Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:default

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
lv:default [2019/02/18 14:29]
lasma
lv:default [2019/05/20 16:37] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Ielogojoties "​Directo",​ tiek atvērta izvēlne, kura sastāv no vairākām sadaļām:​ +Ielogojoties "​Directo",​ tiek atvērta izvēlne. Tā sastāv no vairākām sadaļām:​ 
-  * **Galvenā izvēlne** – izvēlne, kurā redzami visi lietotājam ​pieejamie dokumentu saraksti ​un atskaites.\\ +  * **Galvenā izvēlne** – izvēlne ​ar lietotājam ​pieejamajiem dokumentiem,​ atskaitēm ​un uzstādījumiem.\\ 
-  * **Lietotāja izvēlne** – lietotāja pielāgotā izvēlne, kurā atrodas lietotāja noteiktā dokumentu un atskaišu izlase.\\ +  * **Lietotāja izvēlne** – lietotāja pielāgotā izvēlne.\\ 
-  * **Vadības panelis** - izvēlne, kurā redzami lietotāja izvēlētie grafiki.\\+  * **Vadības panelis** - sadaļa, kurā redzami lietotāja izvēlētie grafiki.\\
 {{ :​lv:​izvelnes.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes.png?​nolink |}}
-Lietotājam var pieejamas arī šādas sadaļa Mapes (dokumentu vadības modulis) un forums.+:!: Lai izvēlnē ​ātri atrastu kādu dokumentu vai atskaiti, izvēlnē ​var sākt rakstīdokumenta vai atskaites nosaukumu. Tad tiks parādīti visi dokumentu un atskaišu nosaukumi, kuros ir iekļauta rakstītā burtu kombinācija.\\
 \\ \\
- +No izvēlnes var atvērt sadaļ''​Uzstādījumi'' ​- sadaļu, kurā var mainīt dažādus uzstādījumus (sistēmas, galvenos, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas,​ privātos, arī izdrukas formas).\\ 
-:!: Lai ātri atrastu kādu dokumentu vai atskaiti, izvēlnē var sākt rakstīt konkrētā dokumenta vai atskaites nosaukumu. Tad tiks parādīti visi dokumentu un atskaišu nosaukumi, kuros ir iekļauta rakstītā burtu kombinācija.\\ +{{ :lv:settings.png?nolink |}}
- +
- +
-======Galvenā izvēlne====== +
- +
-No galvenās ​izvēlnes var atvērt visus lietotājam atļautos iestatījumus,​ dokumentu sarakstus un atskaites.\\ +
-Savukārt sadaļā ''​Uzstādījumi''​ var mainīt dažādus uzstādījumus (sistēmas, galvenos, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas,​ privātos, arī izdrukas formas).\\ +
-{{ :lv:uzstadijumi.png?nolink&​0x200 ​|}}+
  
 ======Lietotāja izvēlne====== ======Lietotāja izvēlne======
-Lietotāja izvēlne ir lietotāja ​pielāgotā izvēlne. **Katrs lietotājs var izvēlēties, kuri no viņam pieejamajiem dokumentiem ​un atskaitēm ​ir redzami viņa lietotāja izvēlnē.**\\+Lietotāja izvēlne ir pielāgota izvēlne ​ar izvēlētajiem dokumentu sarakstiem ​un atskaitēm.\\
 \\ \\
-Lai pielāgotu savu lietotāja izvēlni, jātver galvenās lapas sadaļa ''​Lietotāja izvēlne''​ un tajā jāuzklikšķina uz ''​Izvēlnes izvēle''​. \\+Lai pielāgotu savu lietotāja izvēlni:\\ 
 +1) Jāatver izvēlnes ​sadaļa ''​Lietotāja izvēlne''​ un tajā jāuzklikšķina uz ''​Izvēlnes izvēle''​. \\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele.png?​nolink |}}
 Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var noteikt, kuri dokumenti un atskaites jāatspoguļo lietotāja izvēlnē.\\ Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var noteikt, kuri dokumenti un atskaites jāatspoguļo lietotāja izvēlnē.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_logs.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_logs.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Lai noteiktu, kuri **dokumenti** būs redzami lietotāja izvēlnē, jādodas uz sadaļ''​DOKUMENTI''​.\\+2) Lai noteiktu, kuri **dokumenti** būs redzami lietotāja izvēlnē, jāatver sadaļ''​DOKUMENTI''​.\\
 {{ :​lv:​izvelenes_izvele_dokumenti.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelenes_izvele_dokumenti.png?​nolink |}}
 Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\ Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\
-• ''​Galvenā izvēlne''​ – lietotāja izvēlnē ​būs tie dokumenti, pie kuriem lauciņā ''​Galvenā izvēlne''​ ir ielikts ķeksītis.\\ +• ''​Galvenā izvēlne''​ – šis ķeksītis jāieliek pie tiem dokumentiem,​ kuri jāiekļauj ​lietotāja izvēlnē.\\ 
-• ''​Atvērt pieslēdzoties''​ –  ​ja nepieciešamslai pēc ielogošanās “Directo” ​uzreiz tiek atvērts kāds dokumentu saraksts, tad rindiņā, kurā ir dokumentu saraksta nosaukums, jāieliek ķeksītis pie ''​Atvērt pieslēdzoties''​.\\ +• ''​Atvērt pieslēdzoties''​ –  šis ķeksītis jāieliek pie tiem dokumentu sarakstiemkuriem automātiski jāatveras uzreiz ​pēc ielogošanās “Directo”.\\ 
-• ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē dokumenta nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, ​tad no lodziņa, kurš atrodas kolonnā ''​Krāsa''​izvēlas ​nepieciešamā krāsa.\\ +• ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē dokumenta nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, ​lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda ​nepieciešamā krāsa.\\
 \\ \\
-Savukārt, lai noteiktu, kuras **atskaites** būs redzamas lietotāja izvēlnē, ir jādodas uz sadaļ''​ATSKAITES''​.\\+3) Lai noteiktu, kuras **atskaites** būs redzamas lietotāja izvēlnē, ir jāatver sadaļ''​ATSKAITES''​.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_atskaites.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_atskaites.png?​nolink |}}
 Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\ Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\
-• ''​Galvenā izvēlne''​ – lietotāja izvēlnē ​būs tās atsaites, pie kuriem lauciņā ''​Galvenā izvēlne''​ ir ielikts ķeksītis.\\ +• ''​Galvenā izvēlne''​ – šis ķeksītis jāieliek pie atskaitēm, kuras jāiekļauj ​lietotāja izvēlnē.\\ 
-• ''​Atvērt pieslēdzoties''​ –  ja nepieciešamslai pēc ielogošanās “Directo” ​uzreiz tiek atvērta kāda atskaite, tad rindiņā, kurā ir atskaites nosaukums, jāieliek ķeksītis pie ''​Atvērt pieslēdzoties''​.\\ +• ''​Atvērt pieslēdzoties''​ – šis ķeksītis jāieliek pie tām atskaitēmkurām automātiski jāatveras uzreiz ​pēc ielogošanās “Directo”.\\ 
-• ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē atskaites nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, ​tad no lodziņa, kurš atrodas kolonnā ''​Krāsa''​izvēlas ​nepieciešamā krāsa.\\+• ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē atskaites nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, ​lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda ​nepieciešamā krāsa.\\
  
-Lauciņā, kurš atrodas pie ''​Pēc ielogošanās rādīt''​ **lietotājs ​var noteikt, kura izvēlne tiks atvērta pēc viņa ielogošanās “Directo”** – galvenā izvēlne, lietotāja izvēlne vai vadības panelis.\\+4) Lauciņā, kurš atrodas pie ''​Pēc ielogošanās rādīt''​ **var noteikt, kura izvēlne tiks atvērta pēc viņa ielogošanās “Directo”** – galvenā izvēlne, lietotāja izvēlne vai vadības panelis.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_radit.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_radit.png?​nolink |}}
 \\ \\
-Lai saglabātu ​noradītās izmaiņas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+5) Lai saglabātu ​lietotāja izvēlni, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_saglabat.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_saglabat.png?​nolink |}}
-\\ 
-======Saites====== 
-  * **IZIET** – poga, kura jānospiež,​ lai izlogotos no "​Directo"​.\\ 
-  * **VAL** - izvēlne, kurā var izvēlēties "​Directo"​ valodu.\\ 
- 
lv/default.txt · Labota: 2019/05/20 16:37 , labojis lasma