Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:default

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:default [2019/05/20 16:37]
lasma
lv:default [2019/07/08 13:30] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Ielogojoties "​Directo",​ tiek atvērta izvēlne. Tā sastāv no vairākām sadaļām:​ +Ielogojoties "​Directo",​ tiek atvērta izvēlne ​ar atskaitēm, dokumentiem un uzstādījumiem. Tā sastāv no vairākām sadaļām:​ 
-  * **Galvenā izvēlne** – izvēlne ar lietotājam pieejamajiem dokumentiem,​ atskaitēm un uzstādījumiem.\\+  * **Galvenā izvēlne** – izvēlne ar visiem ​lietotājam pieejamajiem dokumentiem,​ atskaitēm un uzstādījumiem.\\
   * **Lietotāja izvēlne** – lietotāja pielāgotā izvēlne.\\   * **Lietotāja izvēlne** – lietotāja pielāgotā izvēlne.\\
   * **Vadības panelis** - sadaļa, kurā redzami lietotāja izvēlētie grafiki.\\   * **Vadības panelis** - sadaļa, kurā redzami lietotāja izvēlētie grafiki.\\
 {{ :​lv:​izvelnes.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes.png?​nolink |}}
-:!: Lai izvēlnē ​ātri atrastu kādu dokumentu vai atskaiti, izvēlnē var sākt rakstīt dokumenta vai atskaites nosaukumu. Tad tiks parādīti visi dokumentu un atskaišu nosaukumi, kuros ir iekļauta rakstītā burtu kombinācija.\\+:!: Lai ātri atrastu kādu dokumentu vai atskaiti, izvēlnē var sākt rakstīt dokumenta vai atskaites nosaukumu. Tad tiks parādīti visi dokumentu un atskaišu nosaukumi, kuros ir iekļauta rakstītā burtu kombinācija.\\
 \\ \\
-No izvēlnes var atvērt sadaļu ''​Uzstādījumi'' ​- sadaļu, kurā var mainīt dažādus uzstādījumus (sistēmas, galvenos, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas,​ privātos, arī izdrukas formas).\\+No izvēlnes var atvērt sadaļu ''​Uzstādījumi''​. Tajā var mainīt dažādus uzstādījumus (sistēmas, galvenos, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas,​ privātos, arī izdrukas formas).\\
 {{ :​lv:​settings.png?​nolink |}} {{ :​lv:​settings.png?​nolink |}}
  
 ======Lietotāja izvēlne====== ======Lietotāja izvēlne======
-Lietotāja izvēlne ir pielāgota izvēlne ar izvēlētajiem dokumentu sarakstiem un atskaitēm.\\+Lietotāja izvēlne ir pielāgota izvēlne ar izvēlētajiem dokumentu sarakstiem un atskaitēm. Lietotāja izvēlnē lietotājs var iekļaut sevis izvēlētos dokumentu sarakstus un atskaites.\\
 \\ \\
 Lai pielāgotu savu lietotāja izvēlni:\\ Lai pielāgotu savu lietotāja izvēlni:\\
 1) Jāatver izvēlnes sadaļa ''​Lietotāja izvēlne''​ un tajā jāuzklikšķina uz ''​Izvēlnes izvēle''​. \\ 1) Jāatver izvēlnes sadaļa ''​Lietotāja izvēlne''​ un tajā jāuzklikšķina uz ''​Izvēlnes izvēle''​. \\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele.png?​nolink |}}
-Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var noteikt, ​kuri dokumenti ​un atskaites ​atspoguļo ​lietotāja izvēlnē.\\+Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var noteikt, ​kuriem dokumentiem ​un atskaitēm ​būt lietotāja izvēlnē.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_logs.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_logs.png?​nolink |}}
 \\ \\
-2) Lai noteiktu, kuri **dokumenti** būs redzami ​lietotāja izvēlnē, jāatver sadaļa ''​DOKUMENTI''​.\\+2) Lai noteiktu, kuri **dokumenti** būs lietotāja izvēlnē, jāatver sadaļa ''​DOKUMENTI''​.\\
 {{ :​lv:​izvelenes_izvele_dokumenti.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelenes_izvele_dokumenti.png?​nolink |}}
 Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\ Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\
Rinda 25: Rinda 25:
 • ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē dokumenta nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda nepieciešamā krāsa.\\ • ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē dokumenta nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda nepieciešamā krāsa.\\
 \\ \\
-3) Lai noteiktu, kuras **atskaites** būs redzamas ​lietotāja izvēlnē, ir jāatver sadaļa ''​ATSKAITES''​.\\+3) Lai noteiktu, kuras **atskaites** būs lietotāja izvēlnē, ir jāatver sadaļa ''​ATSKAITES''​.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_atskaites.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_atskaites.png?​nolink |}}
 Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\ Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\
Rinda 36: Rinda 36:
 \\ \\
 5) Lai saglabātu lietotāja izvēlni, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 5) Lai saglabātu lietotāja izvēlni, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​izvelnes_izvele_saglabat.png?​nolink |}} 
lv/default.1558359458.txt.gz · Labota: 2019/05/20 16:37 , labojis lasma