Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:datatyyp

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:datatyyp [2019/01/21 14:53]
lasma izveidots
lv:datatyyp [2019/10/30 14:21] (patlaban)
lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Datulaukus var izveidot "​Directo"​ lietotāji** ar atbilstošām tiesībām. Veidojot datulauku, var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.\\ Datulaukus var izveidot "​Directo"​ lietotāji** ar atbilstošām tiesībām. Veidojot datulauku, var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.\\
  
-**Lai izveidotu datulauku, jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Datulauku tipi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​** ​vai arī taustiņš ''​F2''​.\\+**Lai izveidotu datulauku, jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Datulauku tipi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​**.\\
 {{ :​lv:​datulauks_pievienot_jaunu.png?​nolink |}} {{ :​lv:​datulauks_pievienot_jaunu.png?​nolink |}}
  
Rinda 9: Rinda 9:
 **Datulauka kartītes lauciņu nozīme:​**\\ **Datulauka kartītes lauciņu nozīme:​**\\
 • Kods – datulauka īsais apzīmējums (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstīnājuma zīmes un simbolus).\\ • Kods – datulauka īsais apzīmējums (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstīnājuma zīmes un simbolus).\\
 +\\
 • Klase - **dokuments,​ kurā jāparādās daulaukam**. Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras:​\\ • Klase - **dokuments,​ kurā jāparādās daulaukam**. Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras:​\\
-o ja datulaukam jābūt redzamam **pamatlīdzekļu kartītēs**, tad jānorāda ​klase ''​Aktīvs''​;\\ +o klase ''​Aktīvs''​ atbilst ​pamatlīdzekļu kartītēm;\\ 
-o ja datulaukam jābūt redzamam **grāmatvedības kontu kartītēs**,​ tad jānorāda ​klase ''​Konts'';​\\ +o klase ''​Kopīgs''​ jānorāda ​tad, ja datulaukam jābūt redzamam **visos dokumentos**;​\\
-o ja datulaukam jābūt redzamam **visos dokumentos**, tad jānorāda klase ''​Kopīgs''​;\\+
 o ja datulaukam jābūt redzamam **dokumentos ''​Pieprasīt piedāvājumus'',​ pirkuma pasūtījumos,​ dokumentos ''​Saņemtās preces''​ un ienākošajos rēķinos**,​ tad jānorāda klase ''​P.rēķins'';​\\ o ja datulaukam jābūt redzamam **dokumentos ''​Pieprasīt piedāvājumus'',​ pirkuma pasūtījumos,​ dokumentos ''​Saņemtās preces''​ un ienākošajos rēķinos**,​ tad jānorāda klase ''​P.rēķins'';​\\
-o ja datulaukam jābūt redzamam **personāla kartītēs** (dokumentos ''​Personāls''​),​ tad jānorāda ​klase ''​Personīgs'';​\\+o klase ''​Personīgs'' ​atbilst personāla kartītēm;\\
 o ja datulaukam jābūt redzamam **piedāvājumos,​ klientu pasūtījumos,​ izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos,​ dokumentos ''​Noliktavas kustība''​ un piegādēs**,​ tad jānorāda klase ''​Rēķins'';​\\ o ja datulaukam jābūt redzamam **piedāvājumos,​ klientu pasūtījumos,​ izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos,​ dokumentos ''​Noliktavas kustība''​ un piegādēs**,​ tad jānorāda klase ''​Rēķins'';​\\
 o ja datulaukam jābūt redzamam samaksas termiņu kartītēs, tad jānorāda klase ''​Termiņš''​.\\ o ja datulaukam jābūt redzamam samaksas termiņu kartītēs, tad jānorāda klase ''​Termiņš''​.\\
 +\\
 • Nosaukums - **datulauka nosaukums.**\\ • Nosaukums - **datulauka nosaukums.**\\
 +\\
 • Pēc noklusējuma redzams – **nosacījums,​ kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams**.\\ • Pēc noklusējuma redzams – **nosacījums,​ kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams**.\\
  
-o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams'' ​ir atzīmēts ''​Jā'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams.\\ +o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams''​ atzīmē ''​Jā'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams.\\
-Attēlā redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kura nosaukums ir “Zīmols” un kurš pēc noklusējuma ir redzams:\\+
 {{ :​lv:​datulauks_redzams.png?​nolink&​400 |}} {{ :​lv:​datulauks_redzams.png?​nolink&​400 |}}
  
-o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams'' ​ir atzīmēts ''​Nē'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams.\\ +o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams''​ atzīmē ''​Nē'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams.\\
-Attēlos ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kurš, atverot dokumentu, nav redzams, un kuru var izvēlēties,​ uzklikšķinot uz datulauka tipa lauciņa:\\+
 {{ :​lv:​datulauks_neredzams1.png?​nolink&​400 |}} {{ :​lv:​datulauks_neredzams1.png?​nolink&​400 |}}
  
Rinda 32: Rinda 31:
  
 • **Brīdināt,​ ja nav aizpildīts**:​\\ • **Brīdināt,​ ja nav aizpildīts**:​\\
-o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'', ​ir atzīmēts ''​Nē'',​ tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\ +o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ atzīmē ''​Nē'',​ tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\ 
-o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'', ​ir atzīmēts ''​Jā'',​ tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\+o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ atzīmē ''​Jā'',​ tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\
 Attēlā ir parādīts ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”:​\\ Attēlā ir parādīts ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”:​\\
 {{ :​lv:​datulauks_nav_aizpildits.png?​nolink&​300 |}} {{ :​lv:​datulauks_nav_aizpildits.png?​nolink&​300 |}}
-o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'', ​ir atzīmēts ''​Jā un nevar saglabāt'',​ tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina,​ bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.\\+o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ atzīmē ''​Jā un nevar saglabāt'',​ tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina,​ bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.\\
  
 • Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā **var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā** (piemēram, ja nepieciešams,​ lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). Šo lauciņu var arī neaizpildīt.\\ • Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā **var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā** (piemēram, ja nepieciešams,​ lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). Šo lauciņu var arī neaizpildīt.\\
-• Tips – **tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku** ​(izvēles iespējas redzamas zemāk esošajā attēlā).\\+• Tips – **tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku.**\\
  
 Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no “Directo” lietotājiem,​ tad kā tips jānorāda ''​Lietotājs''​. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.\\ Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no “Directo” lietotājiem,​ tad kā tips jānorāda ''​Lietotājs''​. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.\\
lv/datatyyp.txt · Labota: 2019/10/30 14:21 , labojis lasma