\+Kad ir norādīts, kā jāsadala ​budžets, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\
 \\ \\
 **Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​ **Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​
Rinda 41: Rinda 42:
  
 =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās ​summas ar faktiskajām,​ var izmantot atskaiti P/Z aprēķins.**\\+**Lai salīdzinātu budžeta summas ar faktiskajām,​ var izmantot atskaiti P/Z aprēķins.**\\
  
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu ​no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ​ar sistēmā ​izveidoto finanšu budžetu, ​kuram piešķirts ​tips B1.\\+Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu 2017. gada augustu ​ar "​Directo" ​izveidoto finanšu budžetu, ​kura tips ir B1.\\
 \\ \\
-• Vispirms **jāatver ​finanšu kolonnā esošā ​atskaite P/Z aprēķins.**\\ +• Vispirms **jāatver atskaite P/Z aprēķins.** ​Tā atrodas kolonnā ''​FINANSES''​.\\ 
-• Pēc tam **lauciņos pie ''​1. periods''​ jānorāda periods, par kuru nepieciešams ​iegūt datus**.\\+• Pēc tam **lauciņos pie ''​1. periods''​ jānorāda periods, par kuru iegūst dati**.\\
 {{ :​lv:​1periods.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​1periods.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-• **Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\+• **Jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\
 {{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas ​parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\+Tad parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\
 {{ :​lv:​4periods.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​4periods.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jāizvēlas ​budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ​ar faktiskajiem datiem**.\\+• Pēc tam **izvēlnes lodziņā, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jānorāda tā budžeta tips, kurš jāsalīdzina ar faktiskajiem datiem**.\\
 {{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-Pēc tam lauciņos pie izvēlētā ​budžeta tipa jānorāda ​"​Directo"​ izveidotā ​finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ​ar faktiskajiem datiem.\\+Pie budžeta tipa jānorāda finanšu budžeta periods, kurš salīdzina ar faktiskajiem datiem.\\
 {{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink&​500 |}}
 \\ \\
-• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorāda, ​kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams ​attēlot atskaitē.\\+• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorāda, ​kuru peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu attēlo atskaitē.\\
 {{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} {{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}}
 • Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\ • Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs,​ objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\
-Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\+Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\
 {{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}} {{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}}
 \\ \\
  
lv/eelarve.txt · Labota: 2019/07/10 16:09 , labojis lasma