Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:datatyyp

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

lv:datatyyp [2019/01/21 14:53] (patlaban)
lasma izveidots
Rinda 1: Rinda 1:
 +**Datulauki ir papildus dokumentu lauciņi, kurus var iekļaut un aizpildīt "​Directo"​ dokumentos.\\
 +Datulaukus var izveidot "​Directo"​ lietotāji** ar atbilstošām tiesībām. Veidojot datulauku, var noteikt, kuros dokumentos datulaukam jābūt pieejamam, kādā veidā datulauku varēs aizpildīt utml.\\
 +
 +**Lai izveidotu datulauku, jāatver galveno uzstādījumu sadaļa ''​Datulauku tipi''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​** vai arī taustiņš ''​F2''​.\\
 +{{ :​lv:​datulauks_pievienot_jaunu.png?​nolink |}}
 +
 +Tad tiks atvērta jauna datulauka kartīte, kura jāaizpilda un jāsaglabā.\\
 +\\
 +**Datulauka kartītes lauciņu nozīme:​**\\
 +• Kods – datulauka īsais apzīmējums (kodā nevajag iekļaut garumzīmes,​ mīkstīnājuma zīmes un simbolus).\\
 +• Klase - **dokuments,​ kurā jāparādās daulaukam**. Vairumam klašu nosaukums sakrīt ar dokumenta nosaukumu. Taču ir klases, kuru nosaukums atšķiras:​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam **pamatlīdzekļu kartītēs**,​ tad jānorāda klase ''​Aktīvs'';​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam **grāmatvedības kontu kartītēs**,​ tad jānorāda klase ''​Konts'';​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam **visos dokumentos**,​ tad jānorāda klase ''​Kopīgs'';​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam **dokumentos ''​Pieprasīt piedāvājumus'',​ pirkuma pasūtījumos,​ dokumentos ''​Saņemtās preces''​ un ienākošajos rēķinos**,​ tad jānorāda klase ''​P.rēķins'';​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam **personāla kartītēs** (dokumentos ''​Personāls''​),​ tad jānorāda klase ''​Personīgs'';​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam **piedāvājumos,​ klientu pasūtījumos,​ izejošajos rēķinos, noliktavas pasūtījumos,​ dokumentos ''​Noliktavas kustība''​ un piegādēs**,​ tad jānorāda klase ''​Rēķins'';​\\
 +o ja datulaukam jābūt redzamam samaksas termiņu kartītēs, tad jānorāda klase ''​Termiņš''​.\\
 +
 +• Nosaukums - **datulauka nosaukums.**\\
 +• Pēc noklusējuma redzams – **nosacījums,​ kurš nosaka, vai, atverot dokumentu, kurā ir datulauks, datulauks uzreiz ir redzams**.\\
 +
 +o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams''​ ir atzīmēts ''​Jā'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz ir redzams.\\
 +Attēlā redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kura nosaukums ir “Zīmols” un kurš pēc noklusējuma ir redzams:\\
 +{{ :​lv:​datulauks_redzams.png?​nolink&​400 |}}
 +
 +o Ja pie ''​Pēc noklusējuma redzams''​ ir atzīmēts ''​Nē'',​ tad, atverot dokumentu, datulauks uzreiz nav redzams.\\
 +Attēlos ir redzams piemērs ar projektā esošu datulauku, kurš, atverot dokumentu, nav redzams, un kuru var izvēlēties,​ uzklikšķinot uz datulauka tipa lauciņa:\\
 +{{ :​lv:​datulauks_neredzams1.png?​nolink&​400 |}}
 +
 +{{ :​lv:​datulauks_neredzams2.png?​nolink&​300 |}}
 +
 +• **Brīdināt,​ ja nav aizpildīts**:​\\
 +o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ ir atzīmēts ''​Nē'',​ tad, atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ neziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\
 +o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ ir atzīmēts ''​Jā'',​ tad atverot, saglabājot un apstiprinot dokumentu, "​Directo"​ ziņo par to, ka datulauks nav aizpildīts.\\
 +Attēlā ir parādīts ziņojums, kurš informē, ka dokumentā nav aizpildīts datulauks, kura nosaukums ir “Zīmols”:​\\
 +{{ :​lv:​datulauks_nav_aizpildits.png?​nolink&​300 |}}
 +o Ja pie ''​Brīdināt,​ ja nav aizpildīts'',​ ir atzīmēts ''​Jā un nevar saglabāt'',​ tad dokumentus, kuri nav jāapstiprina,​ bet tikai jāsaglabā (piemēram, artikulu kartītes, klientu kartītes, piegādātāju kartītes, līgumus) nevarēs saglabāt, ja tajos nebūs aizpildīts konkrētais datulauks.\\
 +
 +• Pasūtījums (šajā gadījumā jāsaprot kā secība) – šajā lauciņā **var norādīt, kurš pēc kārtas konkrētais datulauks parādīsies dokumentā** (piemēram, ja nepieciešams,​ lai konkrētais datulauks dokumentā ir redzams kā pirmais datulauks, tad lauciņā jāieraksta 1). Šo lauciņu var arī neaizpildīt.\\
 +• Tips – **tips nosaka, kā varēs aizpildīt datulauku** (izvēles iespējas redzamas zemāk esošajā attēlā).\\
 +
 +Piemēram, ja datulaukā ir jānorāda kāds no “Directo” lietotājiem,​ tad kā tips jānorāda ''​Lietotājs''​. Tad datulauku varēs aizpildīt, datulaukā norādot lietotāja kodu.\\
 +
 +Savukārt, ja datulauks jāaizpilda,​ norādot konkrētu datumu, ir jānorāda tips ''​Datums/​Laiks''​. Tad, lai aizpildītu datulauku, datulauka aizpildīšanas lauciņā datumu varēs norādīt, ar peles labo klikšķi ieklikšķinot lauciņā un kalendārā,​ kurš pēc tam tiks atvērts, norādot nepieciešamo datumu (vai arī lauciņā korekti ierakstot datumu, piemēram, 30.07.2018)).\\
 +{{ :​lv:​datulauka_tipi.png?​nolink&​500 |}}
 +
 +**Izmantojot tipu ''​Nolaižams'',​ var izveidot datulauku, kura aizpildīšanai nepieciešams izvēlēties vienu no nolaižamā lodziņā piedāvātām opcijām. Opcijas var izveidot datulauka kartītes sadaļā ''​Ierobežojumi''​.**\\
 +• Ierobežojumi – **ja datulauka tips ir ''​Nolaižams'',​ tad lauciņā ''​Ierobežojumi''​ jānorāda nolaižamajā lauciņā atspoguļotās izvēles iespējas**. Katra izvēles iespēja ir jāatdala viena no otras ar komatu (bez atstarpēm),​ un pirms 1. izvēles iespējas jābūt komatam:\\
 +{{ :​lv:​datulauka_opcijas_.png?​nolink |}}
 +
 +Šādi izskatās rezultāts:​\\
 +{{ :​lv:​datulauka_opcijas2.png?​nolink |}}
 +
 +Lai saglabātu datulauka kartīti, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +
  
lv/datatyyp.txt · Labota: 2019/01/21 14:53 , labojis lasma