Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:default

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:default [2019/05/20 16:37]
lasma
lv:default [2019/11/06 10:10] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Ielogojoties "​Directo",​ tiek atvērta izvēlne. Tā sastāv no vairākām sadaļām:​ +Ielogojoties "​Directo",​ tiek atvērta izvēlne ​ar atskaitēm, dokumentiem un uzstādījumiem. Tā sastāv no vairākām sadaļām:​ 
-  * **Galvenā izvēlne** – izvēlne ar lietotājam pieejamajiem dokumentiem,​ atskaitēm un uzstādījumiem.\\ +  * **Galvenā izvēlne** – izvēlne ar visiem ​lietotājam pieejamajiem dokumentiem,​ atskaitēm un uzstādījumiem.\\ 
-  * **Lietotāja izvēlne** – lietotāja pielāgotā ​izvēlne.\\+  * **Lietotāja izvēlne** – izvēlne, kurā lietotājs var iekļaut sevis izvēlētos dokumentu sarakstus un atskaites.\\
   * **Vadības panelis** - sadaļa, kurā redzami lietotāja izvēlētie grafiki.\\   * **Vadības panelis** - sadaļa, kurā redzami lietotāja izvēlētie grafiki.\\
 {{ :​lv:​izvelnes.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes.png?​nolink |}}
-:!: Lai izvēlnē ​ātri atrastu kādu dokumentu vai atskaiti, ​izvēlnē ​var sākt rakstīt dokumenta vai atskaites nosaukumu. Tad tiks parādīti visi dokumentu un atskaišu nosaukumi, kuros ir iekļauta rakstītā burtu kombinācija.\\+:!: Lai ātri atrastu kādu dokumentu vai atskaiti, ​uz klaviatūras ​var sākt rakstīt dokumenta vai atskaites nosaukumu. Tad tiks parādīti visi dokumentu un atskaišu nosaukumi, kuros ir iekļauta rakstītā burtu kombinācija.\\
 \\ \\
-No izvēlnes var atvērt ​sadaļu ''​Uzstādījumi''​ - sadaļu, kurā var mainīt dažādus ​uzstādījumus (sistēmas, galvenos, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas,​ privātos, arī izdrukas formas).\\+No izvēlnes var atvērt uzstādījumus (sistēmas, galvenos, finanšu, personāla, noliktavas, pārdošanas,​ privātos).\\
 {{ :​lv:​settings.png?​nolink |}} {{ :​lv:​settings.png?​nolink |}}
  
 ======Lietotāja izvēlne====== ======Lietotāja izvēlne======
-Lietotāja izvēlne ir pielāgota izvēlne ar izvēlētajiem ​dokumentu ​sarakstiem ​un atskaitēm.\\+Lietotāja izvēlnē lietotājs var iekļaut sevis izvēlētos dokumentu ​sarakstus ​un atskaites.\\
 \\ \\
 Lai pielāgotu savu lietotāja izvēlni:\\ Lai pielāgotu savu lietotāja izvēlni:\\
-1) Jāatver ​izvēlnes sadaļa ​''​Lietotāja izvēlne''​ un tajā jāuzklikšķina uz ''​Izvēlnes izvēle''​. \\+1) Jāatver ''​Lietotāja izvēlne''​ un tajā jāuzklikšķina uz ''​Izvēlnes izvēle''​. \\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele.png?​nolink |}}
-Tad tiks atvērta sadaļa, kurā var noteikt, ​kuri dokumenti ​un atskaites ​atspoguļo ​lietotāja izvēlnē.\\+Tad varēnoteikt, ​kuriem dokumentiem ​un atskaitēm ​būt lietotāja izvēlnē.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_logs.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_logs.png?​nolink |}}
 \\ \\
-2) Lai noteiktu, kuri **dokumenti** būs redzami ​lietotāja izvēlnē, jāatver sadaļa ''​DOKUMENTI''​.\\+2) Lai noteiktu, kuri **dokumenti** būs lietotāja izvēlnē, jāatver sadaļa ''​DOKUMENTI''​.\\
 {{ :​lv:​izvelenes_izvele_dokumenti.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelenes_izvele_dokumenti.png?​nolink |}}
 Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\ Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\
Rinda 25: Rinda 25:
 • ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē dokumenta nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda nepieciešamā krāsa.\\ • ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē dokumenta nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda nepieciešamā krāsa.\\
 \\ \\
-3) Lai noteiktu, kuras **atskaites** būs redzamas ​lietotāja izvēlnē, ir jāatver sadaļa ''​ATSKAITES''​.\\+3) Lai noteiktu, kuras **atskaites** būs lietotāja izvēlnē, ir jāatver sadaļa ''​ATSKAITES''​.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_atskaites.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_atskaites.png?​nolink |}}
 Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\ Pēc tam ir jāieliek ķeksīši nepieciešamajos lauciņos:​\\
Rinda 32: Rinda 32:
 • ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē atskaites nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda nepieciešamā krāsa.\\ • ''​Krāsa''​ – ja nepieciešams,​ lai lietotāja izvēlnē atskaites nosaukums ir kādā konkrētā krāsā, lauciņā ''​Krāsa''​ jānorāda nepieciešamā krāsa.\\
  
-4) Lauciņā, kurš atrodas pie ''​Pēc ielogošanās rādīt''​ **var noteikt, kura izvēlne tiks atvērta pēc viņa ielogošanās “Directo”** – galvenā izvēlne, lietotāja izvēlne vai vadības panelis.\\+4) Pie ''​Pēc ielogošanās rādīt''​ **var noteikt, kura izvēlne tiks atvērta pēc viņa ielogošanās “Directo”** – galvenā izvēlne, lietotāja izvēlne vai vadības panelis.\\
 {{ :​lv:​izvelnes_izvele_radit.png?​nolink |}} {{ :​lv:​izvelnes_izvele_radit.png?​nolink |}}
 \\ \\
 5) Lai saglabātu lietotāja izvēlni, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ 5) Lai saglabātu lietotāja izvēlni, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
-{{ :​lv:​izvelnes_izvele_saglabat.png?​nolink |}} 
lv/default.1558359458.txt.gz · Labota: 2019/05/20 16:37 , labojis lasma